Geregistreerd partnerschap ontbinden: hoe werkt dat?

Wanneer u getrouwd bent en gaat scheiden, moet u altijd naar de rechter. Bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap is dit alleen nodig als slechts één van beide partners uit elkaar wil gaan of wanneer u kinderen heeft jonger dan 18 jaar. Wilt u beiden het partnerschap ontbinden en heeft u geen kinderen, dan hoeft u dus niet naar de rechtbank. Hoe verloopt de beëindiging van een geregistreerd partnerschap? Hoe zit het met alimentatie en de verdeling van de bezittingen?

 

Geregistreerd partnerschap beëindigen via de rechter

Om een geregistreerd partnerschap via de rechter te beëindigen, moet u een advocaat inschakelen. De advocaat dient een verzoek tot ontbinding van het partnerschap in bij de rechtbank. U kunt samen met uw partner dezelfde advocaat inschakelen en een gemeenschappelijk verzoek bij de rechter indienen. Via de advocaat ontvangt u de ontbindingsbeschikking van de rechtbank. Uw advocaat stuurt de beslissing naar de burgerlijke stand en de ontbinding is definitief wanneer deze in het register is verwerkt.

Als uw partner niet mee wil werken aan de scheiding, doet u een eenzijdig verzoek en ontvangt uw partner binnen 2 weken een kopie van het verzoek tot ontbinding van het partnerschap. Hij of zij heeft 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen en kan hierbij een eigen advocaat in de arm nemen.

Ouderschapsplan opstellen

Heeft u minderjarige kinderen met uw partner? Dan moet u met het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap een ouderschapsplan meesturen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van uw kinderen na de scheiding. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over de volgende zaken:

  • De zorg voor en omgang met de kinderen.
  • De kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Ook afspraken over de kinderalimentatie vallen hieronder.
  • Hoe u en uw (ex)partner elkaar gaan informeren over belangrijke onderwerpen en beslissingen met betrekking tot de kinderen.

Ontbinding geregistreerd partnerschap zonder rechter

Wanneer u samen besluit om uit elkaar te gaan en wanneer u geen minderjarige kinderen heeft, kunt u het geregistreerd partnerschap ook zonder tussenkomst van de rechter beëindigen. U heeft dan wel een advocaat of notaris nodig om afspraken vast te leggen en de overeenkomst tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap naar de burgerlijke stand te sturen. Mocht u het niet eens worden over zaken als partneralimentatie en de verdeling van uw bezittingen, dan kunt u een mediator inschakelen. Ook een mediator kan een overeenkomst tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap opstellen.

Mediator inschakelen

Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die u en uw partner helpt om tot overeenstemming te komen. Hierbij wordt gewerkt naar een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden. Mocht het niet lukken om overeenstemming te bereiken, dan zit er niets anders op dan alsnog naar de rechter te stappen. Het voordeel van mediation is, dat het meestal sneller tot een oplossing leidt en dat de kosten lager zijn dan een gang naar de rechtbank. De kosten van de mediator worden door beide partners gedeeld.

Onderhoudsplicht

Tijdens een geregistreerd partnerschap bent u wettelijk verplicht om elkaar financieel te onderhouden, tenzij u hierover andere afspraken heeft gemaakt in de partnerschapsvoorwaarden. Wanneer u het geregistreerd partnerschap ontbindt, blijft deze onderhoudsplicht bestaan. De partner met het meeste inkomen, moet dan alimentatie betalen aan de minder draagkrachtige partner. De onderhoudsplicht vervalt pas wanneer één van de partners opnieuw trouwt of een nieuw geregistreerd partnerschap aangaat.

Bezittingen verdelen

Hoe verdeelt u de bezittingen na beëindiging van een geregistreerd partnerschap? Dit is afhankelijk van het moment dat u het partnerschap bent aangegaan en de afspraken die u hierbij gemaakt hebt:

  • Wanneer u voor 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden bent aangegaan, zijn alle bezittingen van u samen en moeten deze dus eerlijk verdeeld worden.
  • Wanneer u na 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden bent aangegaan, dan blijven bezittingen die u al voor het geregistreerd partnerschap had, uw eigendom. Bezittingen die u tijdens het geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd, zijn van u beiden en moeten als zodanig verdeeld worden.
  • Wanneer u partnerschapsvoorwaarden heeft afgesproken, dan staat hierin beschreven hoe uw bezittingen verdeeld moeten worden.

Voorbeeld: een koopwoning die volledig op uw naam stond bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap (na 1 januari 2018), blijft na ontbinding van het partnerschap van u. Is de waarde van de woning echter gestegen door gezamenlijke investeringen van u beiden, dan moet u deze overwaarde wel eerlijk verdelen.

Voorlopige voorziening

Wordt u het niet eens over bepaalde punten? Dan kan het lang duren voordat het geregistreerd partnerschap daadwerkelijk ontbonden is, soms wel meer dan een jaar. Met betrekking tot zaken als het gezag over de kinderen en wie er in de woning mag blijven wonen, kunt u echter geen jaar wachten tot hierover duidelijkheid is. Dan kunt u, met behulp van een advocaat, de rechter om een voorlopige voorziening vragen. De rechter neemt dan een voorlopige beslissing over belangrijke zaken waarover onenigheid bestaat.

 

Neem contact op met Van Ekelen & Poort in Eindhoven voor vrijblijvend advies over de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap. Onze advocaten en mediators hebben hiermee veel ervaring. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.