Nalatenschapsmediation: wat is het en wat heeft u eraan?

Mediation wordt niet alleen ingezet voor scheidingen, maar ook bij het verdelen van erfenissen. Een overlijden gaat gepaard met veel emoties. Als er aanzienlijke geldbedragen of waardevolle bezittingen verdeeld moeten worden, kan er nog weleens onenigheid ontstaan tussen de nabestaanden. Mediation kan helpen om het conflict in goede banen te leiden en de nabestaanden op één lijn te krijgen. In dit artikel leggen we uit wat nalatenschapsmediation precies is en wanneer het handig is om er gebruik van te maken.

Wat is nalatenschapsmediation?

Met nalatenschapsmediation voorkomt u een dure en tijdrovende gang naar de rechter. Een onafhankelijke deskundige – de nalatenschapsmediator – helpt u om de impasse rond de erfenis te doorbreken, het conflict te de-escaleren en tot een eerlijke verdeling van de bezittingen te komen. En zo dus tot een oplossing te komen waar alle partijen mee akkoord zijn. De nalatenschapsmediator is expert op het gebied van erfrecht én in het faciliteren van de gesprekken tussen de erfgenamen.

Hoe gaat de mediator te werk?

De mediator gaat altijd volgens een vast stappenplan te werk. De gesprekken vinden plaats in een informele sfeer, zodat iedereen op zijn of haar gemak is. De nalatenschapsmediator neemt zelf geen beslissingen over de verdeling van de erfenis, maar begeleidt de partijen zodat zij zelf tot een oplossing kunnen komen. Ook geeft de mediator advies op juridisch en financieel gebied. Zijn de nabestaanden tot overeenstemming gekomen? Dan legt de mediator de afspraken vast in een schriftelijke overeenkomst: de vaststellingsovereenkomst.

De nabestaanden nemen de beslissingen

Omdat er niet over, maar met en door de deelnemers wordt beslist, is het van groot belang dat alle erfgenamen bereid zijn om met de mediator – en elkaar – rond de tafel te gaan zitten. Het is belangrijk om naar elkaar te luisteren en te accepteren dat er soms water bij wijn gedaan moet worden. Lijkt dit op voorhand al een uitdaging? Dan kan de mediator eerst de nabestaanden afzonderlijk van elkaar spreken en de procedure aan hen uitleggen.

Mediation vóór het overlijden

Laten we eerlijk zijn: eigenlijk is het helemaal niet handig om pas na het overlijden over de erfenis te beginnen. Iedereen is dan emotioneel, waardoor het moeilijk is om rationele beslissingen te nemen. Wij raden dan ook aan om vóór het overlijden van de erflater alle erfgenamen bij elkaar te roepen en een mediator in te schakelen. Dit wordt pre-nalatenschapsmediation genoemd. Alles wordt zwart op wit vastgelegd, zodat er na het overlijden van de erflater geen onenigheid meer kan ontstaan.

Toch naar de rechter?

Komt u er zelfs met een mediator niet uit? Dan zit er niets anders op dan een advocaat in te schakelen en naar de rechter te stappen. Neem hiervoor een gespecialiseerde erfrechtadvocaat in de arm. Met een gang naar de rechter bent u een stuk duurder uit dan wanneer u gebruik maakt van een nalatenschapsmediator. Uw advocaat komt tegenover de advocaat van de andere erfgena(a)m(en) te staan. De rechter bepaalt uiteindelijk hoe de spullen verdeeld worden. Een gang naar de rechter betekent lang niet altijd dat u krijgt wat u wilt.

Een nalatenschapsmediator inschakelen?

Bij een conflict over de erfenis, kunt u het beste een nalatenschapsmediator inschakelen. De mediators van Van Ekelen & Poort in Eindhoven beschikken over de benodigde kennis op het gebied van erfrecht en wij hebben de juiste bemiddelings- en communicatievaardigheden in huis. Of u de nalatenschapsmediator nu voor of na het overlijden van de erflater inschakelt, met onze jarenlange ervaring bent u altijd verzekerd van een goede en eerlijke afhandeling van de erfenis. Mocht het alsnog nodig zijn om een advocaat in te schakelen? Dan staan onze erfrechtadvocaten voor u klaar.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Van Ekelen & Poort in Eindhoven. Onze mediators en advocaten denken graag met u mee!