Stelletje bij de zee

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek versus echtscheiding op tegenspraak

Een echtscheiding is pas definitief als de rechtbank de scheiding heeft uitgesproken en die beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Hoe lang de weg naar de uitspraak is, hangt af van de manier waarop u gaat scheiden. Is het een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek of een echtscheiding op tegenspraak? In dit artikel leggen we uit wat deze begrippen betekenen en wat de grootste verschillen tussen de twee zijn.

 

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek en echtscheiding op tegenspraak

Zijn u en uw echtgenoot het eens over de scheiding? En heeft u alle afspraken over zaken zoals de alimentatie, verdeling van de spullen en de zorg van de kinderen onderling al gemaakt of lukt het deze te maken bij de mediator? Dan kunt u scheiden op gemeenschappelijk verzoek. Eén advocaat-mediator dient namens u beiden het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank.

Lukt het u en uw partner juist niet om samen tot afspraken te komen? Of is één van u beiden het helemaal niet eens met de scheiding? Dan ligt een scheiding op tegenspraak voor de hand. Uw advocaat of die van uw partner dient een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. De andere partij kan daartegen verweer voeren. Uiteindelijk wordt de zaak door de rechter behandeld. De rechter neemt een beslissing over de zaken waarover u het niet eens kunt worden.

Hoe werkt een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek?

Gaat u scheiden op gemeenschappelijk verzoek? Dan zult u met hulp van een advocaat-mediator eerst alle afspraken over de situatie ná de scheiding moeten vastleggen op papier. Meestal gebeurt dit in een echtscheidingsconvenant. Zijn er minderjarige kinderen in het spel, dan bent u verplicht ook een ouderschapsplan op te stellen. De advocaat-mediator stuurt uw echtscheidingsverzoek en alle gemaakte afspraken naar de rechtbank. Die handelt uw scheiding schriftelijk af. U hoeft dus niet op zitting te komen. Meestal doet de rechter binnen vier tot zes weken uitspraak.

Voordelen echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek

Scheiden op gemeenschappelijk verzoek heeft veel voordelen. Doordat de afhandeling sneller gaat, kunnen u en uw ex ook weer sneller verder met het opbouwen van een nieuw leven. Bovendien is een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek goedkoper dan een echtscheiding op tegenspraak. U hoeft immers maar één advocaat-mediator in de arm te nemen en niet lang te procederen.

Hoe werkt een echtscheiding op tegenspraak?

Helaas is een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek niet voor iedereen weggelegd. Komen u en uw aanstaande ex er niet uit? Dan zal (de advocaat van) één van u een eenzijdig verzoek tot echtscheiding met nevenvoorzieningen opstellen. Hierin staat hoe diegene wil dat alles na de scheiding geregeld wordt. Dat verzoekschrift gaat naar de andere partij, de verweerder. Die heeft zes weken de tijd om een verweerschrift in te dienen bij de rechtbank. Meestal staan in dat verweerschrift ook weer extra verzoeken.

De verzoeker van de echtscheiding krijgt vier weken om op het verweerschrift te reageren. Voor de verweertermijnen kan uitstel worden gevraagd. Daarna bepaalt de rechtbank een datum voor de zitting. Daar gaat doorgaans een paar maanden overheen. Meestal doet de rechtbank binnen vier weken na de zitting uitspraak.

Omdat dit hele proces vaak lang duurt, kunnen er tussendoor ‘voorlopige voorzieningen’ worden getroffen. Dat zijn voorlopige afspraken, bijvoorbeeld over de zorg van de kinderen of het gebruiksrecht van de woning.

Vader met kinderen

Wanneer is een echtscheiding op tegenspraak beter?

Een echtscheiding op tegenspraak duurt langer en is duurder dan een scheiding op gemeenschappelijk verzoek. Toch zijn er situaties waarin het beter is voor deze optie te kiezen. Bijvoorbeeld als u en uw ex helemaal niet on speaking terms zijn, als uw partner niet wil scheiden terwijl u dat wel wilt (of andersom) en als als er grote (financiële) tegengestelde belangen zijn.

De rol van mediation

Worstelen u en uw partner met de scheiding en heeft u of de ander een eenzijdig verzoek tot echtscheiding ingediend? Dan zal de rechtbank, na het ontvangen van uw beider standpunten, vragen of u in mediation wilt gaan. Een mediator is een onafhankelijke conflictbemiddelaar die samen met u op zoek gaat naar oplossingen die voor beide partijen geschikt zijn. Als u met hulp van een mediator toch nog tot goede afspraken komt, is de kans op een soepele scheiding en een betere verstandshouding ná de scheiding een stuk groter. Zodra u in mediation gaat, schort de rechtbank de echtscheidingsprocedure op, tot u er samen uit bent.

De middenweg: het viergesprek

Lijkt uw scheiding uit te lopen op een echtscheiding op tegenspraak? Dan zou u kunnen overwegen aan een (of meerdere) viergesprek(ken) deel te nemen. In een viergesprek gaan en uw advocaat-mediator in overleg met de andere partij en zijn of haar advocaat. Samen kijkt u of er in overleg afspraken gemaakt kunnen worden. Als dat lukt worden die afspraken in een ouderschapsplan en/of convenant vastgelegd. Dit kan in ieder stadium van de procedure, dus zowel voor de indiening van het scheidingsverzoek als daarna. Lukt het om vóór het indienen nog goede afspraken te maken,? Dan kunt u alsnog scheiden op gemeenschappelijk verzoek.

 

Staat u op het punt te gaan scheiden? Of het nu een scheiding op gemeenschappelijk verzoek of een echtscheiding op tegenspraak is: de advocaten en mediators van Van Ekelen & Poort denken graag met u mee. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.