mediator kiezen

De beste mediator kiezen: 5 vragen die u daarbij helpen

Bent u op zoek naar een mediator? Bijvoorbeeld vanwege een scheiding of omdat u conflicten verwacht bij het verdelen van een erfenis? Dan ziet u misschien door de bomen het bos niet meer, want het online aanbod van mediators is gigantisch. Waar moet u nou precies op letten bij het kiezen van een goede mediator? In dit artikel vindt u 5 vragen die u helpen bij het maken van de juiste keuze.

 

Mediaton in het kort

Een mediator is een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar die samen met beide partijen zoekt naar een passende oplossing voor een conflict. Het kan dan gaan om een lastige scheiding, een burenruzie, de verdeling van een erfenis, maar ook een conflict op de werkvloer. De mediator begeleidt gesprekken tussen de verschillende partijen en zet zich daarbij voor iedere partij evenveel in. Gesprekken met mediators zijn vertrouwelijk, ze hebben namelijk een geheimhoudingsplicht. Mediation is al jaren bezig met een opmars. Niet gek. Lukt het om via mediation tot de oplossing van een conflict te komen, dan scheelt dit vaak veel geld ten opzichte van een gerechtelijke procedure.

Mediator kiezen: 5 cruciale vragen

De markt voor mediators is de afgelopen jaren flink gegroeid. En dus ook het aantal mensen dat mediation aanbiedt. Het kan daardoor lastig zijn om een keuze te maken voor een goede mediator. Deze 5 vragen geven u houvast bij het kiezen:

1.      Is de mediator MfN-geregistreerd of bij de vFAS aangesloten?

Mediator is geen beschermd beroep. Dit wil zeggen dat iedereen zich in principe mediator mag noemen. Zelfs uw buurvrouw die nog nooit een opleiding of cursus heeft gevolgd voor conflictbemiddeling. Wilt u zeker weten dat u met een professional in zee gaat? Dan kiest u voor een mediator die is geregisterd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en/of aangesloten is bij de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis continu op peil met aanvullende opleidingen. Gaat een mediator zijn boekje te buiten? Dan kunt u een klacht indienen bij de federatie. Scheidingsmediators die zijn aangesloten bij de vFAS stoelen op jarenlange ervaring in het familierecht en ook zij volgden meerdere opleidingen op het gebied van mediation en familierecht.

2.      Past de achtergrond van de mediator bij uw conflict?

Net als advocaten, hebben mediators specialisaties. Ze kunnen uit verschillende beroepen afkomstig zijn. Bijvoorbeeld uit de advocatuur, maar ook uit de psychologie, financiële sector, onderwijs of zelfs de IT. Het is daarom belangrijk een mediator te kiezen die past bij de aard van uw conflict. Het voordeel van een mediator met een achtergrond in de advocatuur is dat hij of zij precies weet hoe het zit met de juridische kanten van uw conflict. De mediators van Van Ekelen & Poort worden vaak gevraagd voor mediation bij of na echtscheiding en bij de afwikkeling van een erfenis.quote-de-beste-mediator-kiezen

3.      Voelt u zich prettig bij de mediator?

Om het mediationtraject tot een succes te maken, is het belangrijk dat u zich goed voelt bij de mediator. Hebt u vertrouwen in zijn of haar deskundigheid en onpartijdigheid? Voelt u zich veilig? Een manier om daar achter te komen is een uitgebreid telefoongesprek of een kennismakingsgesprek met de mediator. Voelt u geen klik, dan kunt u waarschijnlijk het beste verder zoeken. Verderop bespreken we wat u moet doen als u en de andere partij er niet uitkomen bij de keuze voor een mediator.

4.      Passen de kosten voor de mediator binnen uw budget?

Er zijn geen vastgestelde tarieven voor mediation. Sommige mediators hanteren een uurtarief, anderen spreken meteen een totaalprijs voor het hele traject af. Om een onaangename verrassing aan het eind van de mediation te voorkomen, is het belangrijk om vooraf helderheid over de kosten te vragen. Dan weet u meteen of het binnen uw budget past. Meestal betalen beide partijen de helft van de mediationkosten, maar u kunt ook andere afspraken maken over de verdeling. Ligt u in een scheiding en hebben u en uw ex-partner beiden een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde mediation.

5.      Kloppen uw verwachtingen van en ideeën over het mediationtraject?

Heeft u een mediator op het oog? Dan wil u vast snel aan de slag. Maar voor u dat doet, is het handig om uw verwachtingen van en uw ideeën over het mediationtraject te toetsen. Zowel bij uw mediator als bij de andere partij. Hoeveel gesprekken verwacht u nodig te hebben? Waar vinden ze plaats? En mag u, als u dat wilt, ook een vriend of zus meenemen voor extra steun? Als u een tussentijdse vraag heeft, mag u de mediator daar dan voor benaderen? Of brengt dat de neutraliteit van de mediator in gevaar? Onduidelijkheden over dit soort zaken, kunnen het verloop van het traject belemmeren.

U wordt het niet eens over de keuze voor een mediator

Wat moet u doen als u en degene waarmee u een conflict heeft het niet eens worden over de keuze voor een mediator? Helaas komt dat regelmatig voor, vooral bij scheidende partners die ieder een andere mediator voorstellen. Dan vertrouwt de ene ex de mediator die de andere ex voorstelt niet. De kantonrechter in Utrecht oordeelde onlangs dat een mediator die door één van de partijen werd voorgesteld en door de andere partij juist werd afgewezen ‘niet als een onafhankelijke mediator kan worden beschouwd’. Omdat mediation altijd vrijwillig is, kunt u de andere partij in zo’n geval niet dwingen om met de door u gekozen mediator in zee te gaan.

Oplossing voor conflict over mediator

Als oplossing opperde de Utrechtse rechter dat beide partijen met een voorstel voor een mediator moesten komen. Daarna zouden die twee mediators samen een derde mediator aanwijzen die het traject uiteindelijk zou begeleiden. Een andere optie is dat u en uw ex allebei twee potentiële mediators kiezen. U kiest vervolgens allebei één van de twee voorgestelde mediators voor een kennismakingsgesprek. Na die kennismaking kiest u samen één van de twee mediators. We benadrukken graag nog een keer dat u met een MfN-geregistreerde mediator gegarandeerd voor een professionele en neutrale bemiddelaar kiest.

 

Wilt u meer weten over mediation door de advocaten en mediators van Van Ekelen & Poort? Lees dan verder bij mediation of neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.