twee gezichten in sillhouet

Dag van de Scheiding: ‘Hulp bij financiële afspraken na scheiding loont’

Ex-partners die bij hun scheiding met hulp van een advocaat of mediator financiële afspraken maken, zijn beter af dan exen die hun scheiding via de rechter laten regelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) ter gelegenheid van de Dag van de Scheiding op 13 september 2019. Dankzij de hulp van een advocaat of mediator zijn exen tevredener over de gemaakte afspraken en hun financiële en emotionele situatie na de scheiding.

Financiële afspraken

Een echtscheiding heeft altijd financiële consequenties voor beide partners. Twee derde van de scheidende echtparen zoekt deskundige hulp bij het afwikkelen van de scheiding. Zij worden bijgestaan door een advocaat, mediator of financieel expert. Bij die begeleiding komen alle financiële kwesties aan bod: kinderen, alimentatie, pensioen, belastingaangifte, hypotheek en de algemene financiële situatie na de scheiding.

Grote gevolgen op de lange termijn

Exen die geen deskundige hulp inschakelen, geven aan er de noodzaak niet van in te zien of er de financiële middelen niet voor te hebben. Deze keuze kan grote gevolgen hebben op de lange termijn. Uit het onderzoek blijkt dat de financiële situatie van stellen die scheiden zonder begeleiding er (al dan niet gevoelsmatig) op achteruit gaat. Ze zijn ontevredener over de door de rechter vastgestelde financiële afspraken en ervaren ze vaker als oneerlijk. Maar liefst 56 procent geeft aan dat ze het achteraf anders zouden hebben aangepakt. Ze zouden zich meer hebben verdiept in de langetermijngevolgen en wel hebben gekozen voor goede begeleiding.

Vrouwen beter afhand met trouwring

Exen die wel hulp krijgen van deskundigen, kijken doorgaans met een beter gevoel terug op hun scheiding. Ze gaan vaker in goed overleg uit elkaar en zijn tevredener over de gemaakte afspraken en hun huidige financiële en emotionele situatie. Dit geldt voor vrouwen sterker dan voor mannen. 57 procent van de vrouwen versus 46 procent van de mannen vindt dat ze beter uit de scheiding is gekomen.

Pensioen blijft ver-van-het-bedshow

Of exen nu kiezen voor begeleiding of niet: het pensioen blijft een heikel punt. Bij ongeveer één op de drie scheidingen komt het onderwerp pensioen überhaupt niet aan bod. Worden er financiële afspraken gemaakt door een deskundige, dan wordt het onderwerp wel vaker besproken. Maar zelfs als het pensioen ter tafel is gekomen, weet bijna de helft van de ex-partners alsnog niet precies wat de consequenties gaan zijn voor de eigen financiële situatie.

Scheiden is geen kinderspel

Zijn er kinderen in het spel, dan kiezen exen vaker voor begeleiding van een mediator. Zowel financieel als emotioneel hebben ouders meer behoefte aan onderlinge afspraken en begeleiding. Volgens het onderzoek komen ex-partners met jonge kinderen vaak slechter uit een scheiding dan partners zonder kinderen. Ze geven aan dat ze liever betere afspraken hadden willen maken en zich meer hadden willen verdiepen in de gevolgen op lange termijn.

De echtscheidingsadvocaten en –mediators van Van Ekelen & Poort hebben oog voor de financiële afspraken bij uw echtscheiding, zowel op de lange als de korte termijn. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.