Meer of minder echtscheidingen door corona?

Door de coronapandemie zaten we het afgelopen jaar veel op elkaars lippen. De verwachting was dat dit zou leiden tot meer echtscheidingen. Opvallend genoeg liep het aantal scheidingen juist terug. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er in 2020, in de periode van januari tot en met oktober, 24.000 echtscheidingen waren: 1.300 minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hoe valt dit te verklaren? En wat voor gevolgen had de pandemie dan wel op echtscheidingen?

 

 

Minder snel scheiden in crisistijd

Volgens Saskia Braun van de Nederlandse Vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) is de terugloop in scheidingsaanvragen deels te verklaren doordat bijna alle rechtbanken zes weken dicht zijn geweest. Maar Braun noemt ook de onzekere situatie rond corona als mogelijke oorzaak. “Ga je wel uit elkaar middenin zo’n crisis? Als alles ongewis is en je baan op de tocht staat, hak je natuurlijk niet snel zo’n knoop door”, aldus Braun in De Telegraaf.

De piek komt nog

In een artikel in de NRC wijst Braun erop dat de echte golf misschien nog moet komen: “Door onzekerheid over baan en inkomen hakken mensen de knoop misschien nog niet door, maar ze oriënteren zich al wel op een echtscheiding. De consumentenwebsite van de vFAS werd in de periode van begin maart tot eind juni anderhalf keer zo vaak bezocht als in diezelfde periode het jaar daarvoor. Van de periode maart tot nu is er sprake van een stijging van de bezoekersaantallen van zo’n 15 procent ten opzichte van vorig jaar.”

Eerder in relatietherapie

Opvallend is dat meer mensen hulp zochten bij hun relatieproblemen. Volgens Nynke Nijman, psychologe, relatietherapeut en auteur van het boek de Relatie-APK, legden veel mensen de schuld van hun relatieproblematiek bij de lockdown. In De Telegraaf wijst ze erop dat deze mensen, doordat zij een externe oorzaak hadden aanwezen, eerder geneigd waren om hulp te zoeken. Corona heeft op deze manier bijgedragen aan een afname van het taboe op relatietherapie.

Kinderen bij de partner weghouden

Het Kenniscentrum Kind en Scheidingen en de vFAS berichtten in juli 2020 dat de coronacrisis heeft gezorgd voor een toename in het aantal conflicten tussen gescheiden ouders over de omgang met hun kinderen. Uit een enquête onder driehonderd echtscheidingsadvocaten bleek dat meer dan de helft van de advocaten te maken had met gescheiden ouders die de coronamaatregelen aangrepen om kinderen bij de andere ouder weg te houden.

Volgens Saskia Braun van de vFAS wordt de ‘coronakaart’ inmiddels minder vaak gespeeld dan in het begin van de pandemie: “We weten nu meer over het virus en over de regels. De onrust is nu wat minder. Maar feit blijft dat corona bij echtscheidingen een complicerende factor is geworden, waar alle partijen mee moeten omgaan.”

Meer verzoeken tot wijziging alimentatie

Een ander zichtbaar gevolg van de coronapandemie is een piek in het aantal verzoeken tot wijziging van de alimentatie. Volgens Braun komt dit doordat veel alimentatieplichtigen in de knel komen doordat hun inkomsten zijn teruggelopen en zij niet meer in staat zijn om de alimentatie op te brengen. Wanneer uw inkomsten buiten uw eigen schuld teruglopen, kunt u een verzoek tot wijziging van alimentatie indienen.

Uw scheiding zo goed mogelijk afhandelen

Gaat u binnenkort scheiden? Of bent u al gescheiden en kunt u niet tot overeenstemming komen over bijvoorbeeld de omgang met de kinderen of de alimentatie? Dan kunt u een mediator inschakelen. Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die samen met u en uw (ex-)partner naar een oplossing werkt waar u zich beiden in kunt vinden. Met een mediator voorkomt u een dure en tijdrovende gang naar de rechter.

 

 

Heeft u advies of hulp nodig met betrekking tot uw echtscheiding? De advocaten en mediators van Van Ekelen & Poort in Eindhoven denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact met ons op.