week-van-de-mediation-vierkant

Aandacht voor mediation tijdens Week van de Mediation

Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 juni vindt de Week van de Mediation plaats. Met deze week vestigt de Nederlandse Mediatorsvereniging de aandacht op dit nog relatief onbekende fenomeen. Partijen kunnen met mediation, een soort bemiddeling, kwesties sneller, effectiever en vaak ook veel goedkoper afdoen dan via een rechtszaak.

Samen rond de tafel

Bij mediation gaan partijen met een neutrale bemiddelingsdeskundige (de mediator) rond de tafel zitten. Het doel: een oplossing die wenselijk is voor álle partijen. De mediator begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen de partijen en stelt daarbij de werkelijke belangen centraal. Ieder jaar worden in Nederland zo’n 1,7 miljoen conflicten aan de rechter voorgelegd. Een groot deel daarvan gaat niet om strikt juridische kwesties of schadevergoedingen, maar om zaken als vertrouwen dat is geschonden of een verschil in verwachtingen. Mediation biedt in dat soort gevallen veel voordelen.

Week van de Mediation

Voor de Week van de Mediation is er een speciale website gelanceerd. Daarop staat informatie over alle activiteiten die worden georganiseerd en is meer informatie te vinden over het concept mediation. Van Ekelen & Poort | advocaten & mediators ondersteunt dit initiatief van harte en helpt graag mee om meer aandacht te vestigen op deze manier om juridische geschillen op te lossen.

 

Bent u verwikkeld in een juridisch conflict en denkt u dat mediation hiervoor uitkomst kan bieden? Neemt u dan contact op met onze mediator, mr. Emmy van Ekelen.