Het nut van premarital mediation bij trouwen of samenwonen

Mediation kennen we vooral van het traject ná een echtscheiding. Deze bemiddelingsvorm kan echter ook zeer effectief zijn als koppels besluiten te gaan trouwen of samenwonen. ‘Premarital mediation’ wordt dat ook wel genoemd. Wat is premarital mediation precies? Wat zijn de voor- en nadelen? In welke situaties is het raadzaam om dit te doen? En wat is postnuptial mediation? 

Onderhandelingen voorafgaand aan huwelijk

Premarital mediation, preventieve mediation, voorhuwelijkse mediation, premarital counseling: het zijn verschillende termen, maar er wordt allemaal hetzelfde mee bedoeld. Namelijk begeleide onderhandelingen voorafgaand aan een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen. Wat we zien in de praktijk is dat hier vaak voor wordt gekozen in het geval van een tweede huwelijk, als de partners al wat ouder zijn en/of als er sprake is van (significante) inkomensverschillen tussen de partners.

Wat is premarital mediation precies?

Premarital mediation is een vorm van begeleide onderhandeling waarbij een koppel samenwerkt met een neutrale derde partij, namelijk de mediator. Daarbij worden voorafgaand aan het huwelijk, samenwonen of geregistreerd partnerschap afspraken gemaakt en op die manier mogelijke meningsverschillen over belangrijke zaken besproken en opgelost.

Wat wordt er besproken tijdens premarital mediation?

Bij premarital mediation maken de partners onder begeleiding van de mediator afspraken over onder meer de zorg voor elkaar en de kinderen, de relatie zelf, het inkomen, eventuele schulden en het vermogen. Het doel? Een positieve, eerlijke en oprechte dialoog tot stand brengen over zowel relationele als financiële aspecten van de toekomstige verbintenis. En dat vertalen naar afspraken die zowel de relatie als de eventuele uiteindelijke afhandeling daarvan beter en gemakkelijker maken.

Vaak gaat het daarbij om moeilijke onderwerpen die u zult moeten bespreken. Denk bijvoorbeeld aan het aflossen van schulden, beslissingen rondom kinderen uit eerdere relaties, het verdelen van zowel huidige als toekomstige bezittingen, keuzes maken over wie er hoeveel gaat werken en de vraag hoe u als partners met elkaar omgaat in geval van ziekte of onvoorziene omstandigheden.

De voordelen van premarital mediation

Bij voorhuwelijkse mediation – soms ook wel preventieve mediation genoemd – ga je op een hele intieme en intensieve manier met elkaar praten over (in de regel) vrij moeilijke onderwerpen. Een professionele mediator zorgt ervoor dat de gesprekken eerlijk en oprecht verlopen én dat in de uiteindelijke afspraken recht wordt gedaan aan de eisen en verlangens van iedereen.

Premarital mediation heeft onder meer de volgende voordelen:

  1. Onder begeleiding van een ervaren professional ontstaat er duidelijkheid over alle wensen binnen zowel de huidige situatie als mogelijk toekomstige situaties, waardoor conflicten tijdens het huwelijk of de samenleving kunnen worden voorkomen.
  2. Mocht het desondanks toch aankomen op een scheiding, dan biedt de premarital overeenkomst een goed vertrekpunt.

Premarital mediation versus huwelijkse voorwaarden

Premarital mediation kan de ideale basis zijn voor het vormen van huwelijkse voorwaarden (‘prenups’ in het Engels). Maar de overeenkomst die uit premarital mediation voortvloeit, kan veel verder gaan. Het is in feite een breder contract dat tussen partners wordt gesloten, in plaats van alleen een aantal voorwaarden die gelden als de partners uit elkaar gaan.

Huwelijkse voorwaarden worden vaak gezien als een verzekeringspolis voor als het misgaat. Bij premarital mediation wordt u niet alleen gevraagd om na te denken wat er moet gebeuren in het geval van een relatiebreuk. Ook en vooral dient u gezamenlijk te bedenken hoe u uw relatie vorm wilt geven. Stel, u krijgt kinderen: gaat één van de partners dan minder werken of juist allebei een beetje? En hoe ver wilt u gaan in het ondersteunen van elkaars carrière?

Beter voor kwaliteit en duur relatie

Wanneer u van tevoren al stilstaat bij dit soort zaken, kan dat de kwaliteit en duur van de relatie bevorderen. Aanvankelijk kan premarital mediation leiden tot spanningen voorafgaand aan een huwelijk of samenwonen. Zo is het bijvoorbeeld niet makkelijk om te zeggen dat u die erfenis van uw ouders die u in het huis heeft gestopt, later weer terug wilt zien als u gaan scheiden.

Maar deze vorm van bemiddeling kan juist ook tot hele waardevolle inzichten leiden – en daarmee latere spanningen voorkomen. Wat bijvoorbeeld vaak wordt gezegd tijdens premarital mediation: ‘Als we later uit elkaar gaan, dan weet ik zeker dat ik gemeen tegen jou word. Daarom kunnen we maar beter nú regelen dat we altijd gezamenlijk de zorg voor de kinderen dragen.’

Tijdens premarital mediation kunnen er gemakkelijk(er) diepere gevoelens en wensen boven komen drijven dan tijdens het reguliere proces voor huwelijkse voorwaarden bij de notaris. Met als gevolg dat vaak een hoop toekomstige kou uit de lucht kan worden gehaald.

Postnuptial mediation

Nadat u al bent getrouwd of bent gaan samenwonen, kunnen er grote veranderingen plaatsvinden in uw leven. Denk aan een verandering in uw inkomen of de start van een nieuw bedrijf. Het kan dan ook verstandig zijn om (weer) met een mediator te gaan praten, dit noemen we postnuptional mediation.

Een gespecialiseerde mediator

Bij premarital mediation is het aan te raden een mediator in de arm te nemen die tevens familierechtadvocaat is. Zo’n mediator heeft namelijk niet alleen diepgravende kennis van alle wetten en regels die van toepassing zijn. Maar ook heeft hij of zij veel ervaring met koppels die uit elkaar gaan en weet hij alles van de sociale en emotionele aspecten die daarbij komen kijken. Tot slot beschikt een gecertificeerde, ervaren mediator over de optimale (gespreks- en bemiddelings)vaardigheden voor het bereiken van een geschikte uitkomst.

 

Wilt u premarital of postnuptional mediation en komt u uit de regio Eindhoven? Neem dan vrijblijvend contact op met Van Ekelen & Poort.