Mijn ex-partner betaalt de alimentatie niet: wat kan ik doen?

Mogelijk moet uw ex-partner partneralimentatie of kinderalimentatie betalen. Maar wat nu als uw ex te weinig of zelfs helemaal geen alimentatie meer betaalt? Gelukkig zijn er dan verschillende wegen die u kunt bewandelen, waaronder inning door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). In dit artikel leggen we uit wat er mogelijk is, hoe het werkt en waar u allemaal rekening mee moet houden.

Alimentatieverplichting

Volgens de wet bent u samen met uw (ex-)partner verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van uw kinderen, waar na een echtscheiding de kinderalimentatie uit kan voortvloeien. Na een echtscheiding kan degene met de meeste draagkracht bovendien verplicht zijn om zijn of haar ex-partner financieel te blijven onderhouden: de partneralimentatie. Daarvoor is nodig dat de partner met het minste inkomen behoeftig is en de partner met het meeste inkomen draagkrachtig.

Gezamenlijk overleg alimentatie

Als uw ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt, is het verstandig om eerst zelf contact op te nemen met uw ex-partner. Er kan namelijk sprake zijn van een misverstand of vergissing. Samen kunt u bespreken wat er aan de hand is en welke oplossing geschikt kan zijn. Wanneer u een nieuwe afspraak maakt over de alimentatie, is het belangrijk om deze afspraak altijd duidelijk op papier te zetten. Hierdoor kunt u voorkomen dat er later onduidelijkheden ontstaan.

Stopt uw ex-partner helemaal met het betalen van de alimentatie? Dan is het verstandig om actie te ondernemen.

LBIO: alimentatie laten innen

In het geval dat uw ex-partner de kinderalimentatie of partneralimentatie niet betaalt, kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) de alimentatie voor u innen. Het LBIO is een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het innen van achterstallige alimentatie. Het inschakelen van het LBIO is kosteloos voor u. De gemaakte kosten worden namelijk in rekening gebracht bij uw ex-partner. Inning door het LBIO is mogelijk als uw ex-partner zich niet houdt aan de alimentatieverplichting die de rechter heeft bepaald, bijvoorbeeld als uw ex-partner de alimentatie niet (volledig) betaalt, de alimentatie niet indexeert of andere bedragen ten onrechte verrekent met de alimentatie.

De volgende voorwaarden gelden voor inning door het LBIO:

  • De alimentatiebijdrage is vastgesteld door de rechter. Hiervoor moet u een beschikking hebben. Heeft u die niet? Dan dient u contact op te nemen met een advocaat om alsnog een beschikking te krijgen.
  • Er is minimaal één maand achterstand (waarin u dus niets of te weinig heeft ontvangen).
  • Uw ex-partner heeft minimaal 10 euro nog niet betaald.
  • De achterstand mag niet ouder dan zes maanden zijn .
  • Uw ex-partner dient uw rekeningnummer te weten om de alimentatie over te maken.

Buitenlandse situaties

Alimentatie innen is extra lastig wanneer uw alimentatieplichtige ex in het buitenland woont. Internationale afspraken moeten ervoor zorgen dat het innen van alimentatie in het buitenland makkelijker is. Woont u in Nederland en uw ex in het buitenland, dan kunt u het LBIO verzoeken om te bemiddelen.

Als u in het buitenland woonachtig bent en uw ex-partner woont wel in Nederland, dan moet u contact opnemen met de centrale autoriteit in het land waar u woont. Dit land moet wel aangesloten zijn bij één van de internationale afspraken waar Nederland ook aan deelneemt. Het LBIO int in Nederland op verzoek van samenwerkende centrale autoriteiten.

De dienstverlening van het LBIO en de buitenlandse centrale autoriteiten kosten niets. Mogelijk kunnen buitenlandse autoriteiten incassokosten bij het LBIO in rekening brengen. Deze kosten worden dan aan u doorberekend. Als het niet mogelijk is om uw alimentatie te innen, neemt het LBIO de kosten voor rekening.

Goed om te weten: het innen van alimentatie in het buitenland kan veel tijd kosten. Als uw ex-partner onvoldoende meewerkt, moet vaak in het land waar hij of zij woont een gerechtelijke procedure worden gestart en/of moeten er executiemaatregelen worden getroffen.

 

Heeft u problemen op het gebied van alimentatie? Neem dan vrijblijvend contact op met de alimentatiespecialisten van Van Ekelen & Poort | advocaten & mediators in Eindhoven.