rechterlijke-macht

Rechterlijke macht neemt maatregelen rondom vechtscheidingen

Ieder jaar maken zo’n 70.000 kinderen in Nederland een echtscheiding van hun ouders mee. Ongeveer 20 procent van de scheidingen mondt uit in een zogenaamde ‘vechtscheiding’. Zo’n conflict kan voor kinderen zeer belastend zijn, zeker als zij er speelbal in worden. De rechterlijke macht gaat nu een stel maatregelen doorvoeren, die ervoor moeten zorgen dat de echtscheidingsprocedure an sich niet bijdraagt aan het ontstaan van ruzies tussen de scheidende ouders.

Succesvolle pilots worden landelijk ingevoerd

De Raad voor de Rechtspraak heeft de afgelopen tijd een aantal proeven gehouden bij verschillende rechtbanken en gerechtshoven. Het doel was om te kijken hoe rechters ervoor kunnen zorgen dat ruziënde ouders tijdens een echtscheiding niet te veel leed veroorzaken bij hun kinderen. Een paar pilots bleken succesvol te zijn en worden volgend jaar landelijk ingevoerd. De vijf belangrijkste veranderingen in de echtscheidingsprocedure zetten we voor u op een rij.

Het aanstellen van een regierechter

Bij iedere echtscheiding wordt een regierechter aangesteld. Deze regierechter houdt letterlijk de regie over alle verschillende processen en geschillen rondom de scheiding. Indien er dus bij één echtscheiding meerdere zittingen bij de rechtbank plaatsvinden, dan worden deze zittingen telkens door dezelfde rechter behandeld. De rechter gaat ook het gesprek aan met beide ouders en de kinderen, zodat hij een zo volledig mogelijk beeld heeft van de situatie.

Bijzondere curatoren voor de kinderen

Psychologen en orthopedagogen worden als ‘bijzondere curatoren’ bij het echtscheidingsproces betrokken. De curator heeft met name oor voor de stem van het kind en zorgt ervoor dat die voldoende wordt gehoord. Ouders krijgen door gesprekken met de bijzondere curator meer inzicht in het effect van hun gedrag op het kind. Deze maatregel laat mogelijk even op zich wachten, aangezien er nog afspraken moeten worden gemaakt over de financiering.maatregelen-rechterlijke-macht-vechtscheidingen

Een uniform hulpaanbod

Rechters, gemeenten en hulpverleners gaan nauwer samenwerken, zodat ouders en kinderen gemakkelijker kunnen worden doorverwezen naar de juiste hulpverlenende instanties. In Noord-Nederland wordt dit al in de praktijk gebracht. Daar financieren gemeenten de hulpverlening aan gezinnen die in een moeizame scheiding liggen. Rechters worden op de hoogte gehouden van het verloop van het traject.

Complexe scheiding krijgt langere zitting

Door het dossier van de scheiding vóór de zitting al goed te scannen, kan de rechtbank of het gerechtshof een betere inschatting maken van de complexiteit. Is in het dossier bijvoorbeeld te lezen dat de ouders ruzie maken over de zorg van de kinderen? Dan kan de zittingsduur wat langer worden gemaakt (tot een maximum van 3 uur). Bij die zitting kunnen dan ook direct alle betrokken instanties worden uitgenodigd. Als het goed is worden er dan sneller beslissingen genomen.

Actief aanraden van mediation

Rechters gaan veel actiever dan voorheen mediation voorstellen aan scheidende echtparen. Een mediator is een onpartijdige conflictbemiddelaar die zoekt naar de beste oplossingen voor alle partijen.

Villa Pinedo voor kinderen van gescheiden ouders

De nieuwe maatregelen die familierechters gaan inzetten bij vechtscheidingen, sluiten goed aan bij het werk van Villa Pinedo. Villa Pinedo is een plek waar kinderen van gescheiden ouders hun verhaal kwijt kunnen en waar ouders advies krijgen over hoe zij het best met hun kinderen kunnen omgaan tijdens een scheiding. Uit onze praktijk weten wij dat zowel kinderen als ouders in een vechtscheiding in deze moeilijke periode veel baat kunnen hebben bij dit soort hulp en begeleiding.

Positieve stap van familierechters

Eerder dit jaar pleitte de Kinderombudsman voor een kindvriendelijke advocatuur bij echtscheidingen. Wij zijn het met de Ombudsman eens dat advocaten altijd het belang van het kind voorop moeten stellen bij een scheiding. Naast advocaten spelen ook rechters een grote rol bij het verloop van een echtscheiding. Deze maatregelen van de Raad voor de Rechtspraak zien wij dan ook als een positieve ontwikkeling. Het aanstellen van regierechters en bijzondere curatoren zullen er naar ons idee aan bijdragen dat de stem van het kind beter wordt gehoord tijdens een echtscheiding, terwijl mediation en uniforme hulpverlening veel schade bij het kind kunnen voorkomen.

 

Wilt u weten wat de echtscheidingsadvocaten van advocatenkantoor Van Ekelen & Poort in Eindhoven voor u kunnen betekenen als u gaat scheiden en kinderen heeft? Neem dan gerust contact met ons op.