Samengesteld gezin laten werken: juridische en praktische tips

Door onder meer de complexe relaties en nieuwe dynamiek kan het uitdagend zijn om een samengesteld gezin tot een succes te maken. In dit artikel bieden we tips om uw samengestelde gezin te laten slagen, zowel op communicatief en emotioneel als op juridisch vlak.

Wat is een samengesteld gezin?

Een samengesteld gezin is een gezin waarbij ten minste één van de ouders kinderen heeft uit een vorige relatie. De kinderen uit de vorige relatie noemen we stiefkinderen. Zij worden opgenomen in het nieuwe gezin dat ontstaat wanneer de ouder gaat samenwonen met een nieuwe partner.

Bij een samengesteld gezin kunnen ook kinderen geboren worden uit de nieuwe relatie. Het gezin wordt daardoor nog complexer. Het kan uitdagend zijn om een evenwicht te vinden tussen de verschillende relaties binnen – en de nieuwe dynamiek van – het gezin. Dit vereist extra communicatie, flexibiliteit en aanpassingsvermogen van alle gezinsleden.

Tips om een samengesteld gezin te laten werken

Dankzij de volgende tips zorgt u ervoor dat uw samengestelde gezin een succes wordt:

Communiceer open en eerlijk

Communicatie is dé sleutel tot het opbouwen van een succesvol samengesteld gezin. Het is belangrijk om open en eerlijk met elkaar te praten en eventuele problemen of zorgen zo snel en goed mogelijk uit te spreken. De nieuwe situatie is een grote verandering voor elk gezinslid, dus blijf met elkaar praten over eventuele uitdagingen.

Creëer een positieve sfeer

Het is belangrijk om een positieve en ondersteunende sfeer te creëren binnen uw samengestelde gezin. Dit kunt u bereiken door elkaar te respecteren en waarderen, door positieve feedback te geven en – last but not least – door leuke gemeenschappelijke activiteiten te ondernemen.

Houd rekening met ieders gevoelens

Ieder gezinslid kan verschillend aankijken tegen de nieuwe situatie. Het is belangrijk dat u deze gevoelens respecteert en erkent. En dat u ruimte geeft aan elk gezinslid, zodat hij of zij zich kan aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.

Maak duidelijke afspraken

Ook is het van belang om duidelijke afspraken te maken over regels, taken en verantwoordelijkheden in het samengestelde gezin. Dit helpt om verwarring en conflicten te voorkomen. Ook zorgt het ervoor dat iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt.

Investeer in relaties

Cruciaal is bovendien dat u tijd besteedt aan het opbouwen van relaties binnen het samengestelde gezin. Dit kan onder meer via gezamenlijke uitstapjes, leuke activiteiten thuis (zoals spelletjes) en door simpelweg te focussen op quality time met ieder gezinslid. Let wel: geef elkaar wat ruimte als dit nodig is – het moet allemaal niet te benauwend en verplicht aanvoelen.

Resultaat: een gezonde familie-eenheid

Het kan even duren voordat een samengesteld gezin goed werkt. Met open communicatie, respect voor elkaar, duidelijke afspraken en investeren in relaties, wordt uw samengestelde gezin vast en zeker een gelukkige, fijne en gezonde familie-eenheid.

Juridische tips

Naast voorgaande tips op communicatief en emotioneel vlak, zijn er ook nog enkele belangrijke juridische zaken om rekening mee te houden:

Maak een testament

Het is belangrijk om een testament op te stellen. Zo zorgt u ervoor dat uw bezittingen worden verdeeld volgens uw wensen. Als u wilt, kunt u regelen dat uw kinderen uit een eerdere relatie worden beschermd. Bij het opstellen van een testament kunt u ervoor kiezen om uw nieuwe partner of stiefkinderen op te nemen als erfgenamen.

Regel voogdij

Belangrijk om over na te denken: wie zou de voogdij over uw kinderen uit een eerdere relatie moeten krijgen als u en uw nieuwe partner komen te overlijden? Het is goed om dit vast te leggen.

Maak afspraken over alimentatie

Wanneer u en uw nieuwe partner getrouwd of geregistreerd partners zijn, kan dit van invloed zijn op de alimentatie die u ontvangt of moet betalen. Het is wijs om hierover afspraken te maken en deze vast te leggen in huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden.

Bepaal wat er moet gebeuren met uw eigendommen

Als u en uw nieuwe partner samen een huis kopen, doet u er goed aan afspraken te maken. Wat gebeurt er met de eigendommen wanneer u uit elkaar gaat? Bent u (nog) niet getrouwd of geregistreerd partners van elkaar, dan kunt u dit vastleggen in een samenlevingscontract.

Denk aan adoptie

Bent de biologische ouder van een kind in het samengestelde gezin? Dan kan het een goed idee zijn om uw nieuwe partner uw kind te laten adopteren. Dit zorgt ervoor dat uw partner juridische ouderrechten krijgt en dat is nuttig in het geval van overlijden of een echtscheiding.

Het nut van een Stiefplan-coach

Een Stiefplan-coach kan van grote waarde zijn voor samengestelde gezinnen. Hij of zij begrijpt namelijk de unieke uitdagingen van stiefgezinnen. Door gerichte begeleiding en ondersteuning te bieden, helpt de Stiefplan-coach gezinsleden om harmonieuze relaties op te bouwen en effectief te communiceren. Bovendien stelt de coach een op maat gemaakt stiefouderschapsplan op, waarin de wensen en behoeften van alle betrokkenen worden meegenomen.

De Stiefplan-coach is niet alleen een goede mediator, maar kan ook handige tips, adviezen en oplossingen geven om het samengestelde gezin tot een succes te maken. Binnen Van Ekelen & Poort te Eindhoven is Mr. Emmy van Ekelen opgeleid tot Stiefplan-coach.

 

Het is altijd verstandig om professioneel juridisch advies in te winnen als u vragen heeft over de juridische aspecten van een samengesteld gezin. Neem vrijblijvend contact op met de gespecialiseerde advocaten en mediators van Van Ekelen & Poort in Eindhoven.