Echtscheidingsmediation, overlegscheiding of beiden een advocaat?

Een echtscheiding is een intense en vaak complexe juridische en emotionele kwestie. Er zijn verschillende manieren om een echtscheiding af te handelen, zoals echtscheidingsmediation, overlegscheiding en allebei een eigen advocaat inschakelen. Iedere manier heeft, zo leggen we uit in dit artikel, zijn eigen voor- en nadelen.

Echtscheidingsmediation

Bij echtscheidingsmediation helpt een neutrale derde partij, de mediator, bij het praten met en onderhandelen tussen echtgenoten die willen gaan scheiden. De mediator stelt zich op als een neutrale partij die helpt bij het bevorderen van communicatie, het identificeren van kwesties die moeten worden aangepakt, het verkennen van verschillende oplossingen en het begeleiden van de partijen bij het bereiken van een overeenkomst.

Hebben de echtgenoten een oplossing bereikt? De mediator zet de afspraken dan op papier en laat de overeenkomst ondertekenen door beide partijen. Dit wordt vervolgens voorgelegd aan de rechter. Bij goedkeuring door de rechter wordt de overeenkomst opgenomen in de echtscheidingsbeschikking.

Voordelen en nadelen van echtscheidingsmediation

De belangrijkste voordelen van echtscheidingsmediation zijn:

 • Het kan tijd en geld besparen omdat de partijen rechtstreeks met elkaar communiceren en onderhandelen, waarbij het doel is om een oplossing te creëren die voor alle belanghebbenden wenselijk is.
 • Echtscheidingsmediation bevordert de communicatie en samenwerking tussen de partijen.
 • Het biedt meer flexibiliteit en maatwerk bij het oplossen van geschillen. De partijen kunnen gezamenlijk oplossingen bedenken die specifiek zijn afgestemd op hun situatie en behoeften.

Daar tegenover staan ook nadelen:

 • Als er sprake is van een onevenwichtige machtsverhouding tussen de partijen is echtscheidingsmediation mogelijk niet geschikt. De zwakkere partij kan zich onder druk gezet voelen om akkoord te gaan met ongunstige voorwaarden.
 • Er is geen garantie op succes. Als de partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen, is een traditionele echtscheidingsprocedure via de rechtbank noodzakelijk. Dit betekent dat de kosten voor mediation (grotendeels) voor niets zijn geweest.

Overlegscheiding

Overlegscheiding is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Hoewel beide partijen worden bijgestaan door een eigen advocaat, committeren ze zich aan het oplossen van hun echtscheiding buiten de rechtbank om. Overleggen en onderhandelen staan daarbij centraal. Naast de advocaten bestaat het overlegscheidingsteam uit een coach, een financieel expert en mogelijk een kindertherapeut.

Binnen de groepsgesprekken kan iedereen op een open en veilige manier spreken. Zo worden alle verlangens, eisen en gevoelens op tafel gelegd, zowel van de ex-partners als van de kinderen.

Voordelen en nadelen van overlegscheiding

De belangrijkste voordelen van een overlegscheiding zijn:

 • Omdat kinderen actief worden betrokken, is overlegscheiden doorgaans de beste oplossing voor het waarborgen van de belangen van de kinderen.
 • Overlegscheiding zorgt ervoor dat de relatie tussen de ouders en de kinderen optimaal blijft, waardoor de rust (zo goed mogelijk) bewaard kan blijven tijdens de afwikkeling. En dat helpt kinderen om de scheiding op een gezonde manier te verwerken.
 • Evenals echtscheidingsmediation moedigt overlegscheiding communicatie en samenwerking tussen de partijen aan. Dit leidt vaak tot een betere relatie ná de echtscheiding.
 • In veel gevallen is een overlegscheiding kostenefficiënter en minder stressvol dan een traditionele echtscheiding.

De nadelen van overlegscheiding zijn:

 • Een overlegscheiding kan oplopen in de kosten omdat er hulp van meerdere professionals wordt ingeschakeld, die allemaal hun eigen tarieven in rekening brengen.
 • Het proces van een overlegscheiding kan ook meer tijd in beslag nemen dan andere vormen van echtscheiding. Het vereist regelmatige, gezamenlijke bijeenkomsten en onderhandelingen met het team van professionals, wat kan leiden tot vertragingen in het proces.
 • Hoewel overlegscheiding vaak leidt tot een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is, is er geen garantie dat dit ook echt gebeurt. Lopen de onderhandelingen vast, dan kan het proces in een rechtszaak veranderen. En dat brengt meer onzekerheid en stress met zich mee. Ook hier geldt: de kosten voor overlegscheiding zijn dan (grotendeels) voor niets geweest.

Allebei een eigen advocaat

De traditionele manier om te scheiden is door elk een eigen advocaat in de arm te nemen. Overleg tussen de partijen is weliswaar mogelijk (bijvoorbeeld via een viergesprek). Na schriftelijke rondes en een mondelinge behandeling beslist de rechter uiteindelijk over alle kwesties.

Voordelen en nadelen allebei een eigen advocaat

De voordelen van beiden een eigen advocaat inschakelen:

 • Een advocaat is, in tegenstelling tot sommige mediators, een juridische professional die (om lid te kunnen zijn van de Nederlandse orde van advocaten) sowieso beschikt over kennis van alle relevante wetten, procedures en jurisprudentie.
 • Alle partijen krijgen onafhankelijk juridisch advies, waarbij hun belangen afzonderlijk en expliciet worden behartigd.
 • Allebei een eigen advocaat kan ideaal zijn in situaties waarin er een disbalans is tussen de partners, bijvoorbeeld qua kennis, macht of emoties.

De nadelen daarvan zijn echter:

 • Meestal zal dit de duurste optie zijn, aangezien beide partijen een advocaat voor het volledige traject moeten betalen.
 • Het inschakelen van een advocaat kan het echtscheidingsproces vertragen door de juridische formaliteiten en procedures die moeten worden gevolgd.
 • Echtscheidingen gaan vaak gepaard met emotionele spanningen en conflicten. Het inschakelen van een advocaat kan het proces verharden en de confrontatie tussen beide partijen vergroten, wat kan leiden tot meer stress en spanning.

Conclusie

Wat is voor u het beste: echtscheidingsmediation, overlegscheiding of allebei een eigen advocaat inschakelen? Simpel gesteld: dat hangt af van de specifieke omstandigheden van de echtscheiding en de voorkeuren van de betrokken partijen. Echtscheidingsmediation en overlegscheiding worden gezien als meer samenwerkende en minder confronterende benaderingen, waarbij de nadruk ligt op communiceren, onderhandelen en gezamenlijke oplossingen vinden.

Aan de andere kant kan het inschakelen van een eigen advocaat nuttig zijn als er sprake is van ongelijke machtsverhoudingen tussen de partijen dan wel onwil bij één van de (of zelfs beide) partijen om mee te werken.

 

Twijfelt u wat voor u de beste manier is om te scheiden? Neem dan vrijblijvend contact op met de familierechtadvocaten en mediators van Van Ekelen & Poort in Eindhoven.