Bank met kat in woonkamer

Wat kan een advocaat voor u betekenen bij uithuisplaatsing van een kind?

Stel: de Raad voor de Kinderbescherming beslist dat uw kind uit huis moet worden geplaatst. Dat is hoe dan ook een nare situatie. U zit waarschijnlijk vol vragen. Hoe gaat de procedure rondom uithuisplaatsing van een kind precies in zijn werk? En wat kan een advocaat voor u betekenen? In dit artikel geven we u antwoorden op veelgestelde vragen over uithuisplaatsing.

 

Wanneer wordt een kind uit huis geplaatst?

Een kind kan uit huis worden geplaatst als de thuissituatie onveilig of bedreigend is. De Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling (zoals Jeugdbescherming Brabant) of het Openbaar Ministerie vraagt in zo’n geval aan de kinderrechter of het kind uit huis mag worden geplaatst. De rechter bespreekt de situatie met alle betrokkenen en beslist op basis daarvan of het kind beter af is op een andere plek dan thuis. Bij een uithuisplaatsing houden de ouders het ouderlijk gezag over hun kind, tenzij de kinderrechter anders beslist.

Uithuisplaatsing is een ingrijpende maatregel. Vaak wordt het vooraf gegaan door een ondertoezichtstelling. Bij een ondertoezichtstelling krijgt een gezin verplicht hulp van een gezinsvoogd bij de opvoeding van de kinderen. In dat geval blijven de kinderen wel gewoon thuis wonen.

Waar komt een kind terecht na uithuisplaatsing?

Een kind dat uit huis wordt geplaatst, komt meestal terecht in een pleeggezin, gezinshuis of bij een jeugdhulpaanbieder. Oudere kinderen belanden vaak bij een voorziening waar ze kamertraining krijgen of begeleid wonen.

Hoe lang duurt uithuisplaatsing?Kind met handen voor gezicht

De uithuisplaatsing duurt maximaal één jaar. Is de thuissituatie na dat jaar nog niet verbeterd? Dan kan de rechter de uithuisplaatsing met een jaar verlengen. Dit kan hij ieder jaar doen, tot het kind achttien is.

Hoe ziet de procedure rond uithuisplaatsing eruit?

Als een instantie (bijvoorbeeld Jeugdbescherming Brabant) een verzoek tot uithuisplaatsing indient, ontvangen de ouders per post een kopie. Als ze het er niet mee eens zijn, kunnen de ouders dat mondeling of schriftelijk aan de rechter laten weten. In een zogenoemd verweerschrift leggen ze uit waarom ze denken dat hun kind beter thuis kan blijven. Ouders kunnen er ook voor kiezen om niet te reageren.

Zitting

Meestal is er een zitting bij de rechtbank waarvoor de rechter de ouders uitnodigt. Andere betrokkenen, zoals de instelling die de uithuisplaatsing heeft verzocht, ontvangen ook een uitnodiging. De kinderrechter hoort alle kanten van het verhaal. Soms beslist hij aan het eind van de zitting meteen over de uithuisplaatsing, maar soms moet hij er nog wat langer over nadenken. Dan doet hij uiterlijk twee weken na de zitting uitspraak.

Hoger beroep

Zijn ouders het niet eens met de beslissing? Dan kunnen ze in hoger beroep bij het gerechtshof. Het hoger beroep moet binnen drie maanden na de uitspraak van de rechter worden ingediend. Zolang het gerechtshof nog niet heeft beslist over het hoger beroep, blijft de uithuisplaatsing van kracht. Het kind wordt in afwachting van het hoger beroep dus alvast uit huis geplaatst.

Wat kan een advocaat voor u betekenen bij uithuisplaatsing kind?

Is er een verzoek ingediend om uw kind uit huis te plaatsen? Dan bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Toch doen de meeste ouders dit wel, want de belangen zijn natuurlijk groot. Gaat u tegen de beslissing van de rechter in hoger beroep, dan bent u wel verplicht een advocaat te nemen. Dit is wat een advocaat bij een mogelijke uithuisplaatsing van uw kind voor uw kan betekenen:

  • De advocaat kan u helpen bij het verweerschrift of het mondelinge verweer in de rechtbank.
  • De advocaat staat u bij in een eventueel hoger beroep.

 

Heeft u vragen over de (dreigende) uithuisplaatsing van uw kind? De advocaten van Van Ekelen & Poort in Eindhoven staan u graag te woord. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.