wetswijziging partneralimentatie

Nieuw plan verkorting partneralimentatie

Drie jaar na het indienen van hun eerste voorstel proberen PvdA, D66 en VVD het nog een keer: het verkorten van de maximale duur van de partneralimentatie van twaalf naar vijf jaar. Wat hebben zij veranderd in hun nieuwe plan? Waarom willen ze dit eigenlijk? En gaat het nu wel door? Volgens de advocaten van Van Ekelen & Poort zou het in ieder geval een goede verandering zijn.

 

Het oude voorstel tot wetswijziging partneralimenatie

In 2015 dienden VVD, PvdA en D66 het initiatiefwetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie in. Het idee daarachter: de partneralimentatie moet eerlijker, simpeler en korter. De Kamerleden noemden het ‘niet meer van deze tijd’ dat iemand twaalf jaar na een scheiding zijn of haar ex financieel nog moet onderhouden.

Mannen en vrouwen hebben volgens hen inmiddels dezelfde kansen om na een echtscheiding weer een goede plaats op de arbeidsmarkt (en dus een inkomen) te krijgen. Zo denken ook veel Nederlanders erover: 71 procent vindt dat de alimentatieduur maximaal vijf jaar zou moeten zijn (blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo uit 2012).

Kritiek Raad van State

De Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, uitte in 2016 felle kritiek op het plan. Volgens de Raad is het namelijk nog helemaal niet zo dat vrouwen gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt. Omdat ze nog steeds een groot deel van de zorgtaken op zich nemen, duurt het vaak langer voordat vrouwen na de scheiding weer voldoende inkomen hebben. Het plan kwam daardoor een tijdje op de plank te liggen. Tot nu dus.

Het vernieuwde voorstel tot wetswijziging

Een jaar lang werkten de Kamerleden van PvdA, VVD en D66 aan een nieuw plan. Hun nieuwe voorstel is flink uitgekleed. Ze hebben heel veel dingen uit het oorspronkelijke initiatiefwetsvoorstel geschrapt, maar het belangrijkste punt blijft overeind.

De periode van de partneralimentatie is namelijk de helft van de huwelijksduur, met een maximum van vijf jaar. Was iemand zes jaar getrouwd? Dan kan hij of zij dus maximaal drie jaar alimentatie ontvangen. Was iemand tien jaar of langer getrouwd, dan is de maximale partneralimentatieduur vijf jaar.

In het voorstel staan twee uitzonderingssituaties. Daarmee komen de Kamerleden tegemoet aan de kritiek van de Raad van State:

  • Als er kinderen jonger dan twaalf jaar in het spel zijn, duurt de partneralimentatie tot het jongste kind twaalf jaar oud is.
  • Bij een langdurig huwelijk (meer dan vijftien jaar) waarbij de minstverdienende partner de AOW-leeftijd al nadert, kan de maximale termijn op tien jaar worden gesteld. Die partner heeft dan namelijk weinig kans om nog een baan te vinden.

wetswijziging partneralimentatie discussie aan tafelDe Kamerleden hebben een paar punten uit het wetsvoorstel geschrapt waardoor de situatie bij het oude blijft. Zo blijft het rekenmodel om te bepalen óf en hoeveel alimentatie er moet worden betaald hetzelfde en kunnen samenwonenden geen aanspraak maken op partneralimentatie.

Ruimte voor maatwerk

Wat als een vrouw vijf jaar na haar scheiding door omstandigheden nog geen inkomen heeft en dus niet zonder de partneralimentatie van haar man kan? Dan mag zij de rechter alsnog om verlenging vragen. Dit verzoek moet ze wel drie maanden voor het eindigen van de partneralimentatie indienen. De rechter bepaalt dan of verlenging nodig en mogelijk is.

De visie van Van Ekelen & Poort

De advocaten van Van Ekelen & Poort zijn voorstander van het verkorten van de maximale partneralimentatieduur. Ze zien dat partners tegenwoordig vaker economisch zelfstandig zijn en daar past de lange periode van partneralimentatie niet meer bij. Het nieuwe voorstel biedt genoeg ruimte voor maatwerk, zodat een ex (als het echt nodig is) alsnog langer partneralimentatie kan ontvangen. Voor de advocaten van Van Ekelen & Poort staat vooral voorop dat exen de kinderalimentatie goed regelen.

Hoe nu verder?

Het nieuwe plan kan in de Tweede Kamer rekenen op een meerderheid. Dus als de Eerste Kamer er vervolgens ook mee instemt, is de wetswijziging een feit. Als u nu al partneralimentatie betaalt of ontvangt, verandert er niets voor u. De wetswijziging zal alleen gelden voor nieuwe gevallen.

 

Heeft u vragen over het betalen of ontvangen van partner- of kinderalimentatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Mr. Mirte Poort-van der Meeren is gespecialiseerd in alles rondom de alimentatie.