Bezittingen verdelen na een scheiding: hoe werkt dat?

Wanneer u samenwoont of getrouwd bent, heeft u gezamenlijke bezittingen. Bijvoorbeeld een koophuis, huishoudelijke apparatuur, meubilair, keukengerei en kunstvoorwerpen. Ook kunt u gezamenlijk vermogen opbouwen. Maar wat gebeurt er met al deze bezittingen als u gaat scheiden? Volgens welke regels worden bezittingen verdeeld? En wat kunt u doen als u er samen niet uitkomt?

 

Uw persoonlijke situatie

Bij de verdeling van bezittingen na een scheiding, hangt veel af van uw persoonlijke situatie. Onder welke voorwaarden was u getrouwd, woonde u samen of had u een geregistreerd partnerschap?

Was u gehuwd?

  • Was u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan zijn al uw bezittingen van u samen en moet u deze bij een echtscheiding eerlijk verdelen.
  • Bent u na 1 januari 2018 getrouwd? Dan bent u automatisch gehuwd in beperkte gemeenschap van goederen. Bezittingen die voor het huwelijk van u waren, blijven van u. Bezittingen die u tijdens het huwelijk opbouwt (met uitzondering van erfenissen en persoonlijke schenkingen) zijn wel gezamenlijk en moeten als zodanig verdeeld worden.
  • Trouwde u onder huwelijkse voorwaarden? Dan staat in deze voorwaarden hoe de bezittingen verdeeld moeten worden.

Had u een geregistreerd partnerschap?

  • Bent u voor 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden aangegaan? Dan zijn alle bezittingen van u samen.
  • Bent u na 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden aangegaan? Dan blijven bezittingen die u al voor het geregistreerd partnerschap had, van u. Bezittingen die u tijdens het geregistreerd partnerschap opbouwt, zijn van u beiden.
  • Heeft u partnerschapsvoorwaarden afgesproken? Dan staat hierin hoe uw bezittingen verdeeld moeten worden.

Woonde u samen?

  • Woonde u samen en had u geen samenlevingscontract met uw (ex-)partner? Dan heeft u geen recht op elkaars bezittingen. Gezamenlijke bezittingen moet u wel verdelen.
  • Woonde u samen en had u wel een samenlevingscontract? Dan staan hier veelal afspraken in over de verdeling van bezittingen.

Verdelen van de woning

Gaat u uit elkaar en valt de koopwoning onder uw gedeelde bezittingen? Bijvoorbeeld wanneer u in gemeenschap van goederen getrouwd was? Dan krijgt ieder de helft van de woning. De uiteindelijke waarde hangt af van de taxatiewaarde en de hypotheek. Als er een overwaarde op het huis is, heeft ieder recht op de helft. Bij een onderwaarde wordt de schuld onder u beiden verdeeld.

Staat de woning volledig op uw naam? Bijvoorbeeld omdat u na 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap aanging en de woning daarvoor al van u was? Dan blijft het huis ook na de scheiding van u. Echter, wanneer u gezamenlijk investeringen aan de woning heeft gedaan en de waarde van de woning hierdoor is gestegen, dan moet deze overwaarde wel eerlijk verdeeld worden.

Uitkopen partner

Wordt het huis verdeeld, maar wil één van de (ex-)partners er blijven wonen? Dan moet de ander worden uitgekocht. Degene die in het huis blijft wonen moet genoeg geld hebben om de hypotheek op te brengen en bovendien heeft u hierbij medewerking van de hypotheekverstrekker nodig. Lukt het niet om de woning zelfstandig op naam te krijgen, dan kunt u de woning voorlopig op allebei de namen laten staan (al blijft u daarmee wel nauw aan elkaar verbonden).

Anders zit er niets anders op dan het huis te verkopen en de opbrengst te verdelen. Wanneer uw (ex-)partner hier niet aan wilt meewerken, kunt u naar de rechter stappen.

Boedelverdeling

Het is slim om een inventarisatie te maken van de spullen waar u en uw (ex-)partner gezamenlijk eigenaar van zijn. Door de waarde van deze spullen te bepalen, kunt u tot een eerlijke verdeling komen. Een taxateur kan de reële waarde van uw bezittingen vaststellen.

Zijn alle spullen verdeeld? Dan kunt u de getaxeerde waarde bij elkaar optellen om te zien of er sprake is van een eerlijke verdeling. Een eventueel verschil kunt u met elkaar verrekenen, maar u kunt er ook voor kiezen om de inboedel met gesloten beurzen te verdelen. In dat laatste geval kunt u allebei een lijst maken van spullen die u graag zou willen hebben en in goed overleg tot een verdeling komen.

Verknochte goederen

Zelfs bij een huwelijk in gemeenschap van goederen, zijn niet alle bezittingen van u beiden. Erfenissen en schenkingen die u gekregen heeft, blijven van u. Hetzelfde geldt onder meer voor persoonlijke sierraden en kleding. Vaak hebben dit soort bezittingen ook emotionele waarde. Goederen die op bijzondere wijze zijn verbonden aan u of aan uw partner noemen we ‘verknochte goederen’.

Wat als u er niet uitkomt?

Komt u er niet uit met de verdeling van de bezittingen? Dan is het aan te raden om een mediator in te schakelen. Een mediator kan bemiddelen tussen u en uw (ex-)partner, maar hiervoor is wel de medewerking van u beiden vereist.

Wilt uw ex niet meewerken? Dan zit er niets anders op dan naar de rechter te stappen en daar een verzoek tot boedelscheiding in te dienen. Hiervoor kunt u het beste een echtscheidingsadvocaat in de arm nemen. De rechter zal echter alleen naar de getaxeerde waarde van de spullen kijken en niet naar de emotionele waarde en persoonlijke voorkeuren. Het is daarom altijd aan te raden om met een mediator tot overeenstemming te komen.

 

Neem contact op met advocatenkantoor Van Ekelen & Poort in Eindhoven voor vrijblijvend advies over uw situatie. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.