Wanneer kan de hoogte van de kinderalimentatie gewijzigd worden?

Krijgt u kinderalimentatie van uw ex-partner, of bent u degene die kinderalimentatie betaalt? Als er veranderingen optreden waardoor u minder of juist meer geld tot uw beschikking heeft, kan het nodig zijn om de hoogte van de kinderalimentatie aan te passen aan uw draagkracht. In dit artikel beschrijven we vijf situaties die aanleiding kunnen zijn om de hoogte van de alimentatie te wijzigen. Ook gaan we kort in op de vervolgstappen die u kunt nemen om nieuwe afspraken hierover vast te leggen.

 

1. Verandering inkomenssituatie

Ontvangt u kinderalimentatie en is uw ex-partner meer gaan verdienen? Dan is het slim om de alimentatie opnieuw vast te laten stellen. Mogelijk heeft u recht op meer geld.

Betaalt u kinderalimentatie en gaat uw inkomen erop achteruit, bijvoorbeeld doordat u ontslagen bent of doordat de inkomsten uit uw onderneming zijn teruggelopen? Dan is het veelal mogelijk om de alimentatie aan te passen aan uw nieuwe draagkracht. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat u de alimentatie niet kunt verlagen als u zelf ontslag heeft genomen of een baan met een lager salaris hebt geaccepteerd.

2. Verandering in de omgangsregeling

Is er sprake van een verandering in de omgangsregeling? Verblijft uw kind bijvoorbeeld vaker bij uw ex-partner (of juist vaker bij u)? Dan kan dit een reden zijn om de kinderalimentatie aan te passen. Degene die vaker voor de kinderen zorgt is immers meer geld kwijt aan levensonderhoud. Het slim om de nieuwe afspraken rond het co-ouderschap op papier te zetten, voordat u overgaat op het wijzigen van de kinderalimentatie.

3. Gezinsuitbreiding

Wanneer u hertrouwt of een een geregistreerd partnerschap aangaat met iemand die ook kinderen heeft, wordt u onderhoudsplichtig naar alle kinderen die meer dan drie dagen per week in het gezin verblijven – zowel uw eigen kinderen als uw stiefkinderen. De draagkracht wordt dan verdeeld over alle kinderen. Wanneer uw draagkracht aanzienlijk is verminderd, is het veelal mogelijk om de hoogte van de kinderalimentatie aan te passen.

4. Nieuwe wetgeving

Soms verandert er iets in de wetgeving, bijvoorbeeld in de wijze waarop de alimentatie wordt berekend. Een voorbeeld: sinds 2015 wordt bij de berekening van de kinderalimentatie ook gekeken naar  het kindgebonden budget. Zo’n verandering kan een aanzienlijk effect hebben op het bedrag dat aan kinderalimentatie moet worden afgedragen. Is het alimentatiebedrag dat u nu betaalt voor 2015 vastgesteld? Dan kan het slim zijn om dit opnieuw te laten berekenen.

5. Verkeerde gegevens

Het komt nog wel eens voor dat de kinderalimentatie is berekend op basis van verkeerde of onvolledige gegevens. Het is dan altijd aan te raden om de alimentatie opnieuw vast te laten stellen.

Wijzigen van de alimentatie

Uiteraard kunt u de kinderalimentatie nooit eenzijdig aanpassen: dit dient altijd in overleg met uw ex te gebeuren. U kunt proberen om de hoogte van de kinderalimentatie eerst in goed overleg met uw ex te wijzigen. Zet gemaakte afspraken altijd duidelijk op papier, zodat er op een later moment geen misverstanden ontstaan.

Nieuw bedrag bepalen

Zelfs als u beiden bereid bent om in goed overleg nieuwe afspraken te maken, kan het moeilijk zijn om het nieuwe bedrag te bepalen. Om tot eerlijke afspraken te komen, is het aan te raden om een officiële herberekening uit te laten uitvoeren door een alimentatiespecialist: dan zijn beide partijen ervan verzekerd dat ze niet teveel betalen of te weinig ontvangen.

Wijzigingsverzoek indienen

Komt u samen tot nieuwe afspraken? Houd er dan wel rekening mee dat deze pas rechtsgeldig zijn als u hiervoor – samen met een advocaat – een wijzigingsverzoek indient bij de rechtbank. Wanneer u dit niet doet, dan zou uw ex het oude bedrag alsnog kunnen vorderen. Wij raden in ieder geval altijd aan om de kinderalimentatie opnieuw te laten bekrachtigen.

Een advocaat inschakelen

Wilt uw ex niet meewerken? Dan kunt u de wijziging van de kinderalimentatie aanvragen via een advocaat. De advocaat vraagt de gegevens van u en uw ex-partner op en op basis hiervan wordt de kinderalimentatie opnieuw berekend. Uw advocaat zal de rechter vragen om het alimentatiebedrag opnieuw vast te stellen. Uw ex moet dan zelf een advocaat in de arm nemen om zijn of haar belangen te behartigen.

 

Wilt u een wijziging van de kinderalimentatie aanvragen? Neem dan contact op met Van Ekelen & Poort. Onze advocaten staan u graag bij om de belangen van u en uw kinderen te behartigen. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.