Interview met rechter Cees van Leuven

Begin deze maand heeft er in het Eindhovens Dagblad een zeer interessant interview gestaan met Cees van Leuven, raadsheer bij het Gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch. In dit interview spreekt hij zich uit over de rol van de rechter en van de advocaat inzake (v)echtscheidingen en het belang van het kind in dit kader.

Tegenwoordig lijkt het alsof er steeds meer conflicten via social media uitgevochten worden. Van Leuven is zich ervan bewust dat je dit niet tegen kan houden, maar hij stelt zich wel op het standpunt dat de rechter die de echtscheiding behandelt dit aan de kaak moet stellen. Het is in deze de taak van de rechter om de partijen tot de orde te roepen.

Van Leuven is een voorstander van een exeperiment dat sinds kort bij de rechtbank Groningen wordt gehouden, namelijk dat de gehele echtscheidingsprocedure door één rechter wordt behandeld. Hierover zegt hij: “Nu blijven ex-partners jarenlang in de ban van gerechtelijke procedures – dat is schering en inslag. Door alle zaken in eerste aanleg bij één rechter te leggen, dus verdelingsgeschillen, ouderschapsregelingen, kinder- en partneralimentatie, win je enorm veel. Ook het hoger beroep kan in één pakket worden afgehandeld.”

Met betrekking tot de rol van de advocaat in een (v)echtscheiding zegt Van Leuven het volgende: “Tijdens de zitting dient een advocaat zijn onderhandelingspositie los te laten en zich meer als coach op te stellen. Een advocaat kan zeggen: “Bij de vader deugt het niet, het kind er niet veilig.” Hij kan het ook anders brengen: “Moeder vertrouwt de situatie nog niet”. Dan kan de rechter het gesprek hierover openen met béide partijen.”

Tot slot gaat van Leuven in op het belang van het kind in de (v)echtscheiding, en hoe dit belang het beste behartigd kan worden. Hij is van mening dat onderzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming te vaak gericht zijn op hoe het wás, en op hoet het wórdt voor het kind. Hij is voorstander van het benoemen van een psycholoog als bijzonder curator in een vechtscheidingssituatie. Hij zegt hierover: “De psycholoog die verstand heeft van de ontwikkelingsbehoeften van het kind kan helderheid verschaffen over de kansen en bedreigingen voor het kind in een toekomstige situatie, bijvoorbeeld wel of niet verhuizen naar een ander woonomgeving.” Een dergelijke bijzonder curator (psycholoog) zal bij wijze van proef vanaf begin volgend jaar benoemd worden bij vechtscheidingen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Van Leuven hoopt dat deze proef zal slagen en zich uitbreidt over de rest van het land.

Het gehele artikel is te vinden in het Eindhovens Dagblad van 5 augustus 2014.

Bij Van Ekelen & Poort | advocaten & mediators staan de belangen van de kinderen centraal en in gerechtelijke procedures trachten wij er alles aan te doen om te voorkomen dat de kinderen schade ondervinden van de scheiding van hun ouders. Indien wij merken dat de kinderen hulp nodig hebben bij het accepteren en/of verwerken van de echtscheiding, zullen wij hier direct op inspringen. Wij werken nauw samen met verschillende deskundigen, zoals kindercoaches, kinderpsychologen en speltherapeuten, die ingeschakeld kunnen worden mocht de situatie van het kind hierom vragen.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, dan staan wij u graag te woord. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 040-2200500, via het e-mailadres info@vanekelenpoort.nl of via het webformulier op deze website.