vfas-scheidingsmediation

Veelgestelde vraag: hoe lang duurt scheiden?

Het is een veelgestelde vraag: hoe lang duurt scheiden nou precies? De duur van een echtscheidingsprocedure hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld of echtgenoten gezamenlijk een verzoek tot scheiding indienen of juist niet. In dit artikel leggen we uit welke factoren invloed hebben op de duur van een echtscheiding.

 

Hoe lang duurt scheiden gemiddeld?

Echtparen die scheiden hebben gemiddeld zo’n drie tot vier maanden nodig om alle zaken rondom de scheiding te regelen, zoals de verdeling van de spullen en de zorg voor de kinderen. Als dat gelukt is, dienen ze het echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank. De rechter beslist meestal binnen zes tot acht weken over de echtscheiding. Maar let op: dit is een gemiddelde.

Soms duurt een echtscheidingsprocedure veel langer. Bijvoorbeeld als het echtgenoten niet lukt om tot goede afspraken te komen. Dit soort scheidingen worden meestal in de rechtbank uitgevochten en dan kan het hele proces wel een jaar of twee duren.

De snellere scheiding: scheiden op gemeenschappelijk verzoek

Het snelste zijn scheidingen op gemeenschappelijk verzoek. Als alles voorspoedig verloopt, is zo’n scheiding binnen een paar maanden afgerond.

Bij een scheiding op gemeenschappelijk verzoek dient één advocaat-mediator het echtscheidingsverzoek namens beide echtgenoten in bij de rechtbank. Bij dat verzoek zit de echtscheidingsovereenkomst. Dat is het document waarin alle afspraken zijn vastgelegd, bijvoorbeeld over de alimentatie en verdeling van de spullen. Als er minderjarige kinderen in het spel zijn, stellen echtgenoten ook een ouderschapsplan op. Daarin staan de afspraken over de verdeling van de zorg voor de kinderen.

Rechter beslist vaak zonder zitting

zandloper

De rechtbank kijkt of het echtscheidingsverzoek en eventuele ouderschapsplan goed in elkaar zit. Klopt alles? Dan hoeft het scheidende echtpaar niet op zitting te komen en valt de beslissing enkele weken later schriftelijk op de mat. In principe duurt het dan nog drie maanden voordat de scheiding wordt ingeschreven bij de gemeente, tenzij beide partners meteen de akte van berusting tekenen. Daarin verklaren ze dat ze niet in hoger beroep gaan tegen het besluit van de rechtbank. In dat geval wordt de scheiding meteen ingeschreven bij de gemeente.

Langdurig proces: scheiden op tegenspraak

Wil slechts één van de twee echtgenoten scheiden? Of lukt het partners niet om afspraken te maken? Dan duurt de echtscheidingsprocedure meestal een stuk langer dan een paar maanden. Een echtscheiding op tegenspraak kost soms één tot twee jaar.

Een scheiding van echtgenoten die het niet eens kunnen worden met elkaar, mondt meestal uit in een echtscheiding op tegenspraak. Dan nemen beide partners een eigen advocaat in de arm en dient één van beiden een echtscheidingsverzoekschrift in bij de rechtbank. De andere echtgenoot heeft zes weken om tegen dat verzoek in verweer te gaan. De verweerperiode kan op verzoek worden verlengd met vier weken.

Zitting bij de rechtbank

Daarna nodigt de rechter beide partijen uit om, eventueel met hulp van een mediator, alsnog tot afspraken te komen over de echtscheiding. Lukt dat? Dan kan de scheiding toch nog relatief snel worden afgerond. Maar komen ze er niet uit, dan nodigt de rechter beide partijen uit voor een zitting in de rechtbank. Omdat rechtbanken het druk hebben, kan het soms maanden duren voor de eerste zitting plaatsvindt. En heeft de rechter een paar weken nodig om tot een uitspraak te komen.

Daarom kunnen er in de tussentijd ‘voorlopige voorzieningen’ worden getroffen bij de rechtbank. Dit zijn voorlopige afspraken, bijvoorbeeld over het gebruiksrecht van de woning. Een paar weken na de zitting doet de rechter een uitspraak over de echtscheiding. Is een partner het er niet mee eens? Dan kan hij of zij in hoger beroep gaan. Dit kost ook weer enkele maanden tot een jaar.

Waarom het belangrijk is de tijd te nemen

Bent u zelf bezig met een echtscheiding? Is de knoop om te scheiden eenmaal doorgehakt, dan wilt u het waarschijnlijk zo snel mogelijk achter de rug hebben. Dat is begrijpelijk. Toch is het belangrijk de tijd te nemen voor uw scheiding. De besluiten die u nu neemt, hebben een impact op de rest van uw leven. Overhaast dus niks en probeer met hulp van een advocaat-mediator tot afspraken te komen waar u én uw aanstaande ex zich in kunnen vinden.

 

Staat u op het punt te gaan scheiden? De advocaten en mediators van Van Ekelen & Poort denken graag met u mee. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.