Echtscheiding kruis handen

Overlegscheiden: samenwerken in plaats van strijden

Mr. Emmy van Ekelen is sinds kort lid van de vereniging van collaborative professionals. Dus mag ze als advocaat plaatsnemen in teams voor overlegscheiden. In dit artikel leggen wij uit wat overlegscheiden is, wat de voordelen zijn, wat het betekent voor kinderen en wat de verschillen zijn met mediation.

Wat is overlegscheiden?

Overlegscheiden is kiezen voor samenwerken in plaats van strijden. Het is een manier van afwikkelen van echtscheidingen, die voortkomt uit het concept van collaborative practice (‘overlegpraktijk’). Binnen de overlegpraktijk staat, het woord zegt het al, overleg centraal. Het gaat erom dat alle partijen samen aan de slag gaan en niet uit zijn op winnen of verliezen. Bovendien wordt er toegewerkt naar een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden en die in het belang is van de kinderen. Onderling spreek je af dat je niet naar de rechter gaat. Bij een normale rechtsgang is er nauwelijks ruimte voor emoties en (gezamenlijke en individuele) belangen, bij overlegscheiden wordt daar juist veel aandacht aan besteed. Aldus is overlegscheiden een perfecte manier om een vechtscheiding te voorkomen. Overlegscheiden is trouwens even zinvol bij het ontbinden van een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap, aangezien daarbij dezelfde punten moeten worden afgehandeld.

Hoe werkt een overlegscheiding?

Allebei de partijen kiezen een overlegscheidingsadvocaat. In overleg met de advocaten wordt er een team gevormd, waar ook een coach, financieel deskundige en eventueel een kindertherapeut in zit. Vervolgens vinden er gesprekken plaats waaraan beide partijen én de deskundigen deelnemen. Het gaat erom dat iedereen veilig, vertrouwelijk en vooral vrij kan communiceren. Alleen zo komen alle (verborgen) gevoelens, wensen en belangen boven tafel. Er wordt gekeken naar alle individuele belangen van de ex-partners en de kinderen, plus naar de gezamenlijke belangen. Een oplossing die perfect is voor alle partijen is het doel.

Voordelen van overlegscheiden

Deze manier van werken heeft een paar evidente voordelen:

  • Emoties zoals verdriet, woede, onmacht en frustratie komen aan bod, waardoor ze later minder snel de bron zijn van conflicten.
  • Ook de praktische, financiële, fiscale en emotionele aspecten worden behandeld, bij de rechter is dit niet (altijd) het geval.
  • Met overlegscheiden ben je sneller klaar, goedkoper uit en heb je een grotere kans op een duurzame oplossing dan bij een vechtscheiding.
  • Bij een gang naar de rechter is er een verliezer, bij een overlegscheiding zijn er slechts winnaars.

Overlegscheiden en kinderenquote overlegscheiden

Gekeken naar de belangen van kinderen, is overlegscheiden de beste manier om een echtscheiding af te wikkelen. Het is namelijk belangrijk dat eerst de partnerrelatie op een prettige manier eindigt. Conflicten hebben namelijk een zeer negatieve impact op de relatie tussen de ouders onderling. En dat werkt weer door op de kinderen. Bij overlegscheiden nemen de kinderen deel aan het echtscheidingsproces via gesprekken met bijvoorbeeld de coach of kindertherapeut. Wat willen ze? Met welke gevoelens kampen ze? De antwoorden worden teruggekoppeld aan de ouders, zodat het input wordt bij het overleg tussen de ex-partners. Omdat er samen en in goed overleg naar een oplossing wordt gezocht, is er meer rust. Die rust is broodnodig voor kinderen om de scheiding op een gezonde manier te kunnen verwerken. Nog een groot voordeel van de collaborative practice-aanpak, is dat zaken als gezag, alimentatie en bezoekregelingen naar ieders wens kunnen worden geregeld. Zo worden kinderen niet de dupe – of het onderwerp – van geschillen.

Verschillen met mediation

Er zijn grote overeenkomsten tussen mediation en overlegscheiden. Allebei zijn ze een vorm van bemiddeling, waarin er wordt samengewerkt tussen alle partijen om een oplossing te vinden waar iedereen zich in kan vinden. Er zijn ook een paar grote verschillen. Bij echtscheidingsmediation gaat er één bemiddelaar aan de slag voor beide partijen. Met overlegscheiden kiezen u en uw ex-partner allebei een eigen advocaat, zodat het ook werkt voor mensen die zich niet vertegenwoordigd zouden voelen door één bemiddelaar. Bovendien wordt er bij een overlegscheiding gewerkt met een team van professionals, dat alle mogelijke aspecten in de gehele breedte aanpakt. Van financieel tot emotioneel en van juridisch tot pedagogisch. Zo wordt voorkomen dat er in een later stadium narigheden onder het tapijt vandaan komen.

Overlegscheiden in Eindhoven

Mensen uit Eindhoven en omgeving kunnen voor overlegscheiden terecht bij Van Ekelen & Poort | advocaten & mediators. Ervaren familierechtadvocaat en mediator Mr. Emmy van Ekelen is (als lid van de VVCP) opgeleid om partners in echtscheiding bij te staan in een overlegscheidingsproces. Overlegscheiding draait om waarden als een gang naar de rechter vermijden, een duurzame oplossing vinden die wordt gedragen door alle partijen en het belang van kinderen voorop stellen, hetgeen feilloos aansluit bij onze kantoorfilosofie. Van Ekelen & Poort is trots om een van de eerste overlegscheidingsadvocaten van Noord-Brabant in huis te hebben.

 

Gaat u scheiden en overweegt u een overlegscheiding? Neem dan contact met ons op, zodat wij u kunnen informeren over de mogelijkheden en kosten.