foto mensen op een brug

Pilot rechtbank Zwolle: scheidende ouders verplicht in gesprek met kind

Bij de rechtbank Zwolle start een pilot die ouders verplicht om te praten met hun kinderen over de periode ná de scheiding. Als ze dat niet doen, neemt de rechtbank hun echtscheidingsverzoek niet in behandeling. Het doel van deze ‘bruggesprekken’: garanderen dat kinderen beter worden gehoord. De advocaten en mediators van Van Ekelen & Poort zijn kritisch op het plan.

 

Ouderschapsplan is al verplicht

Wanneer ouders van minderjarige kinderen gaan scheiden, moeten zij een ouderschapsplan opstellen. Daarin staan afspraken over de verzorging en opvoeding. Zoals: wie zorgt er na de scheiding welke dagen voor de kinderen? En waar gaan ze naar school? Hoewel ouders verplicht zijn hun kinderen te betrekken bij het ouderschapsplan, gebeurt dat in de praktijk nauwelijks.

In Zwolle nu ook verplicht bruggesprek

Om ervoor te zorgen dat kinderen beter worden gehoord bij de echtscheiding van hun ouders, start rechtbank Zwolle de pilot met het verplichte ‘bruggesprek’. In dat gesprek maken ouders concrete afspraken met hun kinderen, bijvoorbeeld over vakanties of bij wie ze gaan wonen. Als ouders hun echtscheidingsaanvraag bij de rechtbank indienen, moeten ze een verslag van het gesprek meesturen. Doen ze dat niet, dan wordt hun scheiding niet in behandeling genomen.

Waarom deze pilot?

De positie van het kind bij echtscheidingen is al langer onderwerp van discussie. In Nederland groeien steeds meer kinderen op met gescheiden ouders en dat leidt soms tot grote problemen. Vooral wanneer ouders in een vechtscheiding belanden en het belang van hun kinderen uit het oog verliezen.

Sterkere positie kinderen

Vanwege die problemen rondom vechtscheidingen zoeken echtscheidingsadvocaten, mediators, familierechters, psychologen en de Raad voor de Kinderbescherming naar manieren om kinderen een sterkere positie te geven. Deze pilot is daar een voorbeeld van. De proef is opgezet door de werkgroep Kind en Scheiden, waarin deze professionals zich hebben verzameld.qoute pilot rechtbank Zwolle verplicht gesprek kind

Hoe gaat een bruggesprek?

Bij een bruggesprek praten de ouders samen met hun kind(eren) over de periode na de scheiding. De rechtbank heeft een vragenlijst opgesteld per onderwerp en leeftijdsgroep. En een paar algemene richtlijnen voor het gesprek:

  • Het is belangrijk dat ouders hun ruzies even aan de kant zetten tijdens het bruggesprek.
  • Voor kinderen is het belastend als ouders hen twee tegengestelde plannen voorleggen en vervolgens vragen te kiezen. Daarom moeten ouders vooraf beslissen hoe ze de zorgtaken verdelen. Dan kunnen ze een gezamenlijk plan voorleggen aan de kinderen.
  • De kinderen mogen hun mening geven over het plan van hun ouders. Ook als ze het er niet mee eens zijn.
  • Ouders vragen hun kinderen niet om een reactie op volwassenenonderwerpen zoals het verdelen van de spullen of de nieuwe partner van de ene ouder.

Onderzoek naar effectiviteit

De pilot met het verplichte bruggesprek start op 1 mei 2018 en loopt een jaar. De Vrije Universiteit in Amsterdam en de Tilburg University onderzoeken de effecten van het gesprek op kinderen. Is de proef een succes, dan worden de maatregelen mogelijk landelijk ingevoerd.

De visie van Van Ekelen & Poort

De advocaten en mediators van Van Ekelen & Poort zijn kritisch op de pilot. Personen- en familierechtspecialist mr. Mirte Poort-van der Meeren:

‘Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen worden betrokken bij de invulling van het ouderschap na de scheiding. Maar we denken dat het verplichte bruggesprek daar niet de juiste methode voor is. In de praktijk zien we dat ouders met een vreedzame echtscheiding sowieso al praten met hun kinderen. We vrezen dat ouders met een vechtscheiding hun kinderen met het bruggesprek nóg meer in gaan zetten voor hun eigen gevecht. Het maakt een (vecht)scheiding extra belastend voor het kind.’

 

Wilt u meer weten over de manier waarop de advocaten en mediators van Van Ekelen & Poort het kind centraal stellen bij een scheiding? Of zoekt u een gespecialiseerde advocaat omdat u gaat scheiden? Neem dan vrijblijvend contact op.