De 10 belangrijkste vragen over partneralimentatie

Als u gaat scheiden moet u mogelijk alimentatie betalen om in het levensonderhoud van uw ex-partner te voorzien. Verdient u minder dan uw ex? Dan bent u degene die de alimentatie ontvangt. Hoe wordt de hoogte van de partneralimentatie bepaald? Wat is de looptijd van de alimentatie? Kan deze tussentijds gewijzigd worden? In dit artikel zetten we de meest gestelde vragen over partneralimentatie op een rijtje.

 

 

1. Wie moet er partneralimentatie betalen?

Na een echtscheiding is degene met de meeste draagkracht verplicht om zijn of haar ex-partner financieel te blijven onderhouden. Bent u de partner met het meeste inkomen? Dan bent u de alimentatieplichtige en betaalt u alimentatie aan de minder draagkrachtige partner, de alimentatiegerechtigde.

2. Moet ik partneralimentatie betalen als ik niet getrouwd was?

Ook bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap moet alimentatie worden betaald aan de minder draagkrachtige partner. Woonde u samen? Dan hangt het ervan af wat u in het samenlevingscontract heeft vastgelegd met betrekking tot partneralimentatie.

3. Wie bepaalt de hoogte van de partneralimentatie?

U stelt de hoogte van de partneralimentatie vast in overleg met uw ex-partner. Wilt u zeker zijn van een eerlijk alimentatiebedrag? Schakel dan een alimentatiespecialist in voor een officiële berekening.

4. Wat als ik er met mijn partner niet uitkom?

De kans bestaat dat u er niet uitkomt met uw partner. Dan kunt u een mediator inschakelen. Deze onafhankelijke bemiddelaar werkt samen met u naar een oplossing waar u zich beiden in kunt vinden. Komt u er ook met een mediator niet uit? Dan kunt u ieder een eigen advocaat in de arm nemen en naar de rechter stappen.

5. Hoe bepaalt de rechter de hoogte van de alimentatie?

Wanneer de rechter uitspraak doet over de hoogte van de partneralimentatie, wordt hierbij rekening gehouden met de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Het uitgangspunt is dat deze persoon de levenswijze van voor de scheiding moet kunnen voortzetten. 

Er wordt echter ook gekeken naar hoeveel inkomen de alimentatiegerechtigde redelijkerwijs zou kunnen verdienen, rekening houdend met factoren als werkervaring, positie op de arbeidsmarkt en opleidingsniveau.

Uiteraard speelt ook de draagkracht van de alimentatieplichtige een belangrijke rol. Hoeveel kan hij of zij missen om bij te dragen aan het levensonderhoud van de ex-partner? Na het betalen van de vaste lasten moet de ex-partner die de alimentatie betaalt ongeveer hetzelfde bedrag overhouden als de ontvanger van de alimentatie. Er moet sprake zijn van een gelijkwaardige positie.

6. Moet ik naast kinderalimentatie ook partneralimentatie betalen?

Heeft u kinderen? Dan moet u naast de kinderalimentatie mogelijk ook gewoon partneralimentatie betalen. De kinderen gaan wel altijd voor op de ex-partner, dus de kinderalimentatie heeft prioriteit. Als er na het betalen van de kinderalimentatie geen draagkracht meer overblijft voor partneralimentatie, dan hoeft u geen partneralimentatie te betalen.

7. Hoeveel jaar krijgt u partneralimentatie?

De partneralimentatie heeft een maximale looptijd van 5 jaar. Duurde het huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan 10 jaar? Dan is de looptijd van de alimentatie de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde.

Hierop gelden 3 uitzonderingen. Indien er sprake is van een combinatie van omstandigheden, geldt de langste termijn:

  • Heeft u samen kinderen? Dan stopt de partneralimentatie als het jongste kind 12 wordt, tenzij dat eerder is dan de genoemde 5 jaar.
  • Heeft uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ten minste 15 jaar geduurd en krijgt de ontvanger van de alimentatie binnen 10 jaar AOW? Dan geldt de alimentatieplicht tot het moment dat de alimentatiegerechtigde AOW krijgt.
  • Duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap meer dan 15 jaar, maar moet de alimentatiegerechtigde langer dan 10 jaar op de AOW wachten? En bent u geboren op of voor 1 januari 1970? Dan is de alimentatieduur 10 jaar.

8. Kan de hoogte van de partneralimentatie gewijzigd worden?

Ja, de hoogte van de alimentatie kan tussentijds gewijzigd worden. Bijvoorbeeld wanneer de alimentatieplichtige meer of juist minder gaat verdienen. De alimentatie wordt dan aangepast op de draagkracht. Het is niet mogelijk om de alimentatie te verlagen door uit eigen beweging ontslag te nemen of een baan met een lager salaris te accepteren.

Ook als de alimentatiegerechtigde (veel) meer gaat verdienen en in de eigen behoefte kan voorzien kan de alimentatie worden aangepast. Daarnaast kan het zo zijn dat één van de ex-partners een kind krijgt of onderhoudsplichtig wordt voor een stiefkind. Dit kan een wijziging opleveren, omdat de kosten van kinderen voor gaan op de kosten van de ex-partner.

Let op: heeft u in het echtscheidingsconvenant een zogenaamd niet-wijzigingsbeding afgesproken? Dan wordt het moeilijk om de alimentatie achteraf nog eens te wijzigen. Overweeg dus goed of u zoiets wilt afspreken.

9. Moet ik alimentatie blijven betalen als mijn ex-partner geen werk wil zoeken?

Als uw ex-partner wel kan werken, maar geen moeite doet om een baan te vinden, dan kunt u naar de rechter stappen. Als de rechter bepaalt dat uw ex-partner inderdaad niets doet om inkomsten te genereren, kan de rechter besluiten om de alimentatie stop te zetten of te verlagen

10. Houd ik partneralimentatie als ik opnieuw trouw?

Als u partneralimentatie ontvangt en opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan vervalt de onderhoudsplicht van uw ex-partner. De alimentatie wordt dan stopgezet. Dit geldt ook als u gaat samenleven met een nieuwe partner “als ware u gehuwd”.

 

 

Neem contact op met advocatenkantoor Van Ekelen & Poort in Eindhoven voor vrijblijvend advies over uw situatie. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.