Uncategorized

Wettelijke indexering 2017

Met ingang van 1 januari van ieder jaar dient alimentatie te worden geïndexeerd met het indexeringspercentage. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft het percentage voor 2017 vastgesteld op 2,1 %.

Mr. E.P.E. van Ekelen rondt Specialisatieopleiding erfrecht met goed gevolg af

Sinds 24 november jl. mag mr. E.P.E. van Ekelen zich erfrechtspecialist noemen. Zij heeft de Juridische Specialisatieopleiding Erfrecht doorlopen en met goed gevolg het examen afgelegd. Wij feliciteren mr. Van Ekelen van harte! Mocht u vragen hebben met betrekking tot een erfrechtelijke kwestie, dan kunt u contact met opnemen via het webformulier of per e-mail …

Mr. E.P.E. van Ekelen rondt Specialisatieopleiding erfrecht met goed gevolg af Lees verder »

Indexeringspercentage alimentatie 2016 is 1,3%

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Voor 2016 is het percentage vastgesteld op 1,3%. Deze indexering van alimentatie geldt zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie.

Nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot de vaststelling van kinderalimentatie

Zoals we al eerder op deze website vermeld hebben, heeft de Wet hervorming kindregelingen nogal wat gevolgen voor de berekening van de kinderalimentatie. Immers, als gevolg van deze wetswijziging is het kindgebonden budget in veel gevallen opgehoogd met de zogenaamde “alleenstaande ouderkop”. De aanbeveling van de expertgroep alimentatienormen luidt om het volledige kindgebonden budget in …

Nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot de vaststelling van kinderalimentatie Lees verder »

Veelgestelde vragen over de Wet hervorming kindregelingen

Zoals bekend treedt per 1 januari 2015 de Wet hervorming kindregelingen in werking. Via deze link vindt u veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over de gevolgen van de Wet hervorming kindregelingen. Mocht u van mening zijn dat de vastgestelde alimentatie in uw situatie gewijzigd dient te worden? Of ontvangt u graag advies over een …

Veelgestelde vragen over de Wet hervorming kindregelingen Lees verder »

Social media

Sinds kort vindt u Van Ekelen & Poort | advocaten & mediators ook op Facbook en Twitter. Op deze pagina’s worden regelmatig nieuwsberichten en recente uitspraken met betrekking tot het personen- en familierecht, erfrecht en jeugdrecht geplaatst. Daarnaast kunt u onze kantoorpagina volgen via Linkedin.