Eenhoofdig gezag aanvragen na een scheiding

Na een scheiding houden beide ouders gezag over de kinderen. Soms zijn de problemen echter zo groot, dat het voor de kinderen beter is dat één van beide ouders ontheven wordt van het gezag. Wilt u eenhoofdig gezag aanvragen? Dan kunt u een advocaat in de arm nemen en naar de rechter stappen. Wanneer de rechter hierover een besluit neemt, staat het belang van de kinderen centraal. In de praktijk wordt eenhoofdig gezag niet snel toegewezen.

 

 

Ouderlijk gezag: uw verantwoordelijkheden

Heeft u ouderlijk gezag? Dan bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen.  U heeft het recht op contact, maar ook de plicht om voor uw kind te zorgen. U draagt kosten voor hun levensonderhoud en studie tot ze 21 jaar oud zijn. Als wettelijke vertegenwoordiger neemt u belangrijke beslissingen voor uw kind, zoals toestemming voor medische behandelingen, inschrijving op een school of het ondernemen van een reis. Verder beheert u de spullen en het geld van uw kinderen.

Gezamenlijk ouderlijk gezag

In de wetgeving wordt er na een scheiding uitgegaan van gezamenlijk ouderlijk gezag. U moet met uw ex-partner afspreken hoe de verzorging en opvoeding van de kinderen eruit gaat zien. U legt deze afspraken vast in een ouderschapsplan. De kinderen hebben vrijwel altijd belang bij twee ouders die beslissingen over hen nemen.

Gezamenlijk ouderlijk gezag wordt alleen omgezet in eenhoofdig gezag wanneer dit in het belang van het kind is. Ontneming van ouderlijk gezag is een ingrijpende maatregel. De partner zonder ouderlijk gezag mag immers niet meer meebeslissen over belangrijke zaken in het leven van het kind.

Gezag bij één van de ouders

De rechter zal een verzoek tot eenhoofdig gezag alleen toewijzen als wordt voldaan aan één van de volgende criteria (artikel 1:251a lid 1 BW):

  1. Er is een onaanvaardbaar risico dat het kind klem of verloren raakt tussen de ouders en het is niet te verwachten dat hierin binnen afzienbare tijd verbetering optreedt.
  2. Wijziging van het gezag is anderszins noodzakelijk in het belang van het kind.

Denk hierbij aan situaties zoals:

  • De communicatie tussen de ouders is zo slecht dat dit negatieve invloed heeft op het kind.
  • Eén van de ouders heeft een alcohol- of drugsverslaving.
  • Eén van de partners verblijft langdurig in het buitenland en de communicatie is erg moeilijk.
  • Eén van beide ouders wil of kan geen invulling geven aan het ouderschap.
  • Eén van beide ouders is langdurig afwezig in het leven van het kind, waardoor deze ouder het kind niet (meer) kent en daarom geen beslissingen meer kan nemen over wat goed is voor dat kind.

Wanneer instandhouding van gezamenlijk gezag veel stress en onrust veroorzaakt voor het kind, kan het noodzakelijk zijn om het gezamenlijk gezag te wijzigen naar eenhoofdig gezag.

Het belang van het kind staat centraal

Bij gerechtelijke uitspraken over eenhoofdig gezag staat het belang van het kind altijd voorop. Vaak vraagt de rechtbank in dit soort zaken advies aan de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast worden kinderen vanaf 12 jaar opgeroepen voor een kindgesprek: een informeel gesprek waarin het kind zijn mening kan geven over de scheiding. Het kind kan hiervoor bij de rechter langskomen, maar vaak is een schriftelijke verklaring ook voldoende. Beslissingen over eenhoofdig gezag worden voor ieder kind afzonderlijk genomen.

Beide ouders betalen mee

Verliest een ouder het gezag over een kind? Dan moet hij of zij nog wel meebetalen aan diens levensonderhoud. Ook mag de ouder de kinderen nog steeds zien, tenzij de rechter hier een ander besluit over neemt. Naast recht op omgang met het kind, moet de gezaghebbende ouder de ex-partner blijven informeren over ontwikkelingen van het kind.

 

Heeft u advies of hulp nodig met betrekking tot kwesties omtrent ouderlijk gezag? De advocaten en mediators van Van Ekelen & Poort in Eindhoven denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact met ons op.