Begeleiding voor uw kinderen bij een scheiding: dit kunt u regelen

Een scheiding is één van de heftigste dingen die kinderen kan overkomen, vooral wanneer ouders bij de scheiding onvoldoende rekening houden met hun kinderen. Een echtscheiding is altijd slecht nieuws, maar het goede nieuws is dat het beperken van de pijn als gevolg van de scheiding geen hogere wiskunde is. We leggen uit hoe scheidende ouders hun kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. 

Ingrijpende gebeurtenis

Gaat u scheiden? Dan verandert het dagelijks leven van uw kinderen ingrijpend. Vaak is het zo dat kinderen minder contact hebben met één van de ouders en er een woonplek bij krijgen. Als kinderen verhuizen, moeten ze meestal ook van school en opvang wisselen.

Een scheiding gaat daarnaast gepaard met veel emoties. Uw kind kan te maken krijgen met spanning en stress door de scheiding. Als er geruzied wordt in huis, kan het conflict zelfs schadelijk zijn voor het kind en een gevoel van onveiligheid creëren. Kinderen hebben geregeld ook het gevoel dat zij in de steek gelaten of afgewezen worden.

Betrekken van uw kinderen

De mate waarin u uw kind betrekt bij het opstellen van het ouderschapsplan is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Geef uw kind de mogelijkheid om te vertellen hoe hij/zij zich voelt over de scheiding en welke afspraken voor hem/haar belangrijk zijn. Onze advocaten en mediators streven er altijd naar om kinderen, recht doend aan hun leeftijd, voldoende te betrekken bij het ouderschapsplan.

Emoties van uw kinderen

Praten over de echtscheiding kan kinderen helpen bij het verwerken. Zij krijgen zo immers de mogelijkheid om hun emoties te uiten. Het komt vaak voor dat kinderen zich schuldig voelen voor – of beschaamd over – de scheiding en het verdriet van hun ouders. Door de ingrijpende beslissingen die genomen worden tijdens een echtscheiding kan een kind zich machteloos voelen. Met name oudere kinderen hebben vaak zelf een uitgesproken mening over belangrijke keuzes die moeten worden gemaakt. Door uw kinderen te betrekken bij het maken van de afspraken, kunt u horen welke afspraken zij graag zouden willen.

U kunt vervolgens samen met uw ex-partner de afspraken aanpassen zodat ze beter overeenkomen met de wensen van uw kinderen. Zelfs als u de wensen van uw kinderen niet (volledig) overneemt, heeft u nu wél de mogelijkheid om uit te leggen waarom bepaalde afspraken zijn gemaakt. Hierdoor voelen kinderen zich in de regel minder machteloos. Kinderen kunnen gebeurtenissen beter verwerken wanneer ze het gevoel hebben dat ze er iets aan konden doen.

In gesprek gaan met uw kinderen

Kinderen hebben behoefte aan uitleg over de scheiding. Hierbij is het van belang om de informatie af te stemmen op de leeftijd van uw kinderen. Het is voor uw kinderen het beste als u samen met uw ex-partner een verklaring voor de scheiding afspreekt. Benadruk hierbij dat de scheiding een keuze is geweest van u en uw partner. Kinderen hebben namelijk vaak het gevoel dat zij de scheiding hebben veroorzaakt. Ze kunnen het moeilijk vinden om over de scheiding te praten met hun ouders. Probeer de gesprekken zo neutraal mogelijk te houden, zodat uw kind niet het gevoel krijgt te moeten kiezen tussen twee ouders. Kinderen kunnen dan namelijk te maken krijgen met een loyaliteitsconflict.

Vaak hopen kinderen dat een scheiding slechts tijdelijk is en dat u en uw ex-partner weer bij elkaar komen. Probeer geen valse hoop te geven, duidelijkheid over de scheiding is van belang. Geef expliciet aan dat u en uw ex-partner niet meer zullen samenkomen. U kunt hierbij melden dat u van elkaar blijft houden maar dat de gevoelens voor elkaar zijn veranderd. Leg aan uw kind uit dat de relatie tussen u en uw ex-partner dan misschien wel passé is, maar dat u wel zijn/haar ouders blijft. Kinderen voelen zich meestal veiliger als ze merken dat hun gescheiden ouders nog steeds blijven samenwerken.

Professionele begeleiding

Een familiedeskundige is gespecialiseerd in het voeren van gesprekken met kinderen die betrokken zijn bij een scheiding. Een familiedeskundige kan op een neutrale wijze de juiste vragen stellen om informatie te krijgen over de wensen en gevoelens van uw kinderen. De informatie uit de gesprekken met een familiedeskundige kunnen helpen bij het verwerken van de scheiding.

Uw kinderen hebben op deze manier een neutraal iemand bij wie ze al hun emoties en verhalen kwijt kunnen. Of het inschakelen van een familiedeskundige een goede oplossing is, is afhankelijk van uw kind, zijn leeftijd en zijn persoonlijkheid. U kunt ook steun zoeken in uw eigen omgeving. Mensen die dichtbij u en uw kinderen staan kunnen helpen door uw kind een luisterend oor te bieden.

Gedrag van uw kinderen

Sommige kinderen hebben de neiging om zichzelf bij een scheiding heel behulpzaam of juist brutaal op te stellen. Geef uw kind het gevoel dat u de situatie onder controle heeft. En vertel hem of haar dat hij/zij zich geen zorgen hoeft te maken.

De gevolgen van een scheiding worden voor een kind pas echt duidelijk na de scheiding. Hierdoor kunnen problemen ontstaan. Bepaalde problemen kunnen zelfs pas naar voren komen als uw kinderen ouder zijn. Wees er alert op dat ook latere problemen het gevolg kunnen zijn van de scheiding. Ga het gesprek aan met uw kind zodat hij of zij zijn/haar gevoelens kan uiten. Goed om te beseffen: ook (ver) na een scheiding kunt u professionele begeleiding zoeken voor uw kind. 

Villa Pinedo

Villa Pinedo is een stichting die jongeren met gescheiden ouders een plek biedt waar zij centraal staan en contact kunnen hebben met lotgenoten. De stichting richt zich ook expliciet op ouders. Voor hen kan het zeer waardevol zijn om te lezen over de ervaringen van kinderen met gescheiden ouders. Ook kunnen ze advies vragen van kinderen en een online training volgen waarin ze leren hoe ze de pijn als gevolg van de scheiding voor hun kind(eren) kunnen beperken.

 

De ervaren familierechtadvocaten en -mediators van Van Ekelen & Poort in Eindhoven combineren juridische expertise met een persoonlijke aanpak die recht doet aan ieders belangen, ook – of beter nog: vooral – die van kinderen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie. U kunt bij ons ook terecht voor echtscheidingsmediation en een overlegscheiding.