Kinderombudsman roept advocatuur op kindvriendelijk te werken

Via deze link vindt u het rapport van de Kinderombudsman, waarin hij pleit voor kindvriendelijke advocatuur. De advocaten van Van Ekelen & Poort | advocaten & mediators onderstrepen de visie van de kinderombudsman. Onze werkwijze wordt dan ook gekenmerkt door het belang van de kinderen in een echtscheidingssituatie voorop te stellen en aldus een kindvriendelijke werkwijze te hanteren. Wij achten het van groot belang voor de kinderen (en ook voor de ouders) om een zogenaamde vechtscheiding te voorkomen en zetten ons er dan ook voor in om de situatie niet te laten escaleren en samen met ouders te denken in oplossingen in plaats van problemen.