Bezwaar maken tegen een scheiding: kan dat?

Uw partner geeft aan dat hij of zij wil scheiden, maar zelf wilt u het huwelijk of geregistreerd partnerschap liever niet ontbinden. Wat zijn dan uw opties? Kunt u naar de rechter stappen en bezwaar maken tegen de scheiding? Of zit er niets anders op dan de situatie te accepteren en in te zetten op voorwaarden waaronder de scheiding volgens u door mag gaan, zoals de verdeling van het pensioen of de inboedel?

 

 

Eenzijdig echtscheidingsverzoek

Werkt u niet mee aan de scheiding? Dan kan uw partner een eenzijdig scheidingsverzoek indienen. Dit gebeurt bij ongeveer één op de vijf scheidingen. Wanneer uw partner een eenzijdig echtscheidingsverzoek heeft gedaan, ontvangt u binnen veertien dagen een kopie van het verzoek tot ontbinding van het huwelijk of partnerschap. Wilt u bezwaar maken? Dan kunt u binnen zes weken verweer voeren tegen het scheidingsverzoek. Met behulp van een advocaat dient u het verweer in bij de rechtbank. Vervolgens geeft de rechter u tijdens een zitting gelegenheid om uw verweer toe te lichten.

Heeft u meer tijd nodig om uw verweer in te dienen? Dan kan uw advocaat de rechtbank om uitstel vragen. Wanneer u in het buitenland woont of wanneer uw woon- of verblijfplaats onbekend is, heeft u drie maanden de tijd om uw verweer in te dienen.

Ontkenning duurzame ontwrichting

Een echtscheidingsverzoek wordt door de rechter toegekend wanneer er sprake is van duurzame ontwrichting van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Duurzame ontwrichting houdt in dat samenleven ondraaglijk is geworden en er geen uitzicht is op herstel van de relatie. Wanneer één van de partners wil scheiden, is dat natuurlijk al een duidelijk teken van duurzame ontwrichting, zelfs als de andere partner de relatie niet wil ontbinden. Een verweer tegen een eenzijdig echtscheidingsverzoek heeft daarom vrijwel geen kans van slagen.

Scheiding op voorwaarden

Een scheidingsverzoek van uw partner tegenhouden is dus vrijwel kansloos. Wel kunt u in principe akkoord gaan met de scheiding, maar verweer bieden door bepaalde voorwaarden op te stellen om de scheiding door te laten gaan. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over de verdeling van uw partners pensioen of spullen in huis. De echtscheiding of de ontbinding van het geregistreerd partnerschap wordt dan niet uitgesproken voordat er maatregelen zijn genomen om aan deze voorwaarden te voldoen. De rechter bepaalt of uw verweer voor een scheiding op voorwaarden geaccepteerd wordt. Het is hierbij noodzakelijk om een advocaat in de arm te nemen.

Bezwaar tegen nevenvoorzieningen

U kunt ook verweer voeren tegen de nevenvoorzieningen die uw partner eist bij het scheidingsverzoek. Bijvoorbeeld wanneer u het oneens bent met de partner- en/of kinderalimentatie, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken voor de kinderen of het voorlopig gebruik van de echtelijke woning. Daarnaast kunt ook u verzoeken doen tot het treffen van nevenvoorzieningen. Om een verweerschrift in te dienen, moet u een advocaat inschakelen. De rechter doet uiteindelijk uitspraak.

Mediator inschakelen

Wanneer uw partner aangeeft dat hij of zij wil scheiden, zult u de scheiding waarschijnlijk niet meer tegen kunnen houden. Wel kunt u afspraken maken waar u zich beiden in kunt vinden, zodat u niet naar de rechter hoeft te stappen. Een mediator kan u hierbij helpen. Een mediator is een onafhankelijk bemiddelaar die u en uw partner helpt om tot overeenstemming te komen. Met mediation komt u vaak sneller tot een oplossing en u bespaart de kosten van een advocaat en een dure rechtsgang. De kosten van de mediator worden door beide partners gedeeld.

 

Heeft u advies of hulp nodig met betrekking tot echtscheidingen? De advocaten en mediators van Van Ekelen & Poort in Eindhoven denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact met ons op.