Pensioenverdeling na een echtscheiding: hoe zit dat?

Als echtgenoten scheiden, hebben zij recht op de helft van het pensioen dat de andere echtgenoot tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Ze moeten de scheiding zelf doorgeven bij de pensioenuitvoerder. Dat is te ingewikkeld, vindt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als het aan hem ligt, wordt het pensioen vanaf 2019 automatisch verdeeld bij een echtscheiding.

 

Hoe de verdeling van het pensioen na scheiding nu werkt

In de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding is geregeld dat exen allebei recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat de andere partner tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Bent u onlangs gescheiden en heeft u pensioen opgebouwd? Dan moet u binnen twee jaar na de scheiding het Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding invullen en naar uw pensioenuitvoerder sturen. Zodra uw pensioen ingaat, regelt de pensioenuitvoerder de betaling aan uw ex.

Andere verdelingen van het ouderdomspensioen

Wilt u een andere verdeling van het pensioen afspreken met uw ex? Dat kan. Stel: u gaat 70 procent van uw pensioen ontvangen en uw ex de overige 30 procent. Deze afspraak legt u vast in het echtscheidingsconvenant. Een afschrift daarvan stuurt u op naar de pensioenuitvoerder. Als u en uw ex ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd, kunt u er ook voor kiezen om het pensioen niet te verdelen. Ieder houdt dan dus zijn eigen pensioen. Ook dit moet u vastleggen in het scheidingsconvenant en opsturen naar de pensioenuitvoerder(s).

Afspraken pensioenverdeling eerder vastleggen

man-op-bank

Sommige partners kiezen ervoor om bij aanvang van het huwelijk of geregistreerd partnerschap al afspraken te maken over de verdeling van het pensioen. Dat doen ze dan in de huwelijkse voorwaarden of, bij het geregistreerd partnerschap, in de partnerschapsvoorwaarden. De pensioenuitvoerder moet dan nog steeds op de hoogte worden gebracht van de scheiding en de afspraken over de verdeling van het pensioen.

De verdeling van het nabestaandenpensioen na echtscheiding

Naast het ouderdomspensioen bouwen sommige mensen een nabestaandenpensioen op, ook wel bekend als het partnerpensioen. Dit geld krijgt een echtgenoot als zijn of haar partner overlijdt. Het opbouwen van dat nabestaandenpensioen kan op twee manieren. Ten eerste op opbouwbasis. Terwijl u in dienstverband bent, bouwt u een pot met geld op die na uw dood wordt uitgekeerd aan uw nabestaanden. Gaat u scheiden? Dan gaat de waarde van het pensioen automatisch naar uw ex-partner. Bij een nabestaandenpensioen op risicobasis is dat anders. Deze verzekering keert alleen uit als iemand overlijdt terwijl hij of zij deelneemt aan de pensioenregeling. Na een scheiding vervalt de verzekering.

Pensioenfonds te laat geïnformeerd over echtscheiding

man-in-cafe

Bij een scheiding komt er waarschijnlijk veel op u af. En dan kan het regelen van de zaken rondom uw pensioen er zomaar bij inschieten. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de verdeling van uw pensioen (of dat van uw ex). Als u uw pensioenuitvoerder later dan twee jaar na de scheiding informeert over uw echtscheiding, dan zal de uitvoerder het pensioen namelijk niet rechtstreeks aan uw ex uitkeren. Hij of zij houdt nog wel het recht op de helft van uw pensioen, maar de uitbetaling daarvan moet u zelf regelen. Dit is dus een stuk omslachtiger. Het is daarom belangrijk tijdens de scheiding goede afspraken te maken over uw pensioen en dat van uw ex-echtgenoot.

De verdeling van het pensioen na echtscheidingen wordt gemakkelijker

Als het aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, worden pensioenen in de toekomst automatisch verdeeld na een scheiding. Dat schrijft hij in een voorstel aan de Tweede Kamer. Koolmees zei hierover: ‘Echtscheiding is een moeilijke situatie waarbij je veel aan je hoofd hebt, en pensioen is een ingewikkeld onderwerp. De verdeling kan en moet eenvoudiger. Zo worden kwetsbare partners beter beschermd. En beide ex-partners krijgen meer regie op hun eigen financiële planning.’ Om de verdeling van het pensioen te automatiseren, moet de Wet verevening pensioenenrechten bij echtscheiding eerst worden aangepast. Koolmees bespreekt zijn plan halverwege 2019 in de Tweede Kamer.

 

Heeft u hulp nodig bij de afspraken over de verdeling van uw pensioen of dat van uw ex na een echtscheiding? De echtscheidingsadvocaten en mediators van Van Ekelen & Poort in Eindhoven staan u graag te woord. Neem gerust vrijblijvend contact op.