Co-ouderschap: hoe regelen we het en waar moeten we op letten?

U gaat scheiden of beëindigt een geregistreerd partnerschap en heeft samen kinderen. Hoe zorgt u er in dat geval voor dat uw kinderen zo min mogelijk schade ondervinden van uw breuk? Steeds meer mensen kiezen na hun scheiding voor co-ouderschap. Het is een relatief nieuwe constructie die voor veel mensen goed werkt. Maar voordat u co-ouderschap gaat regelen, moet u over een aantal dingen alvast nadenken.

 

Is co-ouderschap de juiste vorm?

Bij co-ouderschap verdelen ouders de zorg voor hun kinderen gelijk. Veel ouders neigen bijna automatisch naar co-ouderschap na hun scheiding. Vaak wordt die keuze deels door eigenbelang ingegeven. Ouders zijn soms bang dat ze bij een andere regeling een groot deel van het contact met hun kinderen zullen verliezen.

Ze zijn zich daarbij niet altijd bewust van het feit dat co-ouderschap een grondige herziening van hun eigen leven kan vergen. In de praktijk blijkt dat vooral ouders die tijdens hun samenzijn al veel van de zorgtaken deelden het co-ouderschap succesvol invullen. Waren de taken tijdens het huwelijk al ongelijk verdeeld? Dan kost het vaak grote moeite om ze als gescheiden ouders wel gelijk te verdelen. Die stap is voor iemand die altijd fulltime kostwinner was bijvoorbeeld niet heel makkelijk te maken.

In dat geval is het co-ouderschap noch voor de ouder noch voor de kinderen de best mogelijke vorm. Denkt u dat dit mogelijk ook voor uw situatie geldt maar weet u niet welke vorm wél goed bij u past? In dat geval kunt u altijd een gesprek met een mediator aanvragen.

Ouderschapsplan: hoe vult u het in na de scheiding?

Officieel is co-ouderschap geen juridische term. Maar als u ervoor kiest de zorg voor uw kinderen gelijk te verdelen, moet u wel een ouderschapsplan met uw scheidingsverzoek naar de rechtbank sturen. In dat ouderschapsplan dient u aan te geven hoe u de zorgtaken en de financiële lasten precies gaat verdelen. Het is van belang om dat gedetailleerd vast te leggen. Onduidelijkheid over wie wat precies verzorgt en betaalt is een potentiële bron van conflict.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen, vrij logisch, het co-ouderschap beter evalueren naarmate er minder conflict is. Denk daarom niet alleen goed na over wat qua verdeling van tijd en financiën het best zou kunnen werken, maar schrijf het samen ook zorgvuldig op. Dat is vooral om duidelijkheid te scheppen over ieders verwachtingen. U hoeft uw afspraken niet in steen te beitelen. Minstens zo belangrijk als duidelijke afspraken maken is dat u daar gezamenlijk zoveel mogelijk over blijft communiceren.

Planning: wanneer bij welke ouder?

Bij het vastleggen van uw afspraken gaat het dus vooral om de planning en de kosten die u maakt. Hoe doet u het bijvoorbeeld met verjaardagen? Viert uw kind die bij de ouder waar hij of zij op dat moment is? Of spreekt u af dat de verjaardagen om het jaar bij u plaatsvinden?

Soortgelijke vragen dient u te beantwoorden over vakanties. Waar zijn uw kinderen als het schoolvakantie is? U kunt ervoor kiezen om steeds één van de vakanties voor uw rekening te nemen. Maar u kunt ook met uw ex-partner afspreken dat u allebei de helft van de vakanties voor uw kinderen zorgt. Ook voor de feestdagen, denk vooral aan Sinterklaas en Kerst, moet u alvast duidelijkheid creëren in het ouderschapsplan.

Financiën: hoe verdeelt u de kosten?

Meer nog dan bij de planning is het noodzakelijk dat u de verdeling van de financiën na uw scheiding helder heeft. U kunt ervoor kiezen om de kosten 50/50 te verdelen omdat u de zorg ook 50/50 voor rekening neemt. Maar het ligt misschien wel meer voor de hand om de draagkracht van u beiden mee te nemen, zoals ook in de wet is opgenomen. Oftewel: de meest draagkrachtige ex-partner draagt ook het meeste bij.

U moet daarbij wel goede afspraken maken over welke kosten u deelt en welke niet. Uw huur en boodschappen vallen waarschijnlijk niet onder de gedeelde kosten. Maar hoe doet u het met zaken als kleding, schoolspullen en zakgeld?

Is het duidelijk welke kosten de co-ouders gaan delen? Dan openen ze daar in veel gevallen een speciale kinderrekening voor. Beiden storten hier dan het bedrag op dat volgens de financiële verdeling nodig is.

Belastingdienst: veranderen uw toeslagen?

Vergeet wat financiën betreft ook niet dat er voor de Belastingdienst mogelijk dingen veranderen zodra u co-ouder wordt. Zo kunnen zowel uw ex-partner als uzelf in het geval van opvanguren mogelijk de helft van de kinderopvangtoeslag krijgen. Krijgt u huurtoeslag, dan gaat deze bij co-ouderschap mogelijk omhoog. Als u kindgebonden budget kreeg, is het raadzaam om te kijken naar wie deze toeslag na de scheiding het beste overgemaakt kan worden. Kijk voor meer informatie op deze pagina van de Belastingdienst.

Het belang van het kind

U moet als co-ouder dus van alles regelen. Het is dan makkelijk om te vergeten waar het bij co-ouderschap uiteindelijk om draait: het belang van het kind. Het is daarom essentieel dat u niet alleen met uw-partner, maar ook met uw kind in gesprek blijft. Blijf altijd informeren of de vorm die u als co-ouders gekozen heeft ook voor uw kind goed werkt. Komt u gezamenlijk toch niet tot een goede vorm? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Ligt u in een scheiding en wilt u een oplossing die goed is voor u én de kinderen? Neem dan vrijblijvend contact op met de ervaren familierechtadvocaten en mediators van Van Ekelen & Poort in Eindhoven.