Gemeenten verhalen bijstand steeds vaker op ex-partner

Bent u gescheiden en ontvangt u of uw ex-partner een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente ervoor kiezen om de bijstandsuitkering te verhalen op de ex-partner met een inkomen. Dit gebeurt steeds vaker, ontdekte RTL Nieuws. Deze situatie kan soms voor problemen zorgen tussen ex-partners. Bij Van Ekelen & Poort komen we die problemen regelmatig tegen. Hoe zit het precies met deze regeling en wat kunt u eraan doen?

Onderhoudsplicht na echtscheiding: partneralimentatie

Waren u en uw ex-partner langer dan vijf jaar getrouwd of heeft u samen kinderen? Dan heeft u na een scheiding een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. De onderhoudsplicht is wettelijk vastgelegd en duurt tot twaalf jaar na de scheiding. Bent u korter dan vijf jaar getrouwd geweest en heeft u geen kinderen? Dan geldt er een onderhoudsplicht die net zo lang is als de duur van het huwelijk. Een onderdeel van de onderhoudsplicht is de partneralimentatie. Als één van de twee ex-partners te weinig geld verdient om van rond te komen, dan kan hij of zij daar aanspraak op maken. Dit is dus iets anders dan kinderalimentatie. Scheidende echtparen maken meestal onderling afspraken over de hoogte en de duur van de partneralimentatie. Als dat niet lukt, stelt de rechter het bedrag vast. Partners kunnen er ook voor kiezen om geen partneralimentatie aan elkaar te betalen. Bijvoorbeeld omdat zij allebei genoeg verdienen en niet meer afhankelijk willen zijn van de ander.

Regels betalen bijstand ex

Het kan natuurlijk voorkomen dat één van de twee ex-partners zijn of haar baan verliest en in de bijstand terechtkomt. Gebeurt dit binnen de periode van de onderhoudsplicht, dan heeft de gemeente het recht om bij de ex-partner met een inkomen aan te kloppen. Formeel heet dit ‘verhaal van bijstand’. De gemeente verhaalt de bijstandsuitkering dus op de ex-partner die voldoende verdient. Het idee hierachter is dat de gemeenschap dan niet hoeft op te draaien voor deze kosten. De exacte hoogte van het te betalen bedrag wordt vastgesteld op basis van de inkomsten, uitgaven en sociale omstandigheden. Ook wanneer u en uw ex-partner afstand hebben gedaan van de partneralimentatie, kan de gemeente u of uw partner verplichten om te betalen voor de bijstandsuitkering van de ander. De wet waarin dit is vastgelegd, staat namelijk boven de onderling gemaakte afspraken.

Regel geldt niet in alle gemeentenquote verhalen bijstand op ex-partner

Niet alle gemeente in Nederland passen de regels op deze manier toe. Iedere gemeente mag zelf beslissen of ze de bijstand op de ex-partner verhalen. Uit een rondvraag van RTL Nieuws onder de vier grootste gemeenten van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), blijkt dat zij dit allemaal wél doen. En cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat bijstandsuitkeringen steeds vaker op ex-partners worden verhaald. Tussen begin 2015 en het tweede kwartaal van 2016 liep het bedrag op van 3,8 miljoen naar 5,2 miljoen euro.

Wat kunt u doen?

Heeft u een bericht ontvangen van de gemeente waarin staat dat zij de bijstandsuitkering van uw ex op u gaan verhalen? U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Als u niet betaalt, stapt de gemeente naar de rechter om het bedrag zo alsnog bij u te innen. Hoewel het inschakelen van een advocaat kosten met zich meebrengt, kan het bij een conflict over het verhalen van de bijstandsuitkering wel lonend zijn:

  • Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Of denkt u dat de gemeente fouten heeft gemaakt bij het vaststellen van het door u te betalen bedrag? Dan kunt u zelf naar de rechter stappen. Alimentatiespecialist Mirte Poort-van der Meeren kan op basis van de nu geldende regels voor u berekenen wat een reëel bedrag zou zijn.
  • Betaalt u niet en stapt de gemeente dus naar de rechter, dan krijgt u de gelegenheid om voor de rechter uw kant van het verhaal te vertellen. Een advocaat kan u daarbij helpen.

Mediation bij spanning rondom partneralimentatie

Belandt u in de bijstand en maakt u zich zorgen over eventuele problemen met uw ex? Bijvoorbeeld omdat u weet dat hij of zij niet wil betalen? Mediation na echtscheiding kan voorkomen dat conflicten op de spits worden gedreven. Mogelijk voorkomt het een rechtszaak tussen de gemeente en uw ex-partner. De mediators van Van Ekelen & Poort te Eindhoven zijn aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland en de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators. Ze voldoen dus aan de hoogste standaarden en zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wetsvoorstel biedt misschien uitkomst

In 2015 dienden Kamerleden van de VVD, PvdA en D66 een wetsvoorstel in om de regels rondom partneralimentatie te veranderen. Eén van de belangrijke punten uit dit voorstel is het terugbrengen van de twaalfjarige onderhoudsplicht naar vijf jaar. De periode waarin gemeenten een bijstandsuitkering op een ex-partner kunnen verhalen, wordt dan dus flink ingekort. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.