Heb ik een onderhoudsplicht voor mijn partner en kinderen na een scheiding?

Wanneer u gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap ontbindt, heeft u een onderhoudsplicht ten opzichte van uw (ex-)partner en uw kinderen. Heeft één van beide partners weinig of geen inkomen? Dan kan hij of zij aanspraak maken op partneralimentatie. Heeft u samen kinderen die jonger zijn dan 21 jaar? Dan moet u tot deze leeftijd de kosten van hun levensonderhoud en studie betalen.

 

Onderhoudsplicht partner

Tijdens een huwelijk of een geregistreerd partnerschap bent u wettelijk verplicht om elkaar financieel te onderhouden, tenzij u hierover andere afspraken maakt en deze vastlegt in de huwelijkse voorwaarden of de partnerschapsvoorwaarden. Ook als u uit elkaar gaat, blijft deze verplichting bestaan. Pas als een (ex-)partner opnieuw trouwt of een nieuw geregistreerd partnerschap aangaat, vervalt de onderhoudsplicht.

Partneralimentatie

Bent u de partner met het meeste inkomen? Dan bent u de alimentatieplichtige en betaalt u de alimentatie aan de minder draagkrachtige partner, de alimentatiegerechtigde. Het gaat hier dus om een periodieke financiële bijdrage – meestal maandelijks – waarmee uw (ex-)partner in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. De hoogte van de partneralimentatie kunt u onderling en eventueel met behulp van een mediator vaststellen. Komt u er niet uit? Dan kunt u, samen met een advocaat, naar de rechter stappen.

Onderhoudsplicht kinderen

Als ouder bent u altijd verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Wanneer u gaat scheiden blijft deze onderhoudsplicht van kracht, ook als de kinderen vooral bij uw (ex-)partner verblijven en u misschien zelfs geen contact meer met ze heeft. U heeft een alimentatieplicht voor uw kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. Ook bent u verplicht om kosten voor levensonderhoud en studie te betalen voor kinderen tot 21 jaar.

Kinderalimentatie: 18 tot 21 jaar

Wanneer uw kind 18 wordt is hij of zij ‘jongmeerderjarig’. De hoogte van de kinderalimentatie blijft in principe gelijk, maar in plaats van dat het geld naar de verzorgende ouder gaat, mag het kind de alimentatie nu zelf ontvangen. U kunt hierover onderling afspraken maken.

Als het kind al grotendeels in zijn of haar eigen levensonderhoud voorziet, kan dit een reden zijn om de hoogte van de kinderalimentatie aan te passen. Een kind jonger dan 21 jaar mag echter niet gedwongen worden om te gaan werken om in diens eigen levensonderhoud te voorzien. Wanneer een kind tussen de 18 en 21 jaar zich extreem misdraagt (denk bijvoorbeeld aan overmatig drugsgebruik) dan kan de onderhoudsplicht van de ouders in zeldzame gevallen komen te vervallen.

Kinderen vanaf 21 jaar

De verplichting om kinderalimentatie te betalen vervalt wanneer het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Bijvoorbeeld wanneer het kind gehandicapt is en niet zelfstandig in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Het is dan aan de rechter om te bepalen of de kinderalimentatie moet doorlopen.

Uiteraard bent u vrij om samen met uw (ex-)partner afspraken te maken over financiële ondersteuning aan uw kind na diens 21e verjaardag, bijvoorbeeld een bijdrage in de studiekosten. U kunt deze afspraken vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Vervolgens bent u wettelijk verplicht om u hier aan te houden.

Stiefouderschap

Wanneer uw ex-partner opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan wordt de nieuwe partner stiefouder van de kinderen van u en uw ex. Als stiefouder wordt hij of zij onderhoudsplichtig voor uw kinderen wanneer de kinderen de meeste tijd bij hen wonen. Uw onderhoudsplicht ten opzichte van uw kinderen blijft ook gewoon van kracht.

Wel heeft dit mogelijk invloed op de kinderalimentatie, omdat het inkomen van de nieuwe partner van uw ex meetelt bij de berekening. Het stiefouderschap van deze nieuwe partner wordt beëindigd als hij of zij en uw ex-partner uit elkaar gaan.

Wat als er veranderingen optreden?

Het kan natuurlijk zijn dat uw inkomstensituatie op een later moment verandert. Betaalt u partner- en kinderalimentatie en gaat uw inkomen erop achteruit? Dan is het meestal mogelijk om de alimentatie aan te passen op uw draagkracht. U kunt de alimentatie echter niet verlagen als u zelf ontslag heeft genomen of werk met een lager inkomen heeft geaccepteerd.

Wanneer u met uw (ex-)partner nieuwe afspraken maakt over de hoogte van de alimentatie, is het aan te raden om deze via de rechtbank vast te leggen, zodat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) of de deurwaarder direct ingeschakeld kan worden als er niet wordt betaald.

Komt u er samen niet uit?

Heeft u na uw scheiding een onderhoudsplicht voor uw (ex-)partner en kinderen? Dan kunt u samen met uw (ex-)partner afspraken maken over de hoogte van de partner- en kinderalimentatie. Om er zeker van te zijn dat het alimentatiebedrag eerlijk wordt vastgesteld, is het aan te raden om een officiële berekening uit te laten voeren door een alimentatiespecialist.

Ook kunt u een mediator inschakelen om deze (en andere) afspraken rond de scheiding in goede banen te leiden. Wanneer u er samen niet uitkomt, zit er niets anders op dan naar de rechter te stappen. Iedere partner neemt dan een eigen advocaat in de arm.

 

Neem contact op met advocatenkantoor Van Ekelen & Poort in Eindhoven voor vrijblijvend advies over uw situatie. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.