vechtscheiding

Regierechter als wapen tegen vechtscheidingen

Eén rechter die alle geschillen rondom een scheiding behandelt. Dat is de regierechter. Vooral bij vechtscheidingen blijkt de inzet van zo’n regierechter succesvol. Conflicten worden namelijk sneller en op een prettigere manier opgelost. Na een succesvolle proef met regierechters in Noord-Nederland en Rotterdam, worden ze nu in alle rechtbanken van Nederland ingezet. Een stap in de goede richting, vinden de advocaten en mediators van Van Ekelen & Poort.

Vechtscheidingen

Advocaten en rechters zien ze helaas steeds vaker: echtscheidingen die uitlopen in vechtscheidingen. Scheidende echtparen maken ruzie over geld, de verdeling van de spullen of over de kinderen. Want bij wie gaan de kinderen het grootste deel van de tijd wonen? En hoe gaat dat dan met de feestdagen? Door dit soort conflicten duren vechtscheidingen vaak erg lang. Kinderen kunnen flinke emotionele schade oplopen als zij zelf de inzet zijn van de ruzies van hun ouders. Veel familierechters en advocaten maken zich dan ook zorgen om de toename van het aantal vechtscheidingen.

Pilot met regierechters

De rechterlijke macht zoekt naar oplossingen voor dit probleem. Eén van de oplossingen die nu landelijk wordt ingevoerd, is de regierechter. Zoals de naam al zegt, neemt de regierechter de regie over de gehele scheiding. Voorheen waren er soms wel drie of vier rechters bij één scheidingsproces betrokken. De ene rechter boog zich bijvoorbeeld over de conflicten rondom de omgang met de kinderen en de andere hield zich bezig met een ruzie over het huis. Gecompliceerde scheidingen konden hierdoor lang duren. Daarom besloten de familierechters in Rotterdam en Noord-Nederland te experimenteren met de inzet van één rechter die een gezin tijdens het hele proces begeleidt. Met goed resultaat: betrokkenen geven aan dat de conflicten sneller en beter worden afgehandeld.quote-regierechter

De ervaring van een regierechter

Maar hoe komt het nou precies, dat de inzet van één rechter zo goed werkt? Monique Fiege is regierechter en zij vertelt in het magazine Rechtspraak over haar ervaringen. Volgens Fiege is het voor ouders fijn om niet steeds met een andere rechter te spreken. Dit zorgt alleen maar voor vertraging, merkte zij zelf ook. “Vroeger kreeg ik vreemde mensen voor me en vroeg ik hun advocaten naar de voorgeschiedenis. Nu praat ik direct met de ouders, ik kan ze aanspreken op wat ze eerder hebben toegezegd en we praten dóór.” Gesprekken worden constructiever en conflicten slepen minder lang door, stelt Fiege.

Ik ga scheiden, krijg ik nu ook een regierechter?

Gaat u zelf scheiden en vraagt u zich af of u zelf nu ook te maken krijgt met een regierechter? Dat ligt aan uw situatie. Rechters zullen voor de behandeling van een scheidingszaak een inschatting maken. Ze kijken hoe groot de kans is dat een scheiding uitloopt op een vechtscheiding. Is die kans naar hun idee klein, dan proberen ze u naar mediation door te verwijzen. Als dit goed gaat, maken u en uw partner met hulp van een mediator samen afspraken. Zo  voorkomt u een langslepend en duur proces. Zien de rechters toch een kans op escalatie? Dan wordt er snel een zitting ingepland waarbij u, uw echtgeno(o)t(e) en alle betrokken instanties komen. De rechter maakt kennis met alle betrokken partijen en stelt een plan op. Vanaf dat moment zal de regierechter tijdens het hele proces de leiding hebben.

Heb ik iets aan een regierechter als ik al gescheiden ben?

Bent u al gescheiden, maar ontstaan er alsnog problemen tussen u en uw ex-partner? Bijvoorbeeld omdat hij of zij wil verhuizen naar de andere kant van het land en u dit niet ziet zitten? Dan is de kans groot dat u alsnog te maken krijgt met een regierechter. Die zal zich dan ook in de toekomst over eventuele conflicten tussen u en uw ex buigen.

Visie van Van Ekelen en Poort

De advocaten en mediators van Van Ekelen & Poort hebben in hun praktijk dagelijks te maken met vechtscheidingen. Zij zien dus ook hoe schadelijk dit kan zijn voor de kinderen van ruziënde ouders. De stap van familierechters om voortaan de regie te nemen over alle conflicten bij een scheiding, moedigen we daarom van harte aan. De regierechter zet zich in voor goede communicatie en eventueel de hulp van een mediator. Zo kunnen gecompliceerde of explosieve echtscheidingen op een soepele manier worden afgehandeld, waarbij zoveel mogelijk wordt gekeken naar de belangen van alle partijen. En dat levert alleen maar winnaars op. Vooral onder de kinderen.

 

De familierechtadvocaten van advocatenkantoor Van Ekelen & Poort in Eindhoven zijn gespecialiseerd in echtscheidingen. Mr. Emmy van Ekelen is bovendien een ervaren echtscheidingsmediator.