Hoe zit het met de erfenis als u niet gehuwd bent?

Stel, u woont al jarenlang samen met uw partner. Toch bent u nooit getrouwd en ook bent u geen geregistreerd partnerschap aangegaan. Dan is het belangrijk om te weten dat wanneer één van u komt te overlijden, u niet elkaars erfgenaam bent. De erfenis van de overledene gaan dan naar diens kinderen of – indien er geen kinderen zijn – naar verdere familieleden. Wilt u voorkomen dat de erfenis van uw partner bij uw schoonfamilie terechtkomt? Dan kunt u een testament opstellen bij de notaris. Een advocaat kan adviseren over de rechten en plichten van de achterblijvende partner en u informeren over de uitwerkingen van een testament.

 

Wettelijke regeling erfenis

Wanneer u geen testament laat opstellen, geldt de wettelijke regeling van de erfenis. Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is de langstlevende partner erfgenaam, samen met de kinderen van de overledene. Als u samenwoonde, maar geen testament heeft, dan gaat de erfenis volgens de wet naar eventuele kinderen van de overledene en anders naar verdere familieleden. Zonder testament heeft de achterblijvende partner dus geen recht op de spullen of het spaargeld van de overledene.

Testament opstellen

In uw testament kunt u iedere gewenst persoon als erfgenaam aanwijzen. Deze persoon krijgt na uw overlijden zowel uw bezittingen als uw schulden. Met een testament voorkomt u dat de erfenis volgens de wettelijke regeling wordt verdeeld. U kunt hiermee bijvoorbeeld zorgen dat uw partner in uw huis kan blijven wonen.

Kinderen van de overledene houden echter altijd recht op een legitieme portie: de helft van het erfdeel dat zij volgens de wettelijke verdeling zouden ontvangen. U kunt kinderen dus niet volledig onterven.

Verblijvingsbeding

U kunt ook (een deel van) de nalatenschap aan uw partner toewijzen door een samenlevingsovereenkomst op te stellen. In een dergelijke overeenkomst kunt u een verblijvingsbeding opnemen. Met een verblijvingsbeding worden alle gemeenschappelijke bezittingen aan de langstlevende partner toegewezen. Zo blijft bijvoorbeeld de inboedel in bezit van de langstlevende. Heeft u een koophuis (op uw naam) en wilt u dit nalaten aan uw partner? Dan moet u hiervoor wél een testament opstellen.

Vruchtgebruik van de eigen woning

In plaats van dat u een koophuis (dat op uw naam staat) achterlaat aan uw partner, kunt u er ook voor kiezen om uw partner het vruchtgebruik ervan te bieden. Het huis gaat uiteindelijk naar uw kinderen of andere erfgenamen, maar uw partner kan tot diens overlijden in het huis blijven wonen. De partner kan dus gebruik maken van de erfenis, maar iemand anders wordt uiteindelijk eigenaar van het huis. U kunt bovendien aangeven wanneer het vruchtgebruik wordt beëindigd. Dat kan wanneer uw partner overlijdt, maar ook eerder als hij of zij hertrouwt of naar een verzorgingstehuis gaat.

Pensioen

Denk ook aan uw pensioen. Wanneer u een pensioenregeling heeft bij uw werkgever, heeft uw echtgenoot of geregistreerd partner meestal recht op een uitkering na uw overlijden. Dit wordt over het algemeen automatisch doorgegeven aan het desbetreffende pensioenfonds. Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan moet u uw partner zelf aanmelden bij de pensioenuitvoerder. Uiteraard zijn hier wel eisen aan verbonden. Vaak wordt gevraagd om een notariële samenlevingsovereenkomst en bovendien moet u op hetzelfde adres wonen.

Laat elkaar goed achter

Natuurlijk wilt u elkaar goed achterlaten. Als u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft, is het daarom belangrijk om een testament op te stellen. Zo kunt u voorkomen dat uw partner plotseling op straat komt te staan. Eventueel kunt u een woning die op uw naam staat alsnog aan iemand anders nalaten, maar uw partner wel het vruchtgebruik ervan bieden. Vergeet ook niet om uw partner aan te melden bij uw pensioenuitvoerder.

 

Neem contact op met Van Ekelen & Poort in Eindhoven voor vrijblijvend advies over uw situatie. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.