Wat kan een kindbehartiger voor uw kind betekenen?

Gaat u scheiden? Dan is het belangrijk dat de stem van uw kind(eren) gehoord wordt. Voor een kind heeft een echtscheiding grote invloed op zijn of haar toekomst. Bij het maken van afspraken over de nieuwe gezinsstructuur, wilt u vanzelfsprekend rekening houden met de gevoelens en wensen van uw kind. Een kindbehartiger kan u hierbij helpen. In dit artikel leggen we uit wat een kindbehartiger doet en wanneer het zin heeft om een beroep te doen op zo’n professional.

 

Wat doet een kindbehartiger?

Voor kinderen is een scheiding vaak moeilijk te begrijpen. Soms voelen ze zich schuldig dat hun ouders uit elkaar gaan of hebben ze het gevoel dat ze voor één van beide ouders moeten kiezen. De kindbehartiger is een vertrouwenspersoon die uw kind ondersteunt bij de scheiding. Iemand bij wie kinderen hun verhaal kwijt kunnen, maar die ze ook op een eerlijke en begrijpelijke wijze uitleg geeft over het scheidingsproces. Kortom: met een kindbehartiger weten uw kinderen waar ze aan toe zijn.

Het kind staat centraal

De kindbehartiger analyseert de gevoelens, behoeften en wensen van het kind en vertaalt deze naar praktische adviezen voor ouders en professionals. De kindbehartiger levert altijd maatwerk. Elke gezinssituatie is immers anders en ieder kind is uniek. De ondersteuning en het advies van de kindbehartiger worden afgestemd op de positie, de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.

Ondersteuning voor de ouders

De kindbehartiger is er in de eerste plaats voor het kind, maar er wordt natuurlijk ook nauw samengewerkt met de ouders. Bij een scheiding moeten er afspraken gemaakt worden over de omgangsregeling, de opvoeding en de zorgtaken. Het is hierbij de rol van de kindbehartiger om een stem te geven aan de wensen van het kind.

De kindbehartiger biedt ook ondersteuning aan de ouders, bijvoorbeeld over onderlinge communicatie en omgaan met conflicten. De kindbehartiger kan u leren om emoties te neutraliseren, zodat u uw kinderen daar niet mee belast.

Andere belanghebbenden

Bij een echtscheiding zijn ook vaak instanties en professionals betrokken. Denk hierbij aan advocaten, mediators, financieel planners, scheidingscoaches, kindertherapeuten, jeugdpsychologen en/of de jeugdbescherming. Voor al deze belanghebbenden spelen de wensen en behoeften van het kind een belangrijke rol. Ook hier zorgt de kindbehartiger ervoor dat deze wensen en behoeften helder gecommuniceerd worden.

Soms verwijst een advocaat naar een kindbehartiger (of andersom). Ook werkt de kindbehartiger vaak nauw samen met de mediator, bijvoorbeeld bij het vormgeven van afspraken rondom het co-ouderschap.

Wanneer inschakelen?

Bij elke scheiding is het belangrijk om kinderen een stem te geven. Maar zelfs als u in goede harmonie uit elkaar gaat, kan het – met alle stress die bij een echtscheiding komt kijken – soms moeilijk zijn om te allen tijde rekening te houden met de behoeften van uw kind. Wanneer u bij een scheiding lijnrecht tegenover elkaar staat, is de kans nog groter dat de kinderen over het hoofd gezien worden. Kortom, bij iedere echtscheiding heeft het zin om een kindbehartiger in te schakelen.

U kunt de kindbehartiger inschakelen als de boodschap van de scheiding nog aan het kind verteld moet worden, maar ook als de scheiding al achter de rug is. De kindbehartiger kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden als:

  • De omgangsregeling niet goed loopt.
  • U merkt dat uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit.
  • U zelf moeite heeft met uw emoties en de omgang met uw ex (en u bang bent dat dit de zorg voor uw kinderen negatief beïnvloedt).

Contact opnemen met een kindbehartiger

Zowel ouders, kinderen als professionals kunnen contact opnemen met een kindbehartiger. Dat kan via de Beroepsorganisatie Kindbehartiger of rechtstreeks bij een kindbehartiger bij u in de buurt. De kosten voor de kindbehartiger worden door beide ouders voor 50 procent gedragen. Wanneer u een laag inkomen heeft, worden deze kosten soms vergoed.

Als beide ouders gezag hebben, moeten zij allebei akkoord gaan met de ondersteuning van de kindbehartiger. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar is daarnaast toestemming van het kind vereist. Tussen de 16 en 18 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

 

De advocaten en mediators van Van Ekelen & Poort werken veelvuldig samen met kindbehartigers. In situaties waarin de wensen en behoeften van het kind een belangrijke rol spelen, raden wij altijd aan een kindbehartiger in de arm te nemen. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.