moeder hand in hand met zoontje

Ouderschapsplan: wat moet erin en hoe stelt u het op?

Als u gaat scheiden en minderjarige kinderen heeft, moet u een ouderschapsplan opstellen. Dit plan legt de basis voor de manier waarop u en uw ex met de kinderen én elkaar omgaan na de scheiding. Het is dus erg belangrijk om het plan zorgvuldig op te stellen. In dit artikel: wat moet er in het ouderschapsplan en hoe stelt u het zo goed mogelijk op?

 

Ouderschapsplan in het kort

Alle ouders die getrouwd of geregistreerd partners zijn alsmede samenwonende ouders met gezamenlijk gezag over de kinderen, zijn verplicht na een relatiebreuk een ouderschapsplan op te stellen. Welke afspraken u daarin vastlegt, bepaalt u in principe zelf. Maar deze over deze onderwerpen bent u verplicht afspraken te maken:

  • De zorg voor en omgang met de kinderen
  • De kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen
  • De manier waarop u en uw ex elkaar informeren over belangrijke onderwerpen en beslissingen die betrekking hebben op de kinderen.

Stap voor stap het ouderschapsplan opstellen

Het opstellen van een ouderschapsplan kan in het begin best overweldigend zijn. Terwijl u nog middenin een scheiding zit, moet u nadenken over belangrijke zaken die voorheen misschien vanzelfsprekend leken. En dat doet u dan ook nog eens met iemand waarmee u op dat moment mogelijk niet zo goed door één deur kunt. Dit stappenplan kan houvast geven. De volgorde uit het stappenplan hoeft u trouwens niet per se aan te houden.

Stap 1: de situatie beschrijven

U begint het ouderplan met het benoemen van de partijen (u, uw ex en de kinderen) en een beschrijving van de situatie. Als u beiden het gezag houdt, beschrijft u dat u gezamenlijk verantwoordelijk blijft voor de opvoeding en verzorging van de kinderen tot ze 18 jaar oud zijn.

Stap 2: de omgangsregeling vastleggen

Spreek af bij welke ouder de kinderen het hoofdverblijf hebben en op welke dagen ze omgang hebben met de andere ouder. En leg vast hoe de omgang tijdens vakanties en op feestdagen is geregeld.

Stap 3: financiën regelenvader op strand met zoontje

Maak afspraken over de financiële bijdragen in de kosten voor het onderhoud van de kinderen. Dit kan op allerlei manieren. De ouder met de meeste financiële draagkracht kan maandelijks kinderalimentatie betalen. Of u en uw ex maken beiden iedere maand geld over naar een banrekening waarvan de kosten voor de kinderen worden betaald. U kunt hier bijvoorbeeld ook afspreken wie de kinderbijslag ontvangt en waar dat aan wordt besteedt.

Stap 4: afspraken over de opvoeding

Over de opvoeding kunt u zoveel vastleggen als u zelf wilt. Denk aan onderwerpen zoals bedtijden, regels rondom smartphonegebruik, logeerpartijtjes en anticonceptie.

Stap 5: afspraken over communicatie en informatieoverdracht

Leg vast over welke ontwikkelingen in het leven van uw kinderen u elkaar informeert. Denk aan nieuwe vriendjes of vriendinnetjes, nieuwe hobby’s of schoolreisjes. En bepaal ook hóé u dat doet. Doet u dit rechtstreeks? Face to face of via de telefoon? U kunt afspreken op wat voor manier u elkaar groet en dat u geen ruzie maakt waar de kinderen bij zijn.

Stap 6: afspraken over schoolzaken

School is een belangrijk onderdeel van het leven van uw kinderen. Goed om daar dus ook afspraken over vast te leggen. Hoe zit het met de schoolkeuze, wie gaat er naar ouderavonden, hoe begeleidt u het huiswerk en wie wordt er gebeld in geval van nood?

Stap 7: bepalen hoe u omgaat met evaluaties en wijzigingen

Het leven van kinderen – en dat van u misschien ook wel – verandert vaak in sneltreinvaart. Afspraken die u tijdens de scheiding vastlegt, zijn een paar jaar later alweer achterhaald. Het is verstandig af te spreken het ouderschapsplan één keer per jaar te evalueren. Spreek meteen af wat u doet als er iets gewijzigd moet worden of als u het niet meer eens bent over iets in het plan.

Andere zaken in het ouderschapsplan opnemen

Naast de punten uit het stappenplan, kunt u nog over veel meer zaken afspraken maken, zoals:

  • De relatie met familieleden van u en uw ex
  • Wat er gebeurt als u of uw ex een nieuwe partner krijgt
  • Welke ouder verantwoordelijk is voor de verzekeringen van het kind
  • Wie de paspoorten bijhoudt
  • Wat er gebeurt als een van u beiden overlijdt

Hulp van mediator of advocaat

Levert het samen opstellen van het ouderschapsplan nogal wat spanningen op? Of moeten er zaken worden gewijzigd en komt u er onderling niet uit? Een mediator kan uitkomst bieden. De mediator gaat samen met u op zoek naar oplossingen die voor beide partijen passend zijn.

De advocaten en mediators van Van Ekelen & Poort hebben veel ervaring met het opstellen van ouderschapsplannen. Ze geven u dus volop informatie en adviezen over de achtergronden van bepalingen en welke afspraken wel en niet goed werken in de praktijk. Komt u er met uw ex er alsnog niet uit? Dan kunt u met hulp van een advocaat de rechter vragen een beslissing te nemen over het ouderschapsplan.

 

Advies of hulp nodig bij het opstellen van een ouderschapsplan? De advocaten en mediators van Van Ekelen & Poort in Eindhoven denken graag met u mee. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.