Uw kinderen bij de scheiding betrekken: zo doet u dat

Scheiden is voor kinderen een enorm ingrijpende gebeurtenis, die gemakkelijk tot bijvoorbeeld stress, schuldgevoelens en loyaliteitsconflicten kan leiden. Wanneer kinderen op een juiste manier bij de echtscheiding worden betrokken, minimaliseert dit de impact op hun leven. We leggen uit waarom het belangrijk is om uw kinderen te betrekken bij de scheiding en hoe u dat kunt doen.

 

De ingrijpende impact van een echtscheiding

Bij een scheiding verandert uw eigen leven, maar vooral ook dat van uw kinderen ingrijpend. Vaak kiezen scheidende ouders voor co-ouderschap, een omgangsregeling waarbij ouders een gelijke verdeling van de zorg afspreken. Daardoor hebben kinderen minder contact met hun ouders en krijgen ze er een woonplek bij. Als kinderen moeten verhuizen door een scheiding, wisselen ze vaak van school en opvang. Oftewel: het dagelijks leven van kinderen wier ouders gaan scheiden, verandert ingrijpend.

Een scheiding gaat bovendien vaak gepaard met veel emoties en stress. Wordt er geruzied in huis, dan kan dit zeer schadelijk zijn voor een kind omdat het een gevoel van onveiligheid creëert. Kinderen ervaren ook vaak dat zij in de steek gelaten of afgewezen worden.

Rustige scheiding door betrekken kinderen

Het is een beetje een open deur, maar het is alsnog goed om het uzelf in te prenten tijdens het hele scheidingsproces: kinderen zijn gebaat bij een optimale relatie tussen hun ouders. Een rustige scheiding zonder conflicten is belangrijk voor een kind om de scheiding op een gezonde manier te verwerken. U en uw ex-partner zullen samen uw kinderen moeten opvoeden, waardoor een goede samenwerking van het grootst mogelijke belang is.

Het betrekken van uw kinderen kan helpen om de echtscheiding op een rustige manier te laten verlopen. Uw kinderen hebben hierdoor meer invloed op de afspraken die gemaakt worden. En dus wordt er meer rekening gehouden met hun wensen en gevoelens. Het betrekken van uw kinderen kan bovendien voorkomen dat uw kinderen zich machteloos of niet gehoord voelen.

Het ouderschapsplan

In het ouderschapsplan staan alle afspraken over de zorg en opvoeding van uw kinderen. Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht als u minderjarige kinderen heeft. Het belang van het kind staat altijd centraal bij het opstellen van het ouderschapsplan. In het ouderschapsplan moet u afspraken vastleggen over de informatie- en raadplegingsplicht én het verdelen van zowel de zorg- en opvoedingstaken als de kosten voor opvoeding en verzorging.

Gaan de kinderen bij één van u wonen? Dan moet u een omgangsregeling opstellen als onderdeel van het ouderschapsplan. De omgangsregeling is een verzameling afspraken waarin u bepaalt wanneer en hoe vaak de kinderen naar de ouder zonder gezag gaan.

Plicht tot het betrekken van uw kinderen

Volgens de wet moeten u en uw ex-partner aangeven hoe uw minderjarige kinderen worden betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Dit betekent dat u het ouderschapsplan met uw kind moet bespreken. De mate waarin u uw kind dient te betrekken, is afhankelijk van zijn leeftijd. Uw kind moet in ieder geval de mogelijkheid krijgen om te vertellen hoe hij zich voelt over de scheiding en welke afspraken voor hem belangrijk zijn.

Voordelen betrekken van de kinderen

Het betrekken van uw kinderen bij de echtscheiding heeft een aantal voordelen:

Emoties kunnen uiten

Uw kinderen krijgen de mogelijkheid om hun emoties te uiten. Praten over de echtscheiding kan uw kinderen helpen bij het verwerken van de scheiding. Het komt vaak voor dat kinderen zich schuldig voelen over of schamen voor de scheiding van hun ouders. Dergelijke gevoelens kunnen uitgroeien tot problemen. Het is daarom belangrijk voldoende aandacht en tijd te besteden aan de emoties van uw kinderen.

Een loyaliteitsconflict voorkomen

Het komt vaak voor dat ouders het moeilijk vinden om met hun kinderen te praten over de scheiding. Een gesprek over de scheiding kan bij u zelf ook veel emoties oproepen. Kinderen vinden het vaak moeilijk om over de scheiding te praten met hun ouders. Probeer de gesprekken zo neutraal mogelijk te houden, zodat uw kind niet het gevoel krijgt te moeten kiezen tussen twee ouders. Dit helpt om een loyaliteitsconflict te voorkomen, waarbij kinderen het gevoel hebben dat ze één van de ouders moeten uitkiezen.

De kinderen voelen zich gehoord

Een kind kan zich tijdens een scheiding machteloos voelen. Er worden ingrijpende beslissingen genomen over zijn leven. Kinderen – en dan met name oudere kinderen – hebben vaak zelf een mening over belangrijke keuzes, zoals bij welke ouder het kind gaat wonen en naar welke school hij zal gaan. Betrekt u uw kinderen bij het maken van de afspraken? Dan kunt u de afspraken afstemmen op hun wensen. Zelfs als u deze wensen niet (volledig) overneemt, heeft u wel de mogelijkheid om uit te leggen waarom bepaalde afspraken zijn gemaakt. Hierdoor voelen kinderen zich in de regel minder machteloos. Kinderen kunnen gebeurtenissen ook beter verwerken als ze het gevoel hebben dat ze er iets aan konden doen.

Tot slot: een mediator inschakelen

Mr. Emmy van Ekelen is als familierechtadvocaat en mediator gespecialiseerd in het voeren van gesprekken met kinderen wier ouders in een scheiding liggen. Op een neutrale wijze stelt zij vragen om informatie te krijgen over de wensen en gevoelens van uw kinderen. Niet alleen helpt de informatie die zo komt bovendrijven bij het opstellen van het ouderschapsplan, maar de gesprekken ondersteunen ook het verwerken van de scheiding. Door een mediator in te schakelen hebben uw kinderen een neutrale persoon bij wie ze al hun emoties en verhalen kwijt kunnen.

 

Gaat u scheiden en zoekt u een gespecialiseerde advocaat of mediator? Neem dan vrijblijvend contact op met Van Ekelen & Poort in Eindhoven.