Overlegscheiding en echtscheidingsmediation: dit zijn de verschillen

Overlegscheiding en echtscheidingsmediation zijn methodes om een echtscheiding af te wikkelen waarbij overleg centraal staat. Daarmee zijn het effectieve manieren om een vechtscheiding te voorkomen en de belangen van de kinderen zoveel mogelijk te dienen. Maar wat zijn precies de verschillen tussen deze twee vormen van bemiddeling?

 

Scheiden buiten de rechter om

Laten we beginnen met een belangrijke overeenkomst tussen overlegscheiding en echtscheidingsmediation: het zijn methodes om te scheiden waarmee een scheidingsprocedure bij de rechter kan worden voorkomen. Beide draaien ze om overleggen, kijken naar alle belangen en – onder professionele begeleiding – het vinden van een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Voor zowel een overlegscheiding als echtscheidingsmediation is wederzijdse instemming nodig: de ex-partners moeten allebei akkoord gaan. Deze alternatieve vormen bieden niet altíjd soelaas, zo heeft het geen zin als u en uw ex-partner geen contact meer met of vertrouwen in elkaar hebben.

Binnen allebei de vormen worden uiteindelijk de benodigde echtscheidingsdocumenten opgesteld, die vervolgens overhandigd worden aan de rechtbank bij het indienen van het echtscheidingsverzoek. In het echtscheidingsconvenant staan de afspraken over de verdeling van bezittingen en schulden. Het ouderschapsplan bevat de afspraken over de opvoeding en verzorging van de kinderen.

Overlegscheiding

Bij een overlegscheiding staat, zoals de term al suggereert, het overleggen met uw ex-partner centraal. De overlegscheiding is niet gericht op het ‘winnen’ van de scheiding, maar op het zoeken naar een duurzame oplossing buiten de rechter om. Met respect voor elkaar en de familie beëindigt u uw huwelijk en zoekt u een regeling die voor alle partijen passend is.

Zowel u als uw ex-partner kiezen voor een overlegscheidingsadvocaat. In tegenstelling tot bij scheidingsmediation is het bij een overlegscheiding verplicht om u te laten bijstaan door een advocaat. Samen met de advocaten wordt vervolgens een team opgesteld met een coach, financieel expert en eventueel een kindertherapeut. Hiermee verschilt de overlegscheiding met de echtscheidingsmediation, waar u door ‘slechts’ een mediator wordt begeleid. Meerdere experts zijn betrokken bij de overlegscheiding zodat de oplossing zo effectief en duurzaam mogelijk is.

Het plan dat wordt opgesteld bevat alle praktische, financiële, fiscale en emotionele zaken rondom de scheiding. In de gesprekken kan iedereen op een open en veilige manier zijn behoeften, eisen en gevoelens op tafel leggen. Daarbij wordt gefocust op de individuele belangen, de gezamenlijke belangen én de belangen van uw kinderen.

De voordelen van een overlegscheiding

Een overlegscheiding heeft vier grote voordelen:

1.     Emoties worden besproken

Emoties die onbesproken blijven zijn een bron van veel conflicten tijdens echtscheidingen. Kiest u voor een overlegscheiding? Dan wordt er in ruime mate aandacht besteed aan zowel uw emoties als die van uw ex-partner. Dit verkleint de kans op een vechtscheiding.

2.     Breed plan behartigt alle belangen

Bij een overlegscheiding wordt er een breed plan opgesteld voor alle praktische, financiële, fiscale en emotionele zaken met betrekking tot de echtscheiding. Hierdoor worden ál uw belangen tijdens de overlegscheiding optimaal behartigd.

3.     Kinderen actief betrokken

Een grote kracht van overlegscheiden is dat kinderen actief worden betrokken bij het echtscheidingsproces, waardoor ook recht wordt gedaan aan hun belangen. Uw kinderen kunnen bijvoorbeeld met de kindertherapeut hun wensen en gevoelens delen. Ook belangrijk voor kinderen: een overlegscheiding vermindert de kans op een vechtscheiding. Kinderen zijn immers gebaat bij een optimale relatie tussen hun ouders. Een rustige scheiding is belangrijk voor een kind om de scheiding op een gezonde manier te verwerken.

