Omgang met de kinderen na een scheiding: hoe regelen we dat?

Na een scheiding heeft u als ouder zowel het recht als de plicht tot omgang met uw kinderen. U dient samen met uw ex-partner een omgangsregeling op te stellen. Wanneer uw kinderen al wat ouder zijn, moet u hen hierbij betrekken. De omgangsregeling creëert duidelijkheid voor u en zekerheid voor de kinderen. Hoe legt u de afspraken vast? En wat kunt u doen als u er samen niet uit komt?

 

 

Omgangsregeling opstellen

Na een echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een scheiding van tafel en bed bent u wettelijk verplicht om samen met uw ex-partner afspraken te maken over de omgang met uw kinderen. Deze afspraken neemt u op in een ouderschapsplan, waarin ook afspraken over de opvoeding en verzorging van de kinderen zijn opgenomen. Over de omgangsregeling bestaan geen standaardafspraken. U moet hier zelf invulling aan geven en samen met uw ex-partner tot een overeenkomst komen.

Geen standaard omgangsregeling

De omgangsregeling voor een pasgeboren baby die nog borstvoeding krijgt ziet er heel anders uit dan die voor schoolgaande kinderen. Oudere kinderen kunnen bijvoorbeeld makkelijker doordeweeks bij de ene ouder zijn en in het weekend bij de ander. Ook kunt u kiezen voor co-ouderschap, waarbij allebei de ouders evenveel tijd met de kinderen doorbrengen. Uiteraard moet alles ook praktisch uitvoerbaar zijn, met bijvoorbeeld uw werk, de school van de kinderen en andere verplichtingen.

Uw kinderen erbij betrekken

Oudere kinderen kunnen zelf meestal heel goed vertellen wat ze willen. Omdat afspraken omtrent de omgangsregeling veel invloed hebben op hun leven, is het meer dan logisch om naar de mening van uw kinderen te luisteren. U bent zelfs wettelijk verplicht om uw kinderen bij het opstellen van de omgangsregeling en het ouderschapsplan te betrekken. Hierbij hoeven de kinderen niet te kiezen tussen één van beide ouders. Hen wordt enkel om hun mening gevraagd.

Kindbehartiger inschakelen

Wilt u er zeker van zijn dat de stem van uw kinderen voldoende gehoord wordt? Schakel dan een kindbehartiger in. De kindbehartiger is een vertrouwenspersoon die uw kinderen ondersteunt bij de scheiding. Iemand bij wie kinderen hun verhaal kwijt kunnen en hen op een eerlijke en begrijpelijke manier uitleg geeft over het scheidingsproces. 

Mediator inschakelen

Vindt u het moeilijk om met uw ex-partner tot overeenstemming te komen met betrekking tot de omgangsregeling? Een mediator kan u hierbij helpen. Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die werkt naar een oplossing waar u zich beiden in kunt vinden. Door een mediator in te schakelen nemen, bent u bovendien verzekerd dat het ouderschapsplan – waarin bijvoorbeeld ook afspraken over kinderalimentatie zijn opgenomen – voldoet aan alle wettelijke eisen.

Naar de rechter

Lukt het zelfs met een mediator niet om tot overeenstemming te komen? Dan kunt u een advocaat in de arm nemen en naar de rechter stappen. De rechter doet vervolgens uitspraak over de omgangsregeling. Heeft u kinderen van 12 jaar of ouder? Dan worden zij door de rechtbank uitgenodigd om hun mening over de omgangsregeling te geven. Dat kan eventueel ook schriftelijk.

Afspraken worden niet nagekomen

Komt uw ex-partner de afspraken met betrekking tot de omgangsregeling niet na? En lukt het niet om hier samen uit te komen? Dan kunt u hiervoor eveneens een mediator inschakelen en in het uiterste geval (samen met een advocaat) naar de rechter stappen.

Rechter kan omgang verbieden

In uitzonderlijke gevallen kan het beter zijn wanneer de kinderen (tijdelijk) geen contact meer hebben met één van beide ouders. Soms levert de omgang met één van de ouders ernstig nadeel op voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van mishandeling. De rechter kan één van beide ouders het recht tot omgang met de kinderen ontzeggen.

Omgangsrecht voor anderen

Hoe zit het met omgangsrecht voor bijvoorbeeld de grootouders, ooms, tantes of de biologische vader die het kind niet erkend heeft? Bij het opstellen van het ouderschapsplan kunt u hierover afspraken vastleggen. Het wettelijk afdwingen van een omgangsregeling voor bijvoorbeeld opa en oma is moeilijk, tenzij ze aantoonbaar een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de verzorging en opvoeding van de kinderen.

 

Heeft u advies of hulp nodig met betrekking tot de omgangsregeling met de kinderen? Neem contact op met advocatenkantoor Van Ekelen & Poort in Eindhoven voor vrijblijvend advies over uw situatie. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.