Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Wat houdt het in? Bij mediation gaat u samen met de andere partij en een onafhankelijke bemiddelaar (de ‘mediator’) op zoek naar een oplossing die voor alle partijen geschikt is. De mediator begeleidt u en de andere partij bij het onderhandelen. Uitgangspunten hierbij zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Oftewel, de mediator werkt voor beide partijen, zet zich voor eenieder evenveel in en heeft zelf geen belang bij een zekere uitkomst. Bovendien is de relatie tussen de partijen en de mediator vertrouwelijk en heeft de mediator een geheimhoudingsplicht. Onderwerpen waarvoor de mediators van Van Ekelen & Poort vaak worden gevraagd, zijn mediation bij (of na) echtscheiding en mediation bij de afwikkeling van een erfenis.

Stiefplan-coach

Een bijzondere vorm van mediation is de Stiefplan-coach. Onze Stiefplan-coach mr. Emmy van Ekelen gaat aan de slag met de (stief)ouders, stiefkinderen en biologische kinderen om een Stiefplan op te stellen. Dat is een plan van aanpak voor het gezin, dat ervoor moet zorgen dat alle leden van het gezin zich goed voelen bij de gezinssituatie.

Overlegscheiden

Bij overlegscheiden werkt u samen om de echtscheiding af te wikkelen. Het lijkt sterk op mediation, alleen wordt er dan gewerkt met een team van professionals zoals twee advocaten, een coach en financieel deskundige. Het doel is een oplossing waar iedereen zich goed in kan vinden en die ook in het belang is van de kinderen. Bij Van Ekelen & Poort te Eindhoven is mr. Emmy van Ekelen opgeleid om in overlegscheidingsteams plaats te nemen.

Mediation-1