Kindgebonden budget in 2015

De afgelopen dagen is het op handen zijnde begrotingsakkoord van 2015 volop in het nieuws. Inmiddels is bekend dat het kindgebonden budget in 2015 verhoogd zal worden, zo meldt de NOS. Deze verhoging zal worden betaald uit de extra half miljard euro die wordt uitgetrokken voor lastenverlichting.

Hoe hoog het kindgebonden budget in 2015 zal zijn is nog onbekend. De gevolgen van de verhoging zullen na Prinsjesdag doorberekend moeten worden. Dan zal ook duidelijk worden welke invloed de verhoging heeft op de berekening van de alimentatie, nu het kindgebonden budget in mindering strekt op de basisbehoefte van de kinderen.