Hulp aan ouders en kinderen binnen jeugdzorg is dramatisch

Een recente beschikking in een zaak van onze advocaat mr. Mirte Poort-Van der Meeren bevestigde het nog eens: het is slecht gesteld met de hulp aan ouders en kinderen binnen de jeugdzorg. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de bezuinigingen. Door de hoge werkdruk vallen én stromen er enorm veel medewerkers uit. Jeugdbescherming Brabant moest daardoor vorig zelfs een cliëntenstop inlassen vorig jaar. Des te erger dat het nieuwe kabinet een half miljard euro extra wil gaan bezuinigen. 

 

Dramatisch gesteld

Op basis van onze ervaringen in de praktijk durven we gerust te stellen dat het dramatisch is gesteld met de hulp aan ouders en kinderen binnen de jeugdzorg. Wat we zien is dat veel ouders na het uitspreken van de ondertoezichtstelling door de rechtbank eerst op een wachtlijst komen. Op zichzelf natuurlijk al kwalijk, aangezien de rechter heeft geoordeeld dat het gezin hulpbehoevend is. Het is eerder regel dan uitzondering dat (bij een ondertoezichtstelling van een jaar) het eerste halfjaar er nog geen gezinsvoogd is aangewezen, waardoor ouders zijn aangewezen op de bureaudienst voor noodgevallen.

Uithuisplaatsing na uitblijven hulp

Illustratief voor de grote problemen in de jeugdzorg is een recente zaak van mr. Mirte Poort-Van der Meeren. In juni 2021 bepaalde de rechter dat er bij een bepaald gezin geen uithuisplaatsing mocht plaatsvinden omdat jeugdzorg eerst hulpverlening thuis moest inzetten. Beide ouders wilden dit ook graag. Vervolgens hebben de ouders niets meer van jeugdzorg gehoord, totdat de moeder afgelopen december zélf aan de bel trok.

Daarop is spoedhulp gestart, maar al na twee gesprekken van een uur is gezegd dat de ouders niet voor de kinderen konden zorgen. Mirte heeft erop gewezen dat de uithuisplaatsing, die plaatsvond op de dag voor kerst, veel leed heeft veroorzaakt en dat de kinderen slachtoffer zijn geworden van falende hulpverlening. Daarop heeft ze verzocht om de kinderen zo snel mogelijk weer thuis te plaatsen met passende hulpverlening.

De rechter ging hierin mee. Jeugdzorg heeft, zo stelt de rechter, de opdracht van juni niet naar behoren vervuld. Eerst moest immers hulp in de thuissituatie worden geprobeerd voordat de kinderen uit huis mochten worden geplaatst. De rechter beëindigde de uithuisplaatsing per onmiddellijk, waarna de kinderen dezelfde dag nog (op 4 januari 2022) terug naar huis konden.

‘Een extreem, maar geen uitzonderlijk voorbeeld’

Mirte: “Een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken als vrijwillige hulpverlening onvoldoende is en een zwaardere vorm van hulp is vereist. Vervolgens blijft die hulp uit. Dit voorbeeld van cliënten van mij is extreem, maar helaas bepaald geen uitzondering. In álle ondertoezichtstellingen die worden uitgesproken binnen mijn praktijk is er sprake van wisseling van voogden. Omdat ze weggaan, ziek zijn of een sabbatical nemen. Na het uitspreken van de ondertoezichtstelling duurt het in 95 procent van de gevallen die ik ken vier tot zes maanden voordat er een gezinsvoogd in beeld is.”

Cliëntenstop Jeugdbescherming Brabant

Het kan niet anders dan dat deze wantoestanden voortvloeien uit de grootschalige bezuinigingen op de jeugdzorg. Hoe rampzalig het is gesteld met de jeugdzorg, wordt bevestigd door de cliëntenstop van Jeugdbescherming Brabant. Vorig jaar laste deze organisatie een cliëntenstop in. De reden? Door de hoge werkdruk stopte 20 procent van het personeel en moest nog eens 10 procent zich ziekmelden. Afgelopen december stonden er in Brabant nog steeds 61 kinderen op de wachtlijst voor passende hulp.

De problemen resulteerden in een verscherpt toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Inspectie oordeelde onder meer – en dat kwam voor ons niet als een verrassing – dat Jeugdbescherming Brabant er niet in slaagt om ieder kind op tijd van passende hulp én een vaste jeugdbeschermer te voorzien.

Nieuwe bezuinigingen: fnuikend

Alsof de huidige problemen nog niet groot genoeg zijn, heeft het nieuwe kabinet besloten om vanaf 2025 nog eens een half miljard euro extra per jaar te bezuinigen op jeugdzorg. Een lichtpuntje binnen dit duistere scenario is dat, na de voltallige oppositie in de Tweede Kamer, een meerderheid van de Eerste Kamer af wil van deze extra bezuiniging. Helaas is premier Rutte vastberaden deze bezuiniging te realiseren.

Hoeveel er ook wordt bezuinigd: onze familierechtadvocaten blijven altijd vechten voor gezinnen die het moeilijk hebben.

 

Bent u op zoek naar een ervaren familierechtadvocaat die u kan bijstaan in een kwestie rondom ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing? Neem dan vrijblijvend contact op met Van Ekelen & Poort in Eindhoven.