Hoe regelt u als ondernemer uw erfenis?

Als ondernemer bent u waarschijnlijk altijd bezig met de dag van morgen. Maar denkt u er ook al over na wat er gebeurt als er geen morgen meer is? Oftewel: wat gebeurt er met uw bedrijf na uw overlijden? Geen vrolijk, maar wel een heel belangrijk onderwerp. Daarom leggen we in dit artikel uit hoe u als ondernemer uw erfenis regelt.

 

Wat er gebeurt als u niks regelt

Als u geen testament opstelt, dan wordt uw nalatenschap verdeeld volgens het wettelijke versterferfrecht. Uw onderneming is onderdeel van uw nalatenschap en al uw erfgenamen hebben recht op een deel ervan. Als er schulden zijn, dan nemen ze die ook over. Dit kan natuurlijk vervelende situaties opleveren. En wat als één van uw kinderen de zaak wel wilde overnemen, maar u daarover niks hebt afgesproken? Daarom is het belangrijk om dit soort dingen vooraf in een testament vast te leggen.

Wat gebeurt er met mijn bedrijf na overlijden?

Wat er met uw bedrijf gebeurt na uw overlijden, heeft u zelf in de hand. Maar hoe u het kunt regelen, hangt wel af van de bedrijfsvorm.

Een eenmanszaak

hoe regelt u als ondernemer uw erfenis

Heeft u een eenmanszaak? Dan zijn de bezittingen en schulden van u persoonlijk. U kunt in uw testament vastleggen naar wie de bezittingen en schulden uit uw zaak gaan. Als u overlijdt, stopt uw eenmanszaak in principe. De belastingdienst berekent dan wat de waarde van uw bedrijf is en over dat bedrag moeten uw erfgenamen erfbelasting betalen. Willen uw nabestaanden uw bedrijf toch voortzetten? Dat kan. Ze kunnen dan zelfs aanspraak maken op fiscaal aantrekkelijke regelingen voor de bedrijfsopvolging.

Vof of maatschap

Bij een vennootschap onder firma (vof) of een maatschap liggen de afspraken over wat er na overlijden van één van de vennoten of maten gebeurt meestal vast in een contract. Vaak nemen de andere vennoten of maten het deel van de overleden partner over. De waarde van dat deel wordt uitbetaald aan de erfgenamen. Daarover betalen zij dan weer erfbelasting.

Een besloten vennootschap (bv)

Bij een besloten vennootschap (bv) is het een beetje anders geregeld. Een bv bezit namelijk rechtspersoonlijkheid. Heeft u een bv, dan zijn de bezittingen en schulden niet van u als persoon, maar van de bv. Het prettige daarvan is dat uw erfgenamen door de bv-constructie worden beschermd: zij zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden in de bv. In uw testament kunt u vastleggen naar wie uw aandelen gaan. En of iemand uw bedrijf voortzet of niet.

Hoe u de voortzetting van uw bedrijf kunt regelen

Eén van uw kinderen of een compagnon wil uw zaak voortzetten na uw overlijden. Dat is mooi. Maar hoe legt u dat vast in uw testament? U kunt kiezen uit een legaat of een erfstelling.

Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament waarin u aangeeft dat een bepaald bedrag of goed naar een specifiek persoon gaat. U zou dus in een legaat kunnen vastleggen dat uw zoon of dochter uw bedrijf erft.

Erfstelling

Met een erfstelling wijst u een erfgenaam aan voor een bepaald deel van uw erfenis. U zou met een erfstelling dus iemand kunnen aanwijzen als erfgenaam voor uw bedrijf.

Aandachtspunten bij het regelen van uw erfenis als ondernemer

Nog een paar aandachtspunten bij het regelen van uw erfenis als iemand uw onderneming overneemt:

hoe regelt u als ondernemer uw erfenisVoortzetting vastleggen in testament

U kunt in uw testament niet alleen vastleggen wie uw bedrijf voortzet, maar ook hoe deze persoon leiding moet geven aan het bedrijf. Dit kan prettig zijn voor uw personeel. Zij krijgen dan niet ineens te maken met een heel ander soort baas.

Digitale erfenis regelen

Maak het uw opvolger makkelijk door ook uw digitale erfenis te regelen. Waar kan hij of zij uw wachtwoorden vinden? En kan deze persoon ook bij uw bankzaken?

Executeur aanstellen

Omdat het regelen van een erfenis met een onderneming soms ingewikkeld is, kunt u ervoor kiezen om voor de afwikkeling een executeur aan te stellen. Dit kan een familielid zijn, maar ook een buitenstaander, zoals de notaris. De executeur is verantwoordelijk voor een goede afwikkeling van de erfenis.

Bewindvoerder aanstellen

Wilt u uw bedrijf nalaten aan één van uw kinderen, maar is hij of zij nog wat jong? Dan heeft u de mogelijkheid om een bewindvoerder aan te stellen. Die beheert voor een bepaalde periode de erfenis van uw kind. In uw testament kunt u vastleggen wanneer uw kind oud genoeg is. Als hij of zij deze leeftijd heeft bereikt, kunt u de hele erfenis – inclusief onderneming – aan hem of haar overdragen.

 

Bent u de erfgenaam van een ondernemer en ervaart u problemen bij het afwikkelen van de erfenis? Of is er tussen u en de andere erfgenamen een conflict ontstaan? Neem dan – geheel vrijblijvend – contact op met de erfrechtadvocaten en echtscheidingsmediators van Van Ekelen & Poort in Eindhoven.