online-echtscheiding

De haken en ogen van een online echtscheiding

Het klinkt mooi: een online echtscheiding. Inmiddels zijn er tientallen websites die een scheidingsdienst aanbieden. In oktober kwam daar een site van de overheid bij: Rechtwijzer uit elkaar. Met dit platform zou u goedkoop kunnen scheiden in uw eigen tempo, terwijl u de regie over het proces houdt. Er is veel kritiek op Rechtwijzer en andere online scheidingsdiensten. In deze blog zullen wij uitleggen waarom wij ons herkennen in deze kritiek en waarom het voor het leeuwendeel van de echtscheidingen niet zal werken. Met name voor kinderen kan een online echtscheiding slecht uitpakken.

Hoe werkt een online echtscheiding?

Hoe werkt dat online scheiden precies? De Rechtwijzer gaat ervan uit dat u en uw partner de scheiding gezamenlijk regelen. Nadat u gezamenlijk vragen heeft beantwoord over belangrijke onderwerpen zoals woning, werk en kinderen, stuurt u de benodigde documenten op. Een advocaat (de zogeheten ‘reviewer’) beoordeelt het scheidingsplan dat op basis van uw antwoorden wordt opgesteld. Hij kijkt naar mogelijke juridische en praktische problemen. Het scheidingsplan gaat tenslotte naar de rechter, die een oordeel velt over de online scheiding.

Haken en ogen: zorgplicht

Er kleven nogal wat haken en ogen aan deze manier van afwikkelen van een echtscheiding. Het valt bijvoorbeeld te betwijfelen of een advocaat die optreedt als reviewer wel aan de zorgplicht voldoet. Die plicht houdt simpel gezegd in dat een advocaat de belangen van zijn cliënt zo goed mogelijk moet dienen. Bij een online scheiding raakt de advocaat pas op het einde van het stappenplan bij de scheiding betrokken. Dus kan hij niet beoordelen of dat beide partijen bijvoorbeeld alles goed hebben begrepen en helemaal tevreden zijn met het scheidingsplan. Dat kan na de echtscheiding tot veel problemen leiden, zo stelt ook de Orde van Advocaten.

Geen daadwerkelijke ontmoeting

Bij een echtscheiding is het belangrijk dat de advocaat beide partners ziet en hun identiteit vaststelt. Gebeurt dit niet, dan kan de advocaat niet honderd procent zeker weten dat het gaat om de juiste personen. Zo’n ontmoeting mag ook plaatsvinden via Skype, maar dit is nogal fraudegevoelig. Het gebeurt regelmatig, zo wordt ook beschreven in een artikel van het Advocatenblad over de Rechtwijzer, dat partners in scheiding misbruik maken van het mailadres van de ander en iemand anders dan de eigen partner inzetten voor zo’n Skype-gesprek. Voor online scheiden moeten beide partners inloggen met DigiD, maar deze gegevens zijn gemakkelijk van een partner te ontfutselen. Aldus kan een kwaadwillende partner de scheiding buiten de andere partner om regelen, een kwalijke zaak.

Belang van de kinderen niet voorop Quote online echtscheiding

Voor de echtscheidingsadvocaten van advocatenkantoor Van Ekelen & Poort staat het belang van de kinderen altijd voorop tijdens een echtscheiding. Aldus is voor ons het belangrijkste manco in het online afhandelen van een echtscheiding dat er te weinig aandacht is voor de zienswijze van de kinderen. Bij een online echtscheiding wordt er wel gesproken over hun belang, maar ze hebben er zélf niets over te zeggen. Bij een ‘offline’ echtscheiding krijgen kinderen vanaf twaalf jaar een uitnodiging om mee te praten. Zo kunnen ze aangeven hoe zij over de zaken denken – en wat ze willen. Deze input is broodnodig om een uitkomst te realiseren waar ook de kinderen helemaal achter staan.

Mogelijke conflicten

In de aard van de procedure van online scheiden ligt besloten dat het uitsluitend werkt voor stellen die op harmonieuze wijze uit elkaar gaan. Uit onze beroepspraktijk weten wij dat er bij bijna iedere echtscheiding één of meerdere conflictpunten zijn. Onze ervaren echtscheidingsadvocaten kunnen dit soort twistpunten dankzij hun communicatie- en bemiddelingsvaardigheden omvormen tot overeenstemming. Bij een online scheiding zullen dit soort conflicten juist worden uitvergroot, waardoor de onmin van kwaad tot erger wordt.

Complexe kwestie

Een echtscheiding is een complexe kwestie, zowel juridisch als gevoelsmatig. Een echtscheidingsadvocaat of scheidingsmediator kan het gehele proces begeleiden, kijkt naar alle belangen (dus ook die van het kind) en weet mogelijke juridische en emotionele valkuilen te ontwijken. Het leeuwendeel van de echtscheidingen is te complex om online af te doen, of er zijn te veel meningsverschillen tussen de partners. Voor de overige gevallen is de Rechtwijzer mogelijk een geschikte optie. Het heeft in ieder geval onze voorkeur boven andere, goedkope en vaak onbetrouwbare commerciële aanbieders van online scheiden.

 

Bent u op zoek naar een ervaren echtscheidingsadvocaat in de regio Eindhoven? Onze advocaten staan u en uw partner graag bij in dit (vaak moeilijke) proces. Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over de procedure of de prijzen.