Blunderende advocaat: erfrechtadvocaat ben je niet zomaar

Na het overlijden van een dierbare moet er vaak veel worden geregeld. Is er onenigheid over de verdeling van de nalatenschap, dan kan de afwikkeling van de erfenis uitlopen op een conflict. In zo’n geval is het raadzaam om een advocaat in te schakelen. Het is dan belangrijk om in zee te gaan met een gespecialiseerde erfrechtadvocaat. Een recente zaak van een concullega in Rotterdam maakt op pijnlijke wijze duidelijk dat het erfrecht niet iets is wat een advocaat er zomaar bij kan doen.

Fouten door advocaat, erfenis weg

Een gespecialiseerde erfrechtadvocaat helpt u bij ingewikkelde zaken, zoals het verdelen van bezittingen en schulden van de erflater. Dat het verstandig is om vooraf na te gaan of de advocaat die u bij deze precaire zaak betrekt daadwerkelijk een erfrechtspecialist is, bewijst het verdrietige verhaal van Marianne Norden. In het NRC-artikel ‘Blunderende advocaat, erfenis weg’ lezen we hoe haar erfenis in rook opging door de fouten van een advocaat.

Complexe nalatenschap

Voor de afhandeling van de ingewikkelde nalatenschap van haar moeder, schakelt Norden de hulp in van een Rotterdams advocatenkantoor. De advocaat verzekert haar goed thuis te zijn in het erfrecht, naast zijn specialisatie ondernemingsrecht. Op het moment dat Nordens zaak voorkomt bij de rechtbank, ontdekt zij tot haar ontsteltenis dat haar advocaat alles behalve een specialist is. Ze verliest de rechtszaak en moet opdraaien voor de proceskosten. Het vonnis van de rechtbank leest als één groot foutenfestijn. Zo diende de advocaat vorderingen onjuist in en maakte hij meerdere basale fouten. Een second opinion van een Rotterdamse advocaat bevestigt dit beeld. Uit mailtjes van de advocaat aan Nordens notaris, waarin hij om juridisch advies vroeg, blijkt dat hij de juridische kennis voor deze complexe zaak ontbeert.

Erfenis kwijt en torenhoge advocaatkosten

De slotsom voor mevrouw Norden is triest: zij betaalde haar advocaat – die een uurtarief hanteert van 290 euro – in de afgelopen twee jaar 41.000 euro voor zijn gewerkte uren. Terwijl ze de erfenis is kwijtgeraakt. De klacht die Nordens bij het kantoor indiende, werd ongegrond verklaard. Norden voelt zich opgelicht. Haar laatste optie is een civiele zaak tegen de advocaat, maar dat is een dure en tijdrovende klus.

Geen losstaand gevalquote specialisatie erfrecht

Dit verhaal van mevrouw Norden is helaas geen losstaand geval. Het komt vaker voor dat erfgenamen bij de afwikkeling van een erfenis rechtszaken verliezen en veel kosten maken omdat ze worden bijgestaan door een advocaat die geen specialisatie in het erfrecht heeft. Dat zien wij in de praktijk en wordt ook door een aantal bronnen bevestigd in het NRC-artikel. Uit puur winstbejag neemt de advocaat erfrechtzaken aan. Kind van de rekening is de cliënt, die een nalatenschap misloopt, dure advocaat moet betalen en met een fikse kater achterblijft.

Wat is een goede erfrechtadvocaat?

Erfrecht is een specialisatie die advocaten zich na hun studie eigen maken via extra opleidingen. Het is meestal geen standaard onderdeel van de rechtenstudie aan de universiteit. Omdat het zo’n gecompliceerd rechtsgebied is, is een enkele korte cursus niet genoeg. Dat zegt hoogleraar privaatrecht Wilbert Kolkman van de Rijksuniversiteit Groningen tegen NRC. “Erfrecht is zo’n specialistisch rechtsgebied dat mensen soms te makkelijk denken: dat doe ik er even bij. Dan steekt men al snel een zaak verkeerd in.” Bij een gedegen opleiding op het gebied van erfrecht leren advocaten onder andere over de aanvaarding van de nalatenschap, verdeling van de nalatenschap, problemen rond de aanstelling of taakuitvoering van een executeur en over wilsrecht en bewindvoering. Dit zijn onderwerpen waarbij een grondige kennis van het wettelijke stelsel, relevante jurisprudentie en de procesgang moet worden gecombineerd. Vanzelfsprekend houden gespecialiseerde erfrechtadvocaten hun nascholing op peil.

Onze gespecialiseerde erfrechtadvocaat en nalatenschapsmediator

Overweegt u om een advocaat in de arm te nemen bij de afwikkeling van een nalatenschap, dan raden wij u aan vooraf navraag te doen naar de opleiding voor en ervaring in erfrechtzaken. Dit kan veel nodeloze schade voorkomen. Bij advocatenkantoor Van Ekelen & Poort te Eindhoven heeft advocaat mr. Emmy van Ekelen de specialisatieopleiding voor erfrecht afgerond. Zij heeft veel ervaring met het afwikkelen van nalatenschappen. Daarnaast is Emmy (nalatenschaps)mediator. Kiest u voor nalatenschapsmediation, dan gaat u een bemiddelingstraject in waarin een geschikte oplossing voor alle partijen centraal.

 

Kampt u met een conflict rondom een erfenis en zoekt u een advocaat met specialisatie in het erfrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.