Een internationale scheiding: hoe werkt dat?

Heeft (één van) u beiden niet de Nederlandse nationaliteit en/of woont u in het buitenland en wilt u in Nederland scheiden? In dit artikel leggen we uit óf u in Nederland kunt scheiden, welk recht van toepassing is en hoe het zit met het erkennen van buitenlandse aktes en beslissingen.

Internationale scheiding

First things first: wat bedoelen we eigenlijk met een internationale scheiding? Als er buitenlandse factoren aanwezig zijn, dan is het internationale familierecht van belang. Dat is bijvoorbeeld het geval als:

 • U zelf of uw partner in het buitenland woont.
 • U en uw echtgenoot een buitenlandse nationaliteit hebben.
 • Uw minderjarige kinderen met één van de ouders in het buitenland wonen.
 • U getrouwd bent in het buitenland (dus volgens de wet van dat land).
 • U bezittingen in het buitenland heeft met uw partner.

Wanneer kunt u in Nederland scheiden?

De hoofdregel is simpel: u kunt in Nederland scheiden als u beiden in Nederland woont dan wel wanneer u beiden de Nederlandse nationaliteit heeft. Is dit niet het geval? Geen probleem, ook in de volgende gevallen kunt u in Nederland scheiden:

 • Vraagt u op gemeenschappelijk verzoek de echtscheiding aan? Dan hoeft slechts één van u in Nederland te wonen.
 • Heeft u samen voor het laatst in Nederland gewoond én woont één van u daar nog steeds? In dat geval kunt u in Nederland ook eenzijdig de echtscheiding aanvragen.
 • Wenst u eenzijdig de echtscheiding in Nederland aan te vragen en woont alleen uw partner in Nederland? Ook dat kan. Het verzoek tot echtscheiding moet dan worden ingediend bij de rechtbank in de regio waar uw partner woont.
 • Woont uw partner in het buitenland, maar woont u al langer dan twaalf maanden in Nederland? Dan kunt u eenzijdig de echtscheiding aanvragen in Nederland. Heeft u ook de Nederlandse nationaliteit? Dan hoeft u maar zes maanden in Nederland te wonen om hier eenzijdig de echtscheiding aan te vragen.

Goed om te beseffen: de rechter telt deze termijnen meestal niet vanaf het moment dat u voet op Nederlandse bodem zet, maar vanaf het moment dat men acht dat u in Nederland bent ‘gevestigd’. Eerder was een rechter bijvoorbeeld van mening dat pas twee weken na aankomst sprake was van vestiging.

In buitenland getrouwd, hier ingeschreven

Verder kan het voorkomen dat stellen in het buitenland zijn getrouwd, maar dat het huwelijk is ingeschreven bij de burgerlijke stand van de woonplaats in Nederland. In dat geval wordt het huwelijk gezien als een Nederlands huwelijk.

Welk recht is van toepassing?

Een interessante kwestie is verder de vraag welk recht van toepassing is. Voor elk afzonderlijk onderwerp wordt apart bekeken welk recht van toepassing is: de echtscheiding, de alimentatie, de kinderen en de huwelijksgoederengemeenschap.

 • In principe is op de echtscheiding zelf Nederlands recht van toepassing zolang de echtscheidingsprocedure bij de Nederlandse rechter speelt.
 • Bij alimentatie is in de basis het recht van toepassing van het land waar de onderhoudsgerechtigde woont.
 • Bij beslissingen over de kinderen is de hoofdregel dat er wordt gekeken naar de woonplaats van de kinderen.
 • Wat betreft de huwelijksgoederengemeenschap zijn de regels omtrent het toepasselijk recht iets ingewikkelder. In de praktijk zien wij het vaakst dat buitenlands recht (deels) van toepassing is. Welk recht in uw situatie geldt, kan één van onze gespecialiseerde familierechtadvocaten aan u uitleggen.

Worden aktes of buitenlandse beslissingen erkend?
Om te kunnen scheiden heeft u de originele huwelijksakte nodig van de plaats waar u bent getrouwd. Heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u van hen ook een afschrift van de geboorteakte hebben. De rechtbank erkent alleen buitenlandse aktes die door een beëdigde vertaler zijn vertaald. De vertaler moet zijn ingeschreven in het register van beëdigde tolken en vertalers in Den Bosch (Rbtv).

Legalisatie wil zeggen dat een document ook wordt erkend door een ander land. Buitenlandse documenten hebben pas ‘rechtskracht’ (oftewel: zijn pas geldig) als ze zijn gelegaliseerd. Dat kan op twee manieren:
1. Als de landen onderling een zogenaamd ‘apostilleverdrag’ hebben ondertekend, in dat geval kan het document worden voorzien van een stempel.
2. Legalisatie kan ook door controle van het buitenland in kwestie en door het land waar het document wordt ingediend, in dit geval dus Nederland.

Tot slot

Interessant om op te merken in dit verband is verder:
– Wanneer een scheiding wordt uitgesproken door de Nederlandse rechter, dan is het mogelijk om de echtscheidingsbeschikking te laten inschrijven in uw eigen land. Ieder land heeft hiervoor eigen regels.
– Ook als u vanuit het buitenland uw echtscheidingsverzoek indient, bestaat (tot een bepaalde inkomensgrens) de mogelijkheid op rechtsbijstand.

Wilt u scheiden en gelden er binnen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap internationale aspecten? Neem dan vrijblijvend contact op met de ervaren familierechtadvocaten en -mediators van Van Ekelen & Poort.