Overlegscheiden: iets voor ons of juist niet?

Bij overlegscheiden staat samenwerking centraal. U gaat in goed overleg met uw (ex)partner uit elkaar. Hierbij krijgt u ondersteuning van een zeer compleet team van professionals: twee advocaten, een coach/psycholoog, een financieel deskundige en eventueel een kindertherapeut. Het doel: buiten de rechtszaal om tot een overeenkomst komen waar iedereen zich in kan vinden. In dit artikel gaan we dieper in op overlegscheiden en bekijken we voor wie deze methode het meest geschikt is.

Hoe werkt overlegscheiden?

Allereerst kiezen beide partners een eigen advocaat die gespecialiseerd is in overlegscheiden. Samen met deze advocaten wordt er een team samengesteld bestaande uit een coach, een financieel expert en – indien u samen kinderen heeft – een kindertherapeut. Alle betrokkenen tekenen ervoor dat zij de zaak in overleg afwikkelen en niet gaan procederen. Leidt het traject niet tot volledige overeenstemming dan zullen de cliënten zich tot andere advocaten moeten wenden.

Vervolgens gaat u met uw (ex)partner en al deze experts rond de tafel zitten. U krijgt allebei de ruimte om over uw behoeften, eisen, verwachtingen en gevoelens te spreken. Knelpunten worden uitgebreid behandeld én er wordt gezocht naar een goede oplossing voor alle betrokkenen – dus ook voor de kinderen. Bereikt u een overeenkomst die juridisch en financieel haalbaar is? Dan leggen de advocaten deze zwart-op-wit vast.

De voordelen van overlegscheiden op een rijtje

  • U gaat op respectvolle wijze uit elkaar.
  • U voorkomt een dure en tijdrovende gang naar de rechter.
  • Met goed overleg voorkomt u een vechtscheiding.
  • Beide (ex)partners hebben hun eigen advocaat.
  • Een team van professionals zorgt voor een goede begeleiding.
  • Er wordt rekening gehouden met alle belanghebbenden: ouders én kinderen.
  • Aandacht voor juridische, financiële en emotionele aspecten.
  • Meer ondersteuning mogelijk in vergelijking met mediation.
  • Deze methode is ook geschikt voor de ontbinding van een geregistreerd partnerschap en andere samenlevingsvormen.

Heeft u kinderen met uw (ex)partner?

Bij een echtscheiding is het van groot belang dat de belangen van de kinderen gewaarborgd worden en er naar hen geluisterd wordt. Heeft u samen kinderen? Dan wordt er in het team van professionals een coach of kindertherapeut opgenomen die hen zowel een luisterend oor biedt als een stem geeft. Overlegscheiden biedt de kinderen rust tijdens de afwikkeling van de scheiding en het leidt tot heldere afspraken over hoe het verder moet ná de scheiding.

Is er sprake van ongelijke verhoudingen?

Verdient de ene partner veel meer dan de ander? Is één van de partners communicatief veel vaardiger of spreekt één van de partners slechts gebrekkig Nederlands? Dan is er sprake van een ongelijke verhouding. Om te zorgen dat de afwikkeling van de echtscheiding voor beide partijen eerlijk verloopt, is een overlegscheiding aan te raden. De financieel professional binnen het team zorgt bijvoorbeeld voor een eerlijke berekening van de alimentatie en de coach/psycholoog begeleidt de gesprekken en zorgt dat iedereen in alle redelijkheid gehoord wordt.

Zijn er zakelijke en/of financiële belangen?

Overlegscheiden is eveneens aan te raden wanneer u nauw verweven zakelijke en/of financiële belangen heeft met uw (ex)partner, waardoor de afwikkeling erg complex wordt. Denk hierbij aan een hypotheek, beleggingen en leningen. Maar het kan ook zijn dat u samen een onderneming heeft. In al deze gevallen is het erg belangrijk om goede afspraken te maken over de financiën. De financieel expert die onderdeel uitmaakt van het team, kan u hierbij begeleiden. De advocaten zorgen ervoor dat alles juridisch duidelijk wordt vastgelegd.

Is een overlegscheiding duur?

Doordat er twee advocaten, een coach/psycholoog, een financieel expert en mogelijk ook een kindertherapeut ingeschakeld worden, lijkt een overlegscheiding in eerste instantie vrij prijzig. Goed om te beseffen: gaat de scheiding gepaard met conflict? Dan moeten er in een later stadium alsnog allemaal professionals bijgehaald worden, waardoor de scheiding al snel uitloopt op een lang proces. Volgt er alsnog een gang naar de rechter? Dan zijn de kosten nóg veel hoger. Een overlegscheiding is voordelig voor alle partijen.

Wanneer is een overlegscheiding niet nodig?

Heeft u geen kinderen met uw (ex)partner? En heeft u allebei uw eigen inkomsten? Dan is een overlegscheiding in de meeste gevallen niet nodig. Wanneer de echtscheiding eenmaal achter de rug is, heeft u immers niet veel meer met elkaar te maken. Mediation is in dergelijke gevallen een betere oplossing. In plaats van een team van professionals gaat u dan slechts met één mediator aan de slag om overeenstemming te bereiken.

Is overlegscheiden voor u de beste oplossing?

Wilt u graag professioneel advies over de vraag of overlegscheiden in uw situatie de beste oplossing biedt? Neem dan contact op met Van Ekelen & Poort in Eindhoven. Mr. Emmy van Ekelen is gespecialiseerd in overlegscheidingen en lid van de VvCP (Vereniging van Collaboratieve Professionals). Zij kan u juridisch bijstaan en helpen met het samenstellen van een team van professionals om de overlegscheiding in goede banen te leiden.

Neem voor vrijblijvend advies contact op met Van Ekelen & Poort. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.