Indexeringspercentage alimentatie 2016 is 1,3%

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Voor 2016 is het percentage vastgesteld op 1,3%. Deze indexering van alimentatie geldt zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie.