Procedure gezamenlijke toegang ouders: iets voor u?

Gaat u uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Kunt u het niet eens worden over bepaalde onderwerpen, zoals de omgangsregeling of de alimentatie, maar bent u wel bereid om samen naar een oplossing te zoeken? Dan is de procedure gezamenlijke toegang ouders misschien iets voor u. De pilot voor deze procedure is op 1 april 2021 gestart bij de rechtbank Oost-Brabant en de rechtbank Den Haag. Het doel van de procedure is om snel duidelijkheid te creëren over geschillen en de schade voor de kinderen zoveel mogelijk te beperken.

 

 

Samenwerken voor sneller resultaat

De procedure draait om het idee dat de ouders, ondanks dat ze uit elkaar gaan, blijven samenwerken. In de rechtbank komt u niet tegenover, maar naast elkaar te zitten. Met een dialoog wordt een verharding van de ouderstrijd voorkomen en dat is beter voor de kinderen. De rechter gaat met u en uw advoca(a)t(en) actief op zoek naar een oplossing en er worden afspraken gemaakt. De procedure heeft in die zin wel iets weg van mediation en overlegscheiden.

Wordt u het over bepaalde geschilpunten niet eens? Daarover neemt de rechter dan een beslissing. De procedure verloopt sneller dan een normale rechtszaak, waardoor u eerder duidelijkheid krijgt.

Hoe werkt het?

Voor de procedure gezamenlijke toegang ouders kunnen beide ouders gezamenlijk één advocaat of ieder een eigen advocaat in de arm nemen. U vult eerst gezamenlijk het deelnameformulier in. Hierop geeft u aan op welke punten u wel of geen overeenstemming bereikt heeft. De rechtbank beslist of uw zaak geschikt is voor deelname aan de pilot. Zo ja, dan wordt u binnen vier tot zes weken uitgenodigd voor een gesprek bij de rechter, samen met uw advoca(a)t(en) en een eventuele hulpverlener.

Inspraak voor de kinderen

De procedure is opgezet om schade voor kinderen door een echtscheiding zoveel mogelijk te beperken. Vanzelfsprekend wordt er daarom ook naar de kinderen geluisterd. Kinderen vanaf 12 jaar (in de toekomst mogelijk vanaf 8 jaar) worden uitgenodigd voor een kindgesprek met de rechter.

De kinderen mogen hierbij een steunfiguur meenemen. De steunfiguur is een persoon waarbij het kind zijn hart kan luchten en iemand met een neutrale positie ten opzichte van beide ouders. Dit kan ook een kindbehartiger zijn. Het kindgesprek vindt altijd plaats op een andere dag dan het gesprek met de ouders.

Welke onderwerpen?

In de procedure gezamenlijke toegang ouders kunnen onder meer de volgende zaken besproken worden:

  • Wie krijgt er gezag over de kinderen?
  • Bij welke ouder worden de kinderen ingeschreven?
  • Hoe ziet de omgangsregeling eruit: wanneer verblijven de kinderen bij wie?
  • Hoe houdt u elkaar op de hoogte over belangrijke zaken met betrekking tot de kinderen, zoals de schoolkeuze?
  • Partner- en/of kinderalimentatie
  • Wie mag er in de huurwoning of het koophuis blijven wonen?
  • Hoe verdeelt u gezamenlijke spullen?

Voorwaarden deelname

Wilt u deelnemen aan de pilot? Dat is mogelijk wanneer het geschil met uw ex-partner over één of meer van de hierboven genoemde onderwerpen gaat. Daarnaast dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • In het belang van uw kinderen wilt u de relatie met uw ex-partner zo goed mogelijk houden.
  • U staat open om met elkaar in dialoog te gaan. Ook bent u bereid om toe te werken naar afspraken over geschilpunten.
  • U neemt deel aan het onderzoek naar de pilotprocedure. U wordt gevraagd naar uw mening over de pilot en of de procedure positieve gevolgen heeft voor u en uw kinderen. Hiervoor vult u zowel voorafgaand als na afloop van de pilot een korte vragenlijst in. Ook uw kinderen mogen hun mening geven. De vragenlijsten zijn anoniem en uw privacy is gewaarborgd.

 

 

Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u graag deelnemen aan de pilot? Neem dan vrijblijvend contact op met de advocaten van Van Ekelen & Poort in Eindhoven. Wij bieden advies en kunnen u gedurende de hele procedure bijstaan.