stel houdt handen vast

Geregistreerd partnerschap: wat moet u regelen?

Het geregistreerd partnerschap is populair. Steeds meer stellen verkiezen het boven het huwelijk, blijkt uit cijfers van het CBS. Maar hoe ziet de procedure rondom het aangaan van een geregistreerd partnerschap eruit? En wat zijn partnerschapsvoorwaarden? We leggen het u uit in dit artikel.

 

Geregistreerd partnerschap stap voor stap

Wilt u de relatie met uw partner formeel vastleggen, maar ziet u trouwen – om wat voor reden dan ook – niet zitten? Dan kunt u kiezen voor het geregistreerd partnerschap. Geregistreerd partners zijn elkaars wettelijke erfgenaam (tenzij anders vastgelegd in het testament) en hebben een zorgplicht naar elkaar. Krijgt u samen een kind? Dan deelt u het ouderlijk gezag over hem of haar. In tegenstelling tot bij een echtscheiding, hoeft u – mits er geen minderjarige kinderen in het spel zijn – voor het ontbinden van het geregistreerd partnerschap niet naar de rechter.

Het aangaan van een geregistreerd partnerschap gaat in een paar stappen:

Stap 1: melding maken bij de gemeente

De term ‘ondertrouw’ kent u vast nog wel van vroeger. Zo ouderwets is dit fenomeen helemaal niet. Voordat u een geregistreerd partnerschap aangaat, bent u namelijk een periode in ondertrouw. Uiterlijk twee weken voor de geplande datum maakt u met uw partner bij de gemeente melding van uw voornemen om geregistreerd partners te worden. Hiervoor vult u een formulier in met informatie over u, uw partner en de getuigen. Waarschijnlijk sluit u het geregistreerd partnerschap het liefst in de gemeente waar u woont, maar dat hoeft niet per se. Meer informatie over geregistreerd partnerschap aangaan in de gemeente Eindhoven vindt u hier.

Let op: iedere gemeente heeft tijdstippen waarop u gratis of voor weinig geld geregistreerd partners kunt worden. Die plekken zitten altijd vroeg vol. Meld u daarom op tijd aan. 

Stap 2: de ambtenaar van de burgerlijke stand gaat aan het werk

De ambtenaar van de burgerlijke stand bepaalt op basis van uw melding of u aan alle voorwaarden voor het geregistreerd partnerschap voldoet. Zo moeten u en uw partner beiden 18 jaar of ouder zijn en heeft u minimaal twee en maximaal vier getuigen nodig. Alles in orde? Dan maakt de ambtenaar een officiële akte van de aangifte op. Op zijn vroegst twee weken na het afgeven van die akte kunt u officieel in het geregistreerd partnerschapsbootje stappen.

Stap 3: tijd voor de plechtigheid

stelletje op bank

Net als bij een huwelijk gaat u met uw geliefde, de getuigen en – als u dat leuk vindt – familie en vrienden naar het gemeentehuis om het geregistreerd partnerschap daadwerkelijk af te sluiten. In veel gemeenten mag de plechtigheid trouwens ook op andere locaties plaatsvinden. U en uw partner maken de verbintenis officieel door een verklaring af te leggen ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij het huwelijk moet dat met het ja-woord, maar bij het geregistreerd partnerschap mag u zeggen wat u wilt.

Stap 4: de partnerschapsakte

Als u beiden heeft ingestemd met het geregistreerd partnerschap, wordt de partnerschapsakte opgemaakt. Die moet ondertekend worden door u, uw partner, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand. En dan is het officieel!

Partnerschapsvoorwaarden opstellen

Los van deze procedure is er nog iets waar u over kunt nadenken als u geregistreerd partners wordt. Heeft u bij de notaris afspraken vastgelegd in een samenlevingscontract? Die komen te vervallen op het moment dat u geregistreerd partners wordt. Wat voor nieuwe afspraken wilt u met uw partner maken?

Gaat u voor geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden, dan is dit sinds 1 januari 2018 standaard in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen én schulden die tijdens het geregistreerd partnerschap ontstaan, van u samen zijn. Erfenissen en schenkingen die u ontvangt, blijven wel van u persoonlijk. Wilt u liever andere afspraken maken? Dan legt u die bij de notaris vast in de zogenoemde partnerschapsvoorwaarden.

 

Heeft u hulp nodig bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap? De familierechtadvocaten en mediators van Van Ekelen & Poort in Eindhoven staan u graag bij met raad en daad. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.