Kindgesprek bij de rechter: hoe werkt dat?

Een echtscheiding is bijzonder aangrijpend en ingrijpend voor kinderen, onder meer doordat het grote gevolgen kan hebben voor hun dagelijks leven. Kinderen hebben dan ook het recht om gehoord te worden tijdens familierechtelijke procedures waarin beslissingen over ze worden genomen. In dit artikel leggen we uit wat het kindgesprek bij de rechter is én hoe het werkt. 

Uitnodiging voor het kindgesprek

Kinderen hebben het recht om gehoord te worden tijdens familierechtelijke procedures waarbij beslissingen worden genomen over het kind. Denk aan een scheiding, een omgangsregeling of aan beslissingen over het ouderlijke gezag of alimentatie. De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar per brief op voor een kindgesprek. Bij zaken die alleen over alimentatie gaan worden kinderen vanaf 16 jaar opgeroepen. Als uw kind bijna 12 jaar is, roept de rechtbank uw kind vaak ook op.

Informeel gesprek tussen rechter en kind

Uw kind is niet verplicht om naar het kindgesprek te komen. Als uw kind zijn mening niet wil geven of zich niet fijn voelt bij een kindgesprek, dan is het kind ook niet verplicht om met de rechter te spreken. Het is immers een recht en geen verplichting.

Het kindgesprek is een informeel gesprek tussen uw kind en de rechter. De rechter probeert er een beeld door te krijgen van de situatie van uw kind. De rechter zal enkele vragen stellen. Hoe ervaart het kind bijvoorbeeld de (thuis)situatie? Wat zijn precies zijn of haar wensen? Waar zou hij of zij het liefst wonen en hoeveel omgang zou er moeten zijn? Uw kind mag de rechter tijdens het gesprek álles vertellen. Ook kan uw kind vragen stellen aan de rechter.

Gang van zaken

Het gesprek vindt alleen plaats tussen uw kind en de rechter. Uw kind mag wel iemand meenemen naar de rechtbank, maar er mogen geen ouders of andere personen aanwezig zijn. Er is tijdens het gesprek wel een griffier aanwezig om aantekeningen te maken van het gesprek, maar deze griffier neemt niet deel aan het gesprek.

De rechter geeft na het gesprek een korte zakelijke samenvatting. U krijgt er als ouder zijnde geen afschrift van. Uw kind moet zich namelijk vrij voelen om alles te kunnen zeggen tegen de rechter. De details van het gesprek blijven daarom tussen de rechter en het kind.

Mening telt, maar rechter beslist

Meestal is het kindgesprek op de dag van de rechtszitting of kort daarvoor. Het gesprek duurt ongeveer tien minuten. De rechter draagt geen toga tijdens het gesprek. Zo hoopt de rechter dat het kindgesprek minder spannend is voor uw kind.

De mening van het kind is niet beslissend voor het oordeel van de rechter. Uiteindelijk is hij of zij namelijk degene die beslist. Wat is verteld in het kindgesprek wordt door de rechter echter wel meegenomen in zijn afweging. Als uw kind niet op gesprek kan of wil komen, dan kan hij een brief schrijven aan de rechter om zijn mening te geven.

Bijzondere curator

Een bijzondere curator kan door de rechter worden benoemd als de belangen van de ouder(s) of voogd in strijd zijn met de belangen van het kind. De bijzondere curator komt op voor de belangen van het kind en gaat daar uitvoerig mee in gesprek. Het is vaak een advocaat, maar het kan ook een ontwikkelingspsycholoog of gedragsdeskundige zijn.

De bijzondere curator heeft over het algemeen meer tijd voor het kind en rapporteert namens het kind aan de rechtbank. De mening van uw kind kan hierdoor indirect doorgegeven worden aan de rechter.

 

Gaat u scheiden en heeft u kinderen? De ervaren familierechtadvocaten en -mediators van Van Ekelen & Poort in Eindhoven stellen altijd het belang van het kind centraal. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.