moeder met zoontje op haar rug

Kind meerderjarig: wat verandert er bij de kinderalimentatie?

Over het betalen van kinderalimentatie bestaan nogal wat misverstanden. Zo weten veel mensen niet of de alimentatieplicht nu geldt tot 18 of 21 jaar. En wat gebeurt er als het kind financieel nog niet op eigen benen kan staan op het moment dat de alimentatie stopt? In dit artikel leggen we het u uit.

 

Kinderalimentatie in het kort

Als twee ouders scheiden, houden zij beiden de plicht om voor hun kinderen te zorgen. Ze moeten de kosten van de kinderen dus samen blijven dragen. Meestal betaalt een van de ouders daarom kinderalimentatie. Kinderalimentatie is bedoeld voor de kosten van het levensonderhoud en de studie van het kind.

De rechter bepaalt de hoogte van dat bedrag op basis van een paar criteria:

  • Het inkomen van het gezin voor de scheiding. De hoogte van het inkomen bepaalt hoeveel geld er nodig is voor de kosten van het kind (de behoefte).
  • De draagkracht van beide ouders.
  • De zorgverdeling.

Ieder jaar wordt de hoogte van de alimentatie aangepast aan de loonstijgingen. Dit heet indexering van de kinderalimentatie.

Kinderen met vader op trap

Wat er verandert als een kind 18 jaar wordt

En dan wordt het kind 18. Dat is meerderjarig toch? Niet helemaal. Als het om kinderalimentatie gaat, zijn kinderen tussen de 18 en 21 jaar ‘jongmeerderjarig.’ De onderhoudsplicht van beide ouders geldt in die periode nog steeds. Het bedrag van de kinderalimentatie blijft dus (in principe) gelijk.

Wat wel verandert: het kind mag nu zelf zijn of haar kinderalimentatie ontvangen. Het geld hoeft dus niet meer eerst naar de verzorgende ouder te gaan, maar kan direct op de rekening van het kind worden gestort. Vanzelfsprekend kunnen ouders en kinderen hier onderling andere afspraken over maken.

Vervallen onderhoudsplicht kind van 18 jaar

In zeer uitzonderlijke gevallen matigt of vervalt de onderhoudsplicht als een kind 18 jaar is. Dit is eigenlijk alleen het geval als het kind zich zó misdraagt erg dat niet meer van de ouders (of één van hen) gevraagd kan worden om in het levensonderhoud te voorzien. De betalende ouder hoeft dan dus geen of minder kinderalimentatie te betalen. In de praktijk komt dit zelden voor.

Het kan wel zo zijn dat een kind door te werken grotendeels in zijn of haar eigen kosten kan voorzien. Ook dat kan een reden zijn de alimentatie te veranderen. Een kind tussen de 18 en 21 jaar kan niet verplicht worden om te gaan werken om zo in de eigen kosten te voorzien.

Wat er verandert als een kind 21 jaar wordt

Als het kind 21 wordt, vervalt de onderhoudsplicht en dus ook de verplichting om kinderalimentatie te betalen. Maar wat als het kind zelf niet in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien? Bijvoorbeeld door een handicap of een dure studie die nog afgemaakt moet worden? Toont het kind dit aan, dan kan de rechter beslissen om de alimentatie nog even door te laten lopen. Dit komt niet vaak voor in de praktijk.

Een andere situatie waarin de kinderalimentatie niet automatisch stopt met 21 jaar, is als de ouders daarover andere afspraken hebben gemaakt in hun echtscheidingsconvenant. Kinderen kunnen zich op zo’n bepaling beroepen bij de rechter als de ouders of één van hen die afspraak niet nakomt.

 

Heeft u een vraag over kinderalimentatie? Binnen Van Ekelen & Poort is Mr. Mirte Poort-van der Meeren dé alimentatiespecialist. Neem gerust vrijblijvend contact met haar op.