4.     Sneller en goedkoper

Een overlegscheiding is sneller en goedkoper dan een reguliere scheidingsprocedure bij de rechter. Het inschakelen van deskundigen is ook voordeliger doordat partijen niet individueel een expert hoeven in te schakelen. Ook niet onbelangrijk: een overlegscheiding is transparanter en in de regel een stuk effectiever dan een procedure bij de rechter.

Echtscheidingsmediation

Mediaton is een vorm van conflictbemiddeling. Samen met de andere partij en een onafhankelijke bemiddelaar (genaamd de ‘mediator’) gaat u op zoek naar een geschikte oplossing voor alle partijen. In tegenstelling tot bij overlegscheiding is het bij echtscheidingsmediation niet verplicht om u te laten bijstaan door een advocaat. Een voorwaarde voor mediation: u moet bereid zijn om naar elkaar te luisteren én samen afspraken te maken. Oftewel: u speelt een actieve rol bij het zoeken naar een oplossing.

In tegenstelling tot een advocaat in een reguliere echtscheidingsprocedure werkt de mediator voor beide partijen. De mediator zal als onpartijdige partij naar iedereen evenveel luisteren en alle belangen meenemen.

De rol van de mediator is om overleg tussen de partijen te faciliteren en zodoende tot een geschikte oplossing te komen waar beide partijen mee instemmen. De mediator begeleidt de gesprekken en geeft sturing op inhoudelijk vlak. Op deze manier krijgt u inzicht in de verschillende belangen. Hoewel de mediator kan helpen om een oplossing te vinden, neemt hij of zij geen beslissing voor u. Uiteindelijk moet u zélf een besluit nemen over de potentiële afspraken.

De voordelen van echtscheidingsmediation

Echtscheidingsmediation heeft drie grote voordelen:

1.     Minder ingrijpend

Bij mediation zoekt u naar een duurzame oplossing die geschikt is voor alle partijen, waarbij de mediator voor u samen werkt. In combinatie met het oplossingsgerichte karakter van mediation wordt het daardoor vaak als minder ingrijpend ervaren dan het inschakelen van advocaten, zoals noodzakelijk is bij een overlegscheiding.

2.     Aandacht aan relationele en emotionele kant

Niet alleen de juridische aspecten zijn onderdeel van een duurzame oplossing, maar ook de relationele en emotionele kanten van de zaak. De mediator zorgt voor een oplossing op al deze vlakken, waardoor u en uw ex-partner later op een fijne manier uw eigen weg kunnen gaan. Een duurzame oplossing is de basis voor goed toekomstig contact, wat zeer belangrijk is voor de kinderen.

3.     Goedkoper dan rechtszaak en overlegscheiding

Mediation is vaak goedkoper dan een rechtszaak en een overlegscheiding. Beide partijen moeten dan immers een advocaat inschakelen, terwijl de kosten van de mediator tussen de partijen gedeeld worden. Door het oplossingsgerichte karakter is mediation meestal ook een stuk sneller dan een procedure bij de rechter.

Redenen om voor overlegscheiding te kiezen

We sluiten af met een drietal redenen om voor overlegscheiding te kiezen en niet voor mediation. Allereerst financiën: bij grote financiële belangen kan het verstandig zijn om ieder een eigen advocaat te hebben. Daarnaast valt overlegscheiding te verkiezen als er geen balans is op het gebied van kennis, emoties of macht tussen de ex-partners. Tot slot kunnen één of beide ex-partners behoefte hebben aan meer eenzijdig overleg, hetgeen niet mogelijk is bij mediation.

 

Bent u op zoek naar een ervaren advocaat, mediator of overlegscheidingsadvocaat voor uw echtscheiding? Neem dan vrijblijvend contact op met Van Ekelen & Poort in Eindhoven